Όροι άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft για το Microsoft OneNote

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Microsoft OneNote. Αυτή είναι μια άδεια χρήσης ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft Corporation (ή, με βάση το σημείο όπου ζείτε, μία από τις θυγατρικές της) που περιγράφει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του λογισμικού του OneNote. Για τη διευκόλυνσή σας, έχουμε οργανώσει αυτή τη συμφωνία σε δύο μέρη: οι δύο πρώτες σελίδες είναι εισαγωγικοί όροι. Διατυπώνονται σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων και εξετάζουν συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την άδεια χρήσης. Οι πρόσθετοι όροι και η περιορισμένη εγγύηση ακολουθούν και περιέχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Ενσωματώνουμε επίσης όρους σε συνδέσεις που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση. Θα πρέπει να εξετάσετε ολόκληρη τη σύμβαση, επειδή όλοι οι όροι είναι σημαντικοί και να δημιουργήσετε μαζί αυτό το συμβόλαιο που ισχύει για εσάς. Θα πρέπει επίσης να εξετάζετε τους συνδεδεμένους όρους, όταν εκτελείται το λογισμικό. ΕΆΝ ΖΕΊΤΕ ΣΤΙς ΗΝΩΜΈΝΕς ΠΟΛΙΤΕΊΕς, ΟΙ ΠΡΌΣΘΕΤΟΙ ΌΡΟΙ ΠΕΡΙΈΧΟΥΝ ΈΝΑΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΌ ΌΡΟ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑς ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΉ ΔΡΆΣΗ.ΑΥΤΆ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑς ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΕΠΊΛΥΣΗς ΜΙΑς ΔΙΈΝΕΞΗς ΜΕ ΤΗ MICROSOFT.ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΤΙς.

ΜΕ ΤΗ ΛΉΨΗ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΌΛΟΥς ΤΟΥς ΠΑΡΌΝΤΕς ΌΡΟΥς ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΊΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΒΊΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΈΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙς ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙς ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕς ΠΟΥ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑς ΤΙς ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕς ΠΟΥ ΔΙΈΠΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥς ΌΡΟΥς ΣΕ ΣΥΝΔΈΣΕΙς ΤΗς ΠΑΡΟΎΣΑς ΣΎΜΒΑΣΗς, ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΤΟΥς ΌΡΟΥς ΣΕ ΑΥΤΟΎς ΤΟΥς ΣΥΝΔΈΣΜΟΥς ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΘΕΊΤΕ ΌΤΙ ΈΧΕΤΕ ΔΙΑΒΆΣΕΙ ΤΟΥς ΌΡΟΥς. Εάν δεν αποδέχεστε και δεν συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους, δεν έχετε κανένα δικαίωμα και δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό ή τις δυνατότητες.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το λογισμικό;    Δεν πωλούμε το λογισμικό μας ή το αντίγραφό του – το χρησιμοποιούμε μόνο για την άδεια χρήσης. Κάτω από την άδεια χρήσης, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο της εφαρμογής σε έως και δεκαπέντε (15) συσκευές Windows 8 (ή έναν τέτοιο αριθμό συσκευών, όπως μπορεί να προβλέπεται άλλως στους όρους χρήσης του Microsoft Store, στο https://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows/Store-terms-of-use) (τις συσκευές με άδεια χρήσης) που συνδέονται με το λογαριασμό Microsoft που σχετίζεται με το λογαριασμό σας στο Microsoft Store. Αυτά τα δικαιώματα θα τερματιστούν όταν καταργήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής από αυτές τις συσκευές με άδεια χρήσης. Εκτός από την επιτρεπόμενη χρήση που περιγράφεται στην ενότητα "απομακρυσμένη πρόσβαση" παρακάτω, αυτή η άδεια χρήσης προορίζεται για άμεση χρήση του λογισμικού μόνο μέσω των μηχανισμών εισόδου των συσκευών με άδεια χρήσης, όπως μια οθόνη αφής. Δεν παρέχει άδεια για την εγκατάσταση του λογισμικού σε διακομιστή ή για χρήση από ή μέσω υπολογιστών ή συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο διακομιστή μέσω ενός εσωτερικού ή εξωτερικού δικτύου. Το λογισμικό επίσης δεν έχει άδεια χρήσης για εμπορική φιλοξενία-επομένως, δεν μπορείτε να κάνετε το λογισμικό διαθέσιμο μέσω δικτύου για ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πολλά σενάρια χρηστών και την εικονική διαμόρφωση, ανατρέξτε στους πρόσθετους όρους.

