Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft

Microsoft Lync 2010 για iPhone Microsoft Lync 2010 για iPad

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και στη Microsoft Corporation (ή σε μια από τις συνδεόμενες εταιρείες, με βάση τον τόπο διαμονής σας). Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους αυτούς. Ισχύουν για το παραπάνω λογισμικό, καθώς και για το μέσο από το οποίο το λάβατε, εφόσον υπάρχει. Επίσης ισχύουν για κάθε

 • ενημέρωση,

 • συμπλήρωμα,

 • υπηρεσία μέσω Internet και

 • υπηρεσία υποστήριξης

της Microsoft για το συγκεκριμένο λογισμικό, εκτός και αν υπάρχουν άλλοι όροι για τα συγκεκριμένα στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν οι τελευταίοι όροι.

ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΥΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗΝ APPLE, INC. ("APPLE") ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΠΙΣΤΩΣΗ.

Αν τηρήσετε αυτούς τους όρους της άδειας χρήσης, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα.

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

 1. Εγκατάσταση και χρήση.    Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε μέχρι και 5 αντίγραφα του λογισμικού στις συσκευές iOS που έχετε στην κατοχή ή στον έλεγχό σας.

 2. Το συγκεκριμένο λογισμικό απαιτεί σύνδεση σε συστήματα υπολογιστών με αντίγραφα (με έγκυρη άδεια χρήσης) του Microsoft Lync Server 2010 ή του Microsoft Lync Online σε ασύρματο δίκτυο Internet. Για την πλήρη λειτουργία του Microsoft Lync Server 2010, ίσως χρειαστούν ενημερώσεις. Κάποιες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

 3. Προγράμματα τρίτων.    Το λογισμικό μπορεί να περιέχει κώδικα άλλου κατασκευαστή, για τον οποίο σας εκχωρεί άδεια χρήσης με την παρούσα συμφωνία η Microsoft και όχι ο άλλος κατασκευαστής. Αν υπάρχουν προειδοποιήσεις για τον κώδικα του άλλου κατασκευαστή, συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς λόγους.

2.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET.    Μαζί με το λογισμικό, η Microsoft προσφέρει υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Μπορεί να τις αλλάξει ή να τις ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή. Εκτός από τα παρακάτω, η χρήση αυτών των υπηρεσιών εκ μέρους σας υπόκειται στους όρους χρήσης που επιβάλλει η Microsoft ή/και ο πάροχος ασύρματων υπηρεσιών.

 1. Συναίνεση για υπηρεσίες μέσω Internet ή για ασύρματες υπηρεσίες.    Το λογισμικό απαιτεί σύνδεση σε συστήματα υπολογιστών με Microsoft Lync Server 2010 ή Microsoft Lync Online σε ασύρματο δίκτυο Internet. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν λαμβάνετε ξεχωριστή προειδοποίηση κατά τη σύνδεση. Η χρήση αυτού του λογισμικού βασίζεται στη συναίνεσή σας για τη μετάδοση τυπικών δεδομένων της συσκευής (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τεχνικών πληροφοριών για τη συσκευή, το λογισμικό του συστήματος και των εφαρμογών, καθώς και για τα περιφερειακά σας) για υπηρεσίες μέσω Internet ή για ασύρματες υπηρεσίες.

 2. Κατάχρηση υπηρεσιών μέσω Internet.    Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω Internet με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την υπηρεσία, να εμποδίσει τη χρήση της από άλλους ή την πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία για να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιονδήποτε τρόπο.

3.ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.    Το λογισμικό παρέχεται με άδεια χρήσης, δεν πωλείται. Η παρούσα σύμβαση σάς παραχωρεί μόνο ορισμένα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού. Η Microsoft διατηρεί κάθε άλλο δικαίωμα. Εκτός εάν το εφαρμοστέο δίκαιο σάς παρέχει περισσότερα δικαιώματα παρά αυτόν τον περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο όπως επιτρέπεται ρητά στην παρούσα σύμβαση. Κατά τη χρήση του, πρέπει να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε τεχνικούς περιορισμούς του λογισμικού που επιτρέπουν τη χρήση του από εσάς μόνο με ορισμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται:

