Όροι άδειας χρήσης προέκδοσης λογισμικού της Microsoft για το Microsoft OneNote

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν συμφωνία μεταξύ της Microsoft Corporation (ή, ανάλογα με τη χώρα σας, μεταξύ κάποιας θυγατρικής της) και εσάς. Πρέπει να τους διαβάσετε. Ισχύουν για την προέκδοση του παραπάνω λογισμικού, η οποία περιλαμβάνει τα μέσα στα οποία την παραλάβατε, εφόσον υπάρχουν. Οι όροι ισχύουν επίσης για τα παρακάτω στοιχεία της Microsoft:

 • ενημερώσεις,

 • συμπληρώματα,

 • υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και

 • υπηρεσίες υποστήριξης

για το συγκεκριμένο λογισμικό, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι συνοδευτικοί όροι αυτών των προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύουν οι άλλοι όροι.

Εφόσον χρησιμοποιείτε το λογισμικό, αποδέχεστε αυτούς τους όρους. Εάν δεν τους αποδέχεστε, μην χρησιμοποιήσετε το λογισμικό.

Όπως περιγράφεται παρακάτω, η από μέρους σας χρήση ορισμένων δυνατοτήτων συνεπάγεται επίσης τη συγκατάθεσή σας για τη μετάδοση ορισμένων τυπικών πληροφοριών του υπολογιστή για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet.

Εάν συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους της άδειας χρήσης, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα.

 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ.

 2. Εγκατάσταση και χρήση. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο της εφαρμογής σε έως και πέντε (5) συσκευές Windows 8, οι οποίες συνδέονται με το λογαριασμό της Microsoft που αντιστοιχεί στο λογαριασμό Windows Store που διαθέτετε.

 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET. Με το λογισμικό, η Microsoft παρέχει υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Ενδέχεται να τις τροποποιήσει ή να τις ακυρώσει ανά πάσα στιγμή.

 4. Συγκατάθεση για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Οι δυνατότητες του λογισμικού που περιγράφονται παρακάτω, καθώς και στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του OneNote συνδέονται με υπολογιστικά συστήματα της Microsoft ή της υπηρεσίας παροχής μέσω του Internet. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα λάβετε ξεχωριστή ειδοποίηση όταν γίνει η σύνδεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες ή να μην τις χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δυνατότητες, ανατρέξτε στο άρθρο Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το OneNote. Εφόσον χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη μετάδοση αυτών των πληροφοριών. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή την επικοινωνία μαζί σας.

 5. Πληροφορίες υπολογιστή. Οι παρακάτω δυνατότητες κάνουν χρήση πρωτοκόλλων του Internet, τα οποία αποστέλλουν στα κατάλληλα συστήματα πληροφορίες του υπολογιστή σας, όπως είναι η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος, του προγράμματος περιήγησης και το όνομα και η έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, καθώς και ο κωδικός γλώσσας της συσκευής όπου έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό. Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να σας καταστήσει διαθέσιμες τις υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet.

  • Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP). Αυτό το λογισμικό χρησιμοποιεί CEIP. Το CEIP αποστέλλει αυτόματα στη Microsoft πληροφορίες σχετικά με το υλικό και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό. Δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή την επικοινωνία μαζί σας. Επίσης, το CEIP πραγματοποιεί κατά περιόδους λήψη ενός μικρού αρχείου στον υπολογιστή σας. Αυτό το αρχείο μας βοηθά να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε κατά τη χρήση του λογισμικού. Όταν υπάρχουν διαθέσιμες νέες πληροφορίες βοήθειας σχετικά με σφάλματα, ενδέχεται επίσης να πραγματοποιείται αυτόματη λήψη αυτών των πληροφοριών. Μάθετε περισσότερα για το CEIP.