Τι γίνεται με την αναβάθμιση του Λογισμικού;    Εάν εγκαταστήσετε το λογισμικό που καλύπτεται από την παρούσα συμφωνία με τη μορφή αναβάθμισης του υπάρχοντος λογισμικού σας, τότε η αναβάθμιση αντικαθιστά το αρχικό λογισμικό που αναβαθμίζετε. Δεν διατηρείτε τα δικαιώματα για το αρχικό λογισμικό μετά από την αναβάθμιση και δεν μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε ή να το μεταφέρετε με οποιονδήποτε τρόπο. Η παρούσα συμφωνία διέπει τα δικαιώματά σας για χρήση του αναβαθμισμένου λογισμικού και αντικαθιστά τη συμφωνία για το λογισμικό από το οποίο έχετε κάνει αναβάθμιση.

Μπορώ να μεταφέρω το Λογισμικό σε άλλη συσκευή ή άλλο χρήστη;    Η άδεια χρήσης περιλαμβάνει το δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης του λογισμικού σε έως και δεκαπέντε (15) συσκευές με άδεια χρήσης (ή τέτοιο αριθμό συσκευών, όπως μπορεί να προβλέπεται άλλως στους όρους χρήσης του Microsoft Store ) ταυτόχρονα. Εάν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε περισσότερες συσκευές, αυτό ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα σε μία από αυτές τις συσκευές, ώστε να μην υπάρχουν περισσότερες ενεργοποιημένες παρουσίες από το μέγιστο αριθμό σε κάθε περίπτωση.

Υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των σημειώσεων που μπορώ να δημιουργήσω, να έχω πρόσβαση ή να επεξεργαστώ με το OneNote;    Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί στον αριθμό των σημειώσεων που μπορείτε να δημιουργήσετε, να έχετε πρόσβαση ή να επεξεργαστείτε. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί από το υλικό της συσκευής σας ή από το χώρο αποθήκευσης στο διακομιστή όπου αποθηκεύονται οι σημειώσεις σας.

Το Λογισμικό συλλέγει τις προσωπικές πληροφορίες μου;    Εάν συνδέετε τη συσκευή σας στο Internet, ορισμένες δυνατότητες του λογισμικού ενδέχεται να συνδεθούν σε συστήματα υπολογιστών της Microsoft ή της υπηρεσίας παροχής για την αποστολή και λήψη πληροφοριών. Ενδέχεται να μην λαμβάνετε πάντα ιδιαίτερη ειδοποίηση κατά τη σύνδεση. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις δυνατότητες, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή ή λήψη αυτών των πληροφοριών κατά τη χρήση αυτής της δυνατότητας. Πολλές από αυτές τις δυνατότητες μπορούν να απενεργοποιηθούν ή μπορείτε να επιλέξετε να μην τις χρησιμοποιείτε.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας;    Η Microsoft χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει μέσω των δυνατοτήτων του λογισμικού για την αναβάθμιση ή επιδιόρθωση του λογισμικού και τη γενικότερη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επίσης, τις κοινοποιούμε σε τρίτους. Για παράδειγμα, κοινοποιούμε τις αναφορές σφαλμάτων στους αντίστοιχους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα τους λειτουργούν με τα προϊόντα της Microsoft. Συμφωνείτε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες όπως περιγράφεται στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft.

Πού εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία;    Η παρούσα συμφωνία ισχύει για το λογισμικό, καθώς και για τυχόν ενημερώσεις, συμπληρώματα και υπηρεσίες για το λογισμικό από τη Microsoft, εκτός εάν αυτά παρέχονται με διαφορετικούς όρους. Άλλοι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Store όρων χρήσης.

Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν επιτρέπεται να κάνω με το λογισμικό;    Ναι. Επειδή η άδεια χρήσης του λογισμικού παραχωρείται και δεν πωλείται, η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων (όπως των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων) που δεν παραχωρούνται ρητά με την παρούσα συμφωνία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους όρους αυτής της άδειας χρήσης δεν έχετε κανένα δικαίωμα και δεν επιτρέπεται: η χρήση ή αναπαράσταση επιμέρους δυνατοτήτων του λογισμικού, η δημοσίευση, η αντιγραφή (εκτός από τυχόν επιτρεπόμενο αντίγραφο ασφαλείας), η ενοικίαση, η μίσθωση ή ο δανεισμός του λογισμικού, η μεταφορά του λογισμικού (εκτός εάν επιτρέπεται από την παρούσα συμφωνία), η προσπάθεια παράκαμψης των τεχνικών μέτρων προστασίας του λογισμικού, η αποσυμπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, παρά μόνο εάν η νομοθεσία στον τόπο διαμονής σας το επιτρέπει, ακόμη και όταν δεν επιτρέπεται από τη συμφωνία. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να κάνετε μόνο ότι επιτρέπει ο νόμος. Όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες που βασίζονται στο Internet, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη χρήση τους από άλλους ή για να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο, με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 2. Υπολογιστής.    Στην παρούσα συμφωνία, ο όρος "υπολογιστής" σημαίνει ένα σύστημα υλικού (είτε φυσικό είτε εικονικό) με μια συσκευή αποθήκευσης που έχει δυνατότητα εκτέλεσης του λογισμικού. Τα διαμερίσματα υλικού και τα συστήματα blade θεωρούνται ότι είναι υπολογιστές.

 3. Πολλαπλές ή συγκεντρωμένες συνδέσεις.    Δεν επιτρέπεται η χρήση υλικού ή λογισμικού για την πολυπλεξία ή τη συγκέντρωση συνδέσεων ή η έμμεση πρόσβαση ή χρήση του λογισμικού από πολλούς χρήστες ή πολλούς υπολογιστές ή συσκευές με άλλον τρόπο μέσω της συσκευής με άδεια χρήσης.

 4. Χρήση σε περιβάλλον αναπαράστασης.    Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό αναπαράστασης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας hyper-v για υπολογιστή-πελάτη, για να δημιουργήσετε έναν ή περισσότερους εικονικούς υπολογιστές σε ένα μόνο σύστημα υλικού υπολογιστή, κάθε εικονικός υπολογιστής, καθώς και ο φυσικός υπολογιστής, θεωρείται ότι είναι ξεχωριστός υπολογιστής για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε περισσότερους από έναν εικονικούς υπολογιστές, πρέπει να προμηθευτείτε ξεχωριστά αντίγραφα του λογισμικού και ξεχωριστή άδεια χρήσης για κάθε αντίγραφο. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από τεχνολογία διαχείρισης δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου ή άλλη τεχνολογία πλήρους κρυπτογράφησης τόμου μονάδας δίσκου ενδέχεται να είναι λιγότερο ασφαλές σε περιβάλλον αναπαράστασης.

 5. Απομακρυσμένη πρόσβαση.    Οι συσκευές με Windows 8 ενδέχεται να διαθέτουν τεχνολογίες Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας και Απομακρυσμένης Βοήθειας που επιτρέπουν στο λογισμικό της συσκευής με άδεια χρήσης να είναι προσβάσιμο από απόσταση από άλλες συσκευές.

  • Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας.    Η Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας, ή παρόμοιες τεχνολογίες, διαθέτει άδεια χρήσης για εξερχόμενη χρήση από τη συσκευή με άδεια χρήσης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογισμικό που εκτελείται σε έναν κεντρικό υπολογιστή με ξεχωριστή άδεια χρήσης από αυτήν τη συσκευή με άδεια χρήσης, χρησιμοποιώντας την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας.

  • Απομακρυσμένη Βοήθεια.    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Απομακρυσμένη Βοήθεια, ή παρόμοιες τεχνολογίες, για την κοινή χρήση μιας ενεργής περιόδου λειτουργίας χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες άδειες χρήσης για το λογισμικό. Η Απομακρυσμένη Βοήθεια επιτρέπει σε ένα χρήστη να συνδέεται απευθείας με τον υπολογιστή άλλου χρήστη, συνήθως για τη διόρθωση προβλημάτων.