 • η παράκαμψη τυχόν τεχνικών περιορισμών του λογισμικού,

 • η αποσυμπίληση ή ανακατασκευή του πηγαίου και αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, εκτός από την περίπτωση και μόνο στο βαθμό που το επιτρέπει ρητά το εφαρμοστέο δίκαιο, παρά αυτόν τον περιορισμό,

 • η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων του λογισμικού από αυτά που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση ή επιτρέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παρά αυτόν τον περιορισμό,

 • η δημοσίευση του λογισμικού, ώστε να είναι δυνατή η αντιγραφή του από άλλα άτομα,

 • η μίσθωση, η ενοικίαση ή ο δανεισμός του λογισμικού,

 • η μεταβίβαση του λογισμικού ή της παρούσας σύμβασης σε οποιονδήποτε τρίτο.

4.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.    Η αντιγραφή και χρήση της τεκμηρίωσης επιτρέπεται για λόγους εσωτερικής αναφοράς.

5.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ.    Το λογισμικό υπόκειται στους νόμους και τους κανονισμούς περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους εγχώριους και διεθνείς νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών που ισχύουν όσον αφορά το λογισμικό. Οι εν λόγω νόμοι περιλαμβάνουν περιορισμούς όσον αφορά τους προορισμούς, τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/exporting.

6.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.    Επειδή το συγκεκριμένο λογισμικό παρέχεται "ως έχει", ενδέχεται να μην παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης για αυτό. Η εταιρεία τηλεφωνίας, ο κατασκευαστής και ο πάροχος ασύρματων υπηρεσιών δεν ευθύνονται για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σχετικά με το λογισμικό.

7.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.    Οι ονομασίες Microsoft και Lync είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες iPhone, iPad και iOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc, κατατεθέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

8.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.    Η παρούσα σύμβαση και οι όροι για τα συμπληρώματα, τις ενημερώσεις, τις υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και τις υπηρεσίες υποστήριξης που χρησιμοποιείτε αποτελούν τη συνολική σύμβαση για το λογισμικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

9.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

 1. Ηνωμένες Πολιτείες.    Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ερμηνεία της παρούσας σύμβασης διέπεται από τη νομοθεσία της πολιτείας Ουάσινγκτον και ισχύει για αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασής της, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις δικαίου. Όλες οι υπόλοιπες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που προκύπτουν από τους νόμους της πολιτείας περί προστασίας καταναλωτών, από τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού και από τις αξιώσεις από αδικοπραξία, διέπονται από τη νομοθεσία της πολιτείας στην οποία κατοικείτε.

 2. Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.    Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύουν οι νόμοι της εν λόγω χώρας.

10.ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.    Η παρούσα σύμβαση περιγράφει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε άλλα δικαιώματα δυνάμει της νομοθεσίας της χώρας σας. Ενδέχεται, επίσης, να έχετε δικαιώματα σε σχέση με τον τρίτο από τον οποίο αποκτήσατε το λογισμικό. Η παρούσα σύμβαση δεν αλλάζει τα δικαιώματά σας δυνάμει της νομοθεσίας της χώρας σας, εάν η νομοθεσία της χώρας σας δεν το επιτρέπει.

11.ΤΡΙΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.    Συμφωνείτε ότι η Apple και οι θυγατρικές εταιρείες της είναι τρίτοι δικαιούχοι στην εν λόγω σύμβαση, καθώς και ότι η Apple έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει την παρούσα σύμβαση.

12.ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.   Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ", "ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ". ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ APPLE ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η APPLE ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η MICROSOFT ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ("ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ"), ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, Η MICROSOFT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

13.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ.   ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE, ΤΗ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ.

Αυτός ο περιορισμός ισχύει για

 • οτιδήποτε σχετίζεται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες Internet τρίτων ή σε προγράμματα τρίτων και για

 • αξιώσεις για παραβίαση συμβολαίου, παραβίαση εγγύησης ή προϋπόθεσης, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Ισχύει επίσης εάν η Microsoft γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς, επειδή ενδέχεται η χώρα σας να μην επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό συναφών, αποθετικών ή άλλων ζημιών.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×