  • Δυνατότητες περιεχομένου Web. Οι δυνατότητες που περιλαμβάνονται στο λογισμικό μπορεί να ανακτούν σχετικό περιεχόμενο από τη Microsoft και να σας το παρέχουν. Για την παροχή του περιεχομένου, αυτές οι δυνατότητες αποστέλλουν στη Microsoft τον τύπο του λειτουργικού συστήματος, το όνομα και την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τον κωδικό γλώσσας της συσκευής όπου έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό. Τέτοιες δυνατότητες είναι οι εικόνες clip art, τα πρότυπα, η ηλεκτρονική εκπαίδευση, η ηλεκτρονική βοήθεια, η βοήθεια και το Appshelp. Μπορείτε να επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες περιεχομένου Web.

 6. Χρήση πληροφοριών. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες του υπολογιστή σας και τις πληροφορίες του CEIP για τη βελτίωση των προϊόντων λογισμικού και των υπηρεσιών μας. Μπορεί επίσης να παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες σε άλλους, όπως προμηθευτές υλικού και λογισμικού. Αυτοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο τα προϊόντα τους λειτουργούν σε συνδυασμό με προϊόντα λογισμικού της Microsoft.

 7. Κατάχρηση των υπηρεσιών που βασίζονται στο Internet. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των υπηρεσιών κατά οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να τις βλάψει ή να εμποδίσει τη χρήση τους από οποιονδήποτε. Δεν επιτρέπετε η να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες με σκοπό να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμού ή δίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο.

 8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Η παρούσα συμφωνία ισχύει μέχρι την εμπορική έκδοση του λογισμικού, ωστόσο, η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να καταργήσει το λογισμικό οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Το λογισμικό μπορεί να πάψει να λειτουργεί αν ενημερώσετε ή αλλάξετε τη συσκευή στην οποία χρησιμοποιείται η έκδοση Consumer Preview των Windows 8 ή αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε συσκευή όπου χρησιμοποιείται η έκδοση Consumer Preview των Windows 8 με διαφορετικές δυνατότητες ή τύπο επεξεργαστή. Είστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων που αποθηκεύετε στο λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που αποστέλλετε χρησιμοποιώντας το λογισμικό. Εάν το Windows Store, το λογισμικό ή οποιοδήποτε περιεχόμενο αλλάξει ή καταργηθεί, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαγραφούν ή πιθανώς να μην μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει. Η Microsoft δεν υποχρεούται να σας επιστρέψει τα δεδομένα.

 9. ΠΡΟ-ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Αυτό το λογισμικό αποτελεί προ-έκδοση. Ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως η τελική έκδοση του λογισμικού. Μπορεί να πραγματοποιήσουμε αλλαγές για την τελική, εμπορική έκδοση. Επίσης, ενδέχεται να μην κυκλοφορήσει εμπορική έκδοση.

 10. ΣΧΟΛΙΑ. Σε περίπτωση υποβολής σχολίων εκ μέρους σας στη Microsoft σχετικά με το λογισμικό, χορηγείτε στη Microsoft, χωρίς χρέωση, το δικαίωμα χρήσης, κοινοποίησης και εμπορικής χρήσης των σχολίων σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Επίσης παρέχετε σε τρίτους, χωρίς χρέωση, τυχόν δικαιώματα ευρεσιτεχνίας που απαιτούνται ώστε τα προϊόντα, οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες τους να χρησιμοποιούν ή να διασυνδέονται με οποιαδήποτε συγκεκριμένα τμήματα λογισμικού ή υπηρεσίας της Microsoft που περιλαμβάνει τα σχόλια. Δεν επιτρέπεται να παρέχετε σχόλια που υπόκεινται σε άδεια χρήσης δυνάμει της οποίας η Microsoft πρέπει να χορηγήσει άδεια χρήσης του λογισμικού ή της τεκμηρίωσής της σε τρίτους επειδή έχουμε συμπεριλάβει τα σχόλιά σας σε αυτή. Αυτά τα δικαιώματα παραμένουν σε ισχύ και μετά την λήξη της παρούσας συμφωνίας.