 6. ΡΗΤΡΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 7. Εφαρμογή.    Η Ενότητα B ισχύει για κάθε διαφορά ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ Ή ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΙΤΕ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΣΑΣ ΕΙΤΕ ΤΗΣ MICROSOFT ΕΙΤΕ ΟΣΩΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ. Ο όρος "Διαφορά" σημαίνει οποιαδήποτε διαφορά, ενέργεια ή άλλη αντιπαράθεση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft σχετικά με το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένης της τιμής του) ή την παρούσα συμφωνία, που προκύπτει από σύμβαση, εγγύηση, αδικοπραξία, δίκαιο, κανονισμό, διάταγμα ή οποιαδήποτε άλλη νομική ή θεσμική βάση. Στον όρο "Διαφορά" θα δίνεται η ευρύτερη δυνατή σημασία που επιτρέπεται από το νόμο.

 8. Ειδοποίηση διαΦοράς.    Σε περίπτωση διαφοράς, εσείς ή η Microsoft πρέπει να δώσετε στην άλλη μια ανακοίνωση της διαΦοράς, η οποία είναι μια γραπτή δήλωση που ορίζει το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του μέρους που την παρέχει, τα γεγονότα που δημιουργούν τη διαφορά και την αιτούμενη ατέλεια. Πρέπει να στείλετε οποιαδήποτε ειδοποίηση διαφοράς από την αλληλογραφία των ΗΠΑ στη Microsoft Corporation, υπόψη:διαιτησία ΑΚΖ, ένα Microsoft Way, Redmond, WA98052-6399. Μια φόρμα είναι διαθέσιμη στην Ειδοποίηση διαφοράς — λογισμικό, προϊόντα και υπηρεσίες της Microsoft με συμφωνίες διαιτησίας. Η Microsoft θα στείλει οποιαδήποτε ειδοποίηση διαΦοράς προς εσάς από την αλληλογραφία των ΗΠΑ στη διεύθυνσή σας, εάν την έχουμε ή με άλλο τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εσείς και η Microsoft θα επιχειρήσετε να επιλύσετε οποιαδήποτε διαφορά μέσω άτυπων διαπραγματεύσεων εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης διαΦοράς. Μετά από 60 ημέρες, εσείς ή η Microsoft μπορεί να αρχίσετε τη διαιτησία.

 9. Δικαστήριο για μικρές αξιώσεις.    Μπορείτε, επίσης, να προσφύγετε δικαστικά στο δικαστήριο για μικρές αξιώσεις στον τόπο διαμονής σας ή στην επαρχία Κινγκ της Ουάσιγκτον, εφόσον η διαφορά πληροί όλες τις απαιτήσεις για ακρόαση στο δικαστήριο για μικρές αξιώσεις. Μπορείτε να προσφύγετε στο δικαστήριο για μικρές αξιώσεις ανεξάρτητα από το αν διαπραγματευτήκατε αρχικά με ανεπίσημο τρόπο.

 10. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ.   ΕΆΝ ΕΣΕΊς ΚΑΙ Η MICROSOFT ΔΕΝ ΕΠΙΛΎΣΕΤΕ ΚΑΜΊΑ ΔΙΑΦΟΡΆ ΜΕ ΆΤΥΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗ Ή ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΏΝ, ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ ΕΠΊΛΥΣΗς ΤΗς ΔΙΑΦΟΡΆς ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΊ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ.ΠΑΡΑΧΩΡΕΊΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΦΩΝΕΊΤΕ (Ή ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΈΧΕΤΕ Ως ΜΈΛΟς ΤΟΥ ΚΌΜΜΑΤΟς Ή ΤΗς ΤΆΞΗς) ΣΕ ΌΛΕς ΤΙς ΔΙΑΦΟΡΈς ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΕΝΏΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΉ Ή ΕΝΌΡΚΟΥ. Αντ ' αυτού, όλες οι διαφωνίες θα επιλύονται ενώπιον ουδέτερου διαιτητή, η απόφαση του οποίου θα είναι τελεσίδικη, με εξαίρεση το περιορισμένο δικαίωμα έφεσης βάσει του ομοσπονδιακού νόμου περί διαιτησίας. Κάθε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία επί των μερών μπορεί να επιβάλλει το βραβείο του διαιτητή.