 11. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό. Αυτή η συμφωνία σάς παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητά στην παρούσα συμφωνία. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συμμορφωθείτε με όλους τους τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν στο λογισμικό και οι οποίοι σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται:

  • η παράκαμψη των τεχνικών περιορισμών στο λογισμικό,

  • η αποσυμπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στο βαθμό που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από τη νομοθεσία, παρά τον παραπάνω περιορισμό,

  • η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων του λογισμικού απ' ό,τι ορίζεται σε αυτήν την άδεια ή σύμφωνα με τη νομοθεσία, παρά αυτόν τον περιορισμό,

  • η δημοσίευση του λογισμικού με σκοπό την αντιγραφή από άλλους,

  • η μίσθωση, η εκμίσθωση ή ο δανεισμός του λογισμικού,

  • η μεταβίβαση του λογισμικού ή αυτής της άδειας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος·ή

  • η χρήση του λογισμικού για εμπορικές υπηρεσίες φιλοξενίας λογισμικού.

 12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Το λογισμικό υπόκειται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς των Η.Π.Α. σχετικά με τις εξαγωγές. Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών που ισχύουν για το λογισμικό. Αυτή η νομοθεσία περιλαμβάνει περιορισμούς προορισμού, τελικών χρηστών και τελικής χρήσης. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία Web της Microsoft σχετικά με τις εξαγωγές.

 13. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Επειδή το παρόν λογισμικό παρέχεται "ως έχει", δεν έχουμε δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης γι’ αυτό.

 14. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η παρούσα συμφωνία καθώς και οι όροι για συμπληρώματα, ενημερώσεις, υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και υπηρεσίες υποστήριξης που χρησιμοποιείτε αποτελούν τη συνολική συμφωνία για το λογισμικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

 16. Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρούσα συμφωνία διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας της Ουάσινγκτον, το οποίο ισχύει για αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Όλες οι υπόλοιπες αξιώσεις διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου διαμένετε, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας.

 17. Χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιο της χώρας.

 18. ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. Η παρούσα συμφωνία περιγράφει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας σας. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του τρίτου μέρους από το οποίο προμηθευτήκατε το λογισμικό. Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζονται από το δίκαιο της χώρας σας, εφόσον τούτο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το δίκαιο αυτό.

 19. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η άδεια χρήσης παρέχεται για το λογισμικό "ως έχει". Eσείς έχετε την ευθύνη της χρήσης του. H Microsoft δεν παρέχει ρητές εγγυήσεις ή όρους. Ενδέχεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία να σας παρέχονται επιπλέον δικαιώματα ή νόμιμες εγγυήσεις ως καταναλωτής που η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, η Microsoft αποποιείται των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – Σας παρέχονται νόμιμες εγγυήσεις σύμφωνα με το δίκαιο της Αυστραλίας σχετικά με τους καταναλωτές και αυτοί οι όροι δεν αποσκοπούν επ' ουδενί να επηρεάσουν αυτά τα δικαιώματα.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ. Μπορείτε να λάβετε από τη Microsoft και τους προμηθευτές της αποζημίωση για άμεσες ζημίες έως πέντε δολάρια. Δεν μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για άλλες ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη ή θετική ζημία.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει για

 • ζητήματα που σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων κατασκευαστών στο Internet ή προγράμματα τρίτων και

 • αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Το παραπάνω ισχύει ακόμη και εάν η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει για την πιθανότητα των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή η εξαίρεση μπορεί να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας εφόσον η χώρα σας δεν επιτρέπει την εξαίρεση ή τον περιορισμό θετικής, αποθετικής ή άλλης ζημίας.

Σημείωση: Καθώς αυτό το λογισμικό διανέμεται στο Κεμπέκ του Καναδά, αυτοί οι όροι άδειας χρήσης παρέχονται παρακάτω στα Γαλλικά.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci-dessous en français.

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel.

Comme décrit ci-dessous, en utilisant certaines fonctions, vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence, vous disposez des droits ci-dessous.

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation. Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×