 11. ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΑΠΌ ΟΜΑΔΙΚΈς ΕΝΈΡΓΕΙΕς.   ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΊΛΥΣΗς Ή ΕΚΔΊΚΑΣΗς ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΆς ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΦΌΡΟΥΜ ΘΑ ΔΙΕΞΆΓΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΗ ΒΆΣΗ.ΟΎΤΕ ΕΣΕΊς ΟΎΤΕ Η MICROSOFT ΘΑ ΕΠΙΔΙΏΞΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΆ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΊ Ως ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΑΓΩΓΉ, ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΆΞΗ ΓΕΝΙΚΟΎ ΕΙΣΑΓΓΕΛΈΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΜΈΡΟς ΕΝΕΡΓΕΊ Ή ΠΡΟΤΊΘΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΉΣΕΙ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΉ ΙΔΙΌΤΗΤΑ.ΚΑΜΊΑ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΊ ΜΕ ΜΙΑ ΆΛΛΗ ΧΩΡΊς ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΉ ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΏΝ ΣΕ ΌΛΕς ΤΙς ΕΠΗΡΕΑΖΌΜΕΝΕς ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΈς ΑΠΟΦΆΣΕΙς Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕς.

 12. Διαδικασία, Κόστος, Αμοιβές και Νομική βάση διαιτησίας.    Οποιαδήποτε διαιτησία θα διεξάγεται από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (American Arbitration Association - "AAA") σύμφωνα με τους Όρους Εμπορικής Διαιτησίας (Commercial Arbitration Rules) και σε πολλές περιπτώσεις σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διαδικασίες για Καταναλωτικές Διαφορές (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα τοποθεσία Web του Αμερικανικού Συνδέσμου διαιτησίας ή κλήσεις 1-800-778-7879. Για διαφορές 75.000 δολαρίων ΗΠΑ ή λιγότερο, η Microsoft θα σας καταβάλει αμέσως τα έξοδα για την υποβολή της αγωγής και θα πληρώσει τις αμοιβές της AAA και του διαιτητή. Εσείς και η Microsoft συμφωνείτε με τους όρους που διέπουν τις διαδικασίες, τα τέλη και τα κίνητρα στην τοποθεσία Web της Microsoft για νομικές και εταιρικΈς υποθέσεις. Για να ξεκινήσετε τη διαιτησία, υποβάλετε τη φόρμα που είναι διαθέσιμη στη ζήτηση για διαιτησία πριν από την αμερικανική ένωση διαιτησίας για το λογισμικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Microsoft με συμφωνίες διαιτησίας στο Ααα. Συμφωνείτε η διαδικασία διαιτησίας να αρχίσει μόνο στον τόπο διαμονής σας ή στην επαρχία Κινγκ της Ουάσιγκτον. Η Microsoft συμφωνεί να ξεκινήσει η διαδικασία διαιτησίας μόνο στον τόπο διαμονής σας.

 13. Οι αξιώσεις ή διαφορές πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός έτους.    Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οποιαδήποτε αξίωση ή διαφορά στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης πρέπει να υποβάλλεται εντός ενός έτους σε δικαστήριο για μικρές αξιώσεις (Ενότητα Β.3) ή σε διαιτησία (Ενότητα Β.4). Η περίοδος του ενός έτους ξεκινά όταν είναι δυνατή η πρώτη υποβολή της αξίωσης ή της Ειδοποίησης διαφοράς. Εάν μια αξίωση ή διαφορά δεν υποβληθεί εντός ενός έτους, αποκλείεται οριστικά.

 14. Μερική ακυρότητα.    Εάν η παραίτηση από ομαδική αγωγή της Ενότητας Β.5 αποδεχθεί παράνομη ή ανεπίδεκτη εκτέλεσης για όλη ή για ορισμένα μέρη της σύμβασης, τότε η Ενότητα B (διαιτησία) δεν θα ισχύει για αυτά τα μέρη. Σε τέτοια περίπτωση, τα τμήματα αυτά θα εξαιρούνται και θα εξετάζονται από δικαστήριο, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα θα εξετάζονται από τη διαιτησία. Εάν οποιαδήποτε άλλη διάταξη της Ενότητας B αποδειχθεί παράνομη ή ανεπίδεκτη εκτέλεσης, η συγκεκριμένη διάταξη θα εξαιρείται ενώ το υπόλοιπο της ενότητας B θα εξακολουθήσει να παραμένει σε πλήρη ισχύ.

 15. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Οι νόμοι της πολιτείας ή της χώρας όπου διαμένετε διέπουν όλες τις αξιώσεις και διαφορές στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων για παραβίαση επικοινωνίας και των πολιτειακών νόμων προστασίας του καταναλωτή, των νόμων περί αθέμιτου ανταγωνισμού, των νόμων περί σιωπηρής εγγύησης, αδικαιολόγητου πλουτισμού και αδικοπραξίας. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιο της χώρας. Η παρούσα συμφωνία περιγράφει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε άλλα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων καταναλωτή, σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας ή της χώρας σας. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του τρίτου μέρους από το οποίο προμηθευτήκατε το λογισμικό. Η παρούσα συμφωνία δεν αλλάζει τα άλλα τα δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας ή της χώρας σας, εάν η νομοθεσία της χώρας σας δεν το επιτρέπει.

 1. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 2. Πρώτη χρήση.    Μπορείτε να αποκτήσετε το λογισμικό μόνο από το Microsoft Store. Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό, μπορείτε να επισκεφθείτε την περιοχή "Επιλογές άδειας χρήσης" στην ενότητα "Ρυθμίσεις" μέσα από το λογισμικό, για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την άδεια χρήσης.

 3. Ενημερώσεις.    Μπορείτε να αποκτήσετε μόνο ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις για το λογισμικό από το Microsoft Store. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Όροι χρήσης του Microsoft Store.

 4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι παρακάτω δυνατότητες λογισμικού κάνουν χρήση πρωτοκόλλων του Internet, τα οποία αποστέλλουν στη Microsoft (ή στους προμηθευτές ή τις υπηρεσίες παροχής που χρησιμοποιεί) πληροφορίες για τον υπολογιστή, όπως είναι η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησης, το όνομα και η έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, καθώς και ο κωδικός γλώσσας της συσκευής όπου έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό. Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να καταστήσει διαθέσιμες τις δυνατότητες που βασίζονται στο Internet, σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft. Ορισμένες δυνατότητες που βασίζονται στο Internet ενδέχεται να γίνουν διαθέσιμες σε μεταγενέστερο χρόνο μέσω της τοποθεσίας Windows Update της Microsoft.

 1. Συγκατάθεση για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet.    Οι δυνατότητες του λογισμικού που περιγράφονται παρακάτω, καθώς και στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων συνδέονται με υπολογιστικά συστήματα της Microsoft ή της υπηρεσίας παροχής μέσω του Internet. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα λάβετε ξεχωριστή ειδοποίηση όταν γίνει η σύνδεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες ή να μην τις χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δυνατότητες, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft. ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή την επικοινωνία μαζί σας.

 2. Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP)   . Αυτό το λογισμικό χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP). Το CEIP αποστέλλει αυτόματα στη Microsoft πληροφορίες σχετικά με το υλικό σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό. Δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή την επικοινωνία μαζί σας. Επίσης, το CEIP πραγματοποιεί κατά περιόδους λήψη ενός μικρού αρχείου στον υπολογιστή σας. Αυτό το αρχείο μάς βοηθά να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε κατά τη χρήση του λογισμικού. Όταν υπάρχουν διαθέσιμες νέες πληροφορίες βοήθειας σχετικά με σφάλματα, ενδέχεται επίσης να πραγματοποιείται αυτόματη λήψη αυτών των πληροφοριών.

 3. Online δυνατότητες και περιεχόμενο.    Οι δυνατότητες που περιλαμβάνονται στο λογισμικό μπορεί να ανακτούν σχετικό περιεχόμενο από τη Microsoft και να σας το παρέχουν. Τέτοιες δυνατότητες είναι οι εικόνες clip art, τα πρότυπα, η ηλεκτρονική εκπαίδευση, η ηλεκτρονική βοήθεια και η βοήθεια. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να σας προσφέρουν περιεχόμενο που ζητάτε και για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις online δυνατότητες και περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας, για την οποία υπάρχει σύνδεση στο τέλος αυτής της σύμβασης.

 4. Cookies.    Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις online δυνατότητες του λογισμικού, όπως την ηλεκτρονική βοήθεια και τη βοήθεια, καθώς και τα πρότυπα, ενδέχεται να οριστούν cookies. Για να μάθετε πώς να αποκλείσετε, να ελέγξετε και να διαγράψετε τα cookies, διαβάστε την ενότητα για τα cookies στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το OneNote, για την οποία υπάρχει σύνδεση στο τέλος αυτής της σύμβασης.

 5. Το OneNote στα Windows 8.    Εάν εκτελείτε το λογισμικό σε συσκευή με Windows 8 και έχετε ενεργοποιήσει τις online δυνατότητες και περιεχόμενο του λογισμικού, η είσοδος στα Windows 8 με λογαριασμό Microsoft πραγματοποιεί αυτόματα και είσοδο στο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό Microsoft. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης και πρόσβασης σε online αρχεία στο OneDrive, χωρίς να σας ζητηθεί να εισαγάγετε και πάλι το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας, για την οποία υπάρχει σύνδεση στο τέλος αυτής της σύμβασης.

 6. Κατάχρηση των υπηρεσιών που βασίζονται στο Internet.    Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των υπηρεσιών κατά οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να τις βλάψει ή να εμποδίσει τη χρήση τους από οποιονδήποτε. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών με σκοπό να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο.

 • ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

  1. Προγράμματα άλλων κατασκευαστών.    Το λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει προγράμματα άλλων κατασκευαστών για τα οποία σας παραχωρείται άδεια χρήσης από τη Microsoft, όχι από τον άλλο κατασκευαστή, με αυτήν τη σύμβαση. Τυχόν ειδοποιήσεις για το πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή περιλαμβάνονται μόνο για την πληροφόρησή σας.

  2. Στοιχεία γραμματοσειρών.    Ενώ εκτελείται το λογισμικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γραμματοσειρές του για να εμφανίσετε περιεχόμενο. Μπορείτε να ενσωματώσετε τις γραμματοσειρές στο περιεχόμενο μόνο όπως επιτρέπεται από τους περιορισμούς ενσωμάτωσης των γραμματοσειρών.

  3. Στοιχεία πολυμέσων.    Η Microsoft σάς παραχωρεί την άδεια να αντιγράφετε, να διανέμετε, να εκτελείτε και να εμφανίζετε στοιχεία πολυμέσων (εικόνες, εικόνες clip art, κινήσεις, ήχους, μουσική, βίντεο κλιπ, πρότυπα και άλλες μορφές περιεχομένου) που περιλαμβάνονται στο λογισμικό σε έργα και έγγραφα, με τη διαφορά ότι δεν επιτρέπεται: (i) η πώληση, η παραχώρηση άδειας χρήσης ή η διανομή των στοιχείων πολυμέσων ως έχουν ή ως προϊόντος η κύρια αξία του οποίου είναι τα στοιχεία πολυμέσων, (ii) η εκχώρηση δικαιωμάτων στους πελάτες σας για περαιτέρω παραχώρηση άδειας χρήσης ή διανομής των στοιχείων πολυμέσων, (iii) η παραχώρηση άδειας χρήσης ή η διανομή για εμπορικούς σκοπούς στοιχείων πολυμέσων που περιλαμβάνουν την αναπαράσταση αναγνωρίσιμων ατόμων, κυβερνήσεων, λογότυπων, εμπορικών σημάτων ή συμβόλων, ή η χρήση αυτών των τύπων εικόνων με τρόπους που υπονοούν συμμετοχή ή συσχέτιση με το προϊόν, την οντότητα ή τη δραστηριότητά σας, ή (iv) η δημιουργία χυδαίων ή σκανδαλιστικών έργων με τη χρήση των στοιχείων πολυμέσων. Άλλα στοιχεία πολυμέσων, τα οποία είναι προσβάσιμα από το Office.com ή από άλλες τοποθεσίες Web μέσω των δυνατοτήτων του λογισμικού, διέπονται από τους όρους χρήσης των αντίστοιχων τοποθεσιών Web.

 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Εάν υπάρχει μια γεωγραφική περιοχή που υποδεικνύεται για το λογισμικό σας, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο σε αυτή την περιοχή. Επίσης, πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια και διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν για το λογισμικό, το οποίο περιλαμβάνει περιορισμούς προορισμού, τελικών χρηστών και τελικής χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς γεωγραφικής και εξαγωγής, επισκεφθείτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ενημερώσετε την τοποθεσία Web και την τοποθεσία εξαγωγής της

 1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η Microsoft παρέχει περιορισμένες υπηρεσίες υποστήριξης για λογισμικό με σωστή άδεια χρήσης, όπως περιγράφεται στην υποστήριξη της Microsoft.

 1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η παρούσα συμφωνία (μαζί με τους όρους που συνοδεύουν τυχόν συμπληρώματα, ενημερώσεις και υπηρεσίες λογισμικού που παρέχονται από τη Microsoft και χρησιμοποιούνται από εσάς) και οι όροι που περιέχονται σε συνδέσεις Web που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία, αποτελούν τη συνολική συμφωνία για το λογισμικό και τα εν λόγω συμπληρώματα, ενημερώσεις και υπηρεσίες (εκτός εάν η Microsoft παρέχει άλλους όρους μαζί με αυτά τα συμπληρώματα, τις ενημερώσεις ή τις υπηρεσίες). Μπορείτε να εξετάσετε αυτήν τη συμφωνία όταν εκτελείται το λογισμικό μεταβαίνοντας στην περιοχή "Επιλογές άδειας χρήσης" στην ενότητα "Ρυθμίσεις" στο λογισμικό. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε τους όρους σε οποιαδήποτε από τις συνδέσεις στην παρούσα συμφωνία όταν εκτελείται το λογισμικό και συμφωνείτε ότι θα το κάνετε. Συμφωνείτε ότι για κάθε υπηρεσία ή συμπεριλαμβανόμενη εφαρμογή που διέπεται από την παρούσα συμφωνία και από τους συγκεκριμένους όρους που είναι συνδεδεμένοι στην παρούσα συμφωνία, θα διαβάσετε τους όρους για την υπηρεσία αυτή πριν από τη χρήση της υπηρεσίας. Κατανοείτε ότι χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, επικυρώνετε την παρούσα συμφωνία και τους συνδεδεμένους όρους. Αυτές οι συνδέσεις είναι οι εξής:

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η καρτέλα το λογισμικό έχει άδεια χρήσης "as-is". Έχετε τον κίνδυνο να τη χρησιμοποιήσετε. Η Microsoft δεν παρέχει ρητές εγγυήσεις,εγγυήσεων ή προϋποθέσεων.Ο πλήρης κίνδυνος για την ποιότητα και την απόδοση του λογισμικού είναι μαζί σας.Εάν το λογισμικό αποδειχθεί ελαττωματικό, θα υποθέσετε όλο το κόστος όλων τωναπαραίτητη συντήρηση ή επιδιόρθωση.Ενδέχεται να έχετε πρόσθετα δικαιώματα για τους καταναλωτές σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους σας που δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η σύμβαση. Στο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους σας, η Microsoft εξαιρεί όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της εμπορευσιμότητας, της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και της μη παραβίασης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ.Εάν έχετε οποιαδήποτε βάση για την ανάκτηση ζημιών από τη Microsoft ή τους προμηθευτές της, μπορείτε να ανακτήσετε μόνο τις άμεσες ζημιές στο US $5,00.Δεν μπορείτε να ανακτήσετε οποιεσδήποτε άλλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των επακόλουθων, των απολεσθέντων κερδών, των ειδικών, έμμεσων ή συμπτωματικών ζημιών.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει για

 • ζητήματα που σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες άλλων κατασκευαστών στο Internet ή προγράμματα τρίτων και

 • αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια, ψευδή δήλωση, παράλειψη, παράβαση νόμου ή άλλη αδικοπραξία καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας ή των κανονισμών ή αδικαιολόγητο πλουτισμό, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Το παραπάνω ισχύει ακόμη και εάν η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει για την πιθανότητα των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή η εξαίρεση μπορεί να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας εφόσον η χώρα σας δεν επιτρέπει την εξαίρεση ή τον περιορισμό θετικής, αποθετικής ή άλλης ζημίας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×