ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT TEAMS INSIDER

Δημοσιεύτηκε: 5 Απριλίου 2022

ΕΑΝ ΖΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, Η ΕΝΟΤΗΤΑ 15 ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΔΙΕΝΕΞΗΣ ΜΕ ΤΗ MICROSOFT. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Microsoft Teams Insider (εφεξής "Πρόγραμμα"). Το Πρόγραμμα επιτρέπει στους χρήστες του Microsoft Teams να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνολογίες προέκδοσης για σκοπούς παροχής σχολίων στη Microsoft. Ορισμένες τεχνολογίες προέκδοσης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας ή σε όλες τις πλατφόρμες.

Πριν από την εγγραφή, εξετάστε προσεκτικά όλους τους όρους του Προγράμματος που δημιουργούν μια νομική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft Corporation.

Αποδοχή όρων. Με την εγγραφή σας για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα, δηλώνετε ότι βρισκόσαστε στη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης όπου κατοικείτε και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, η οποία απαιτείται για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

 1. Προετοιμασία για το Πρόγραμμα. Η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα είναι εθελοντική και γνωρίζετε ότι σκοπός αυτού του Προγράμματος είναι η πρόσβαση, η χρήση και η παροχή σχολίων σχετικά με πειραματικό λογισμικό, προεπισκόπηση, έκδοση beta ή άλλο λογισμικό πρώιμης προέκδοσης ("λογισμικό") που διατίθεται σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τεκμηρίωσης, του υλικού, των ενημερώσεων, των συμπληρωμάτων και των αναβαθμίσεων ("Υπηρεσίες"), με σκοπό την παροχή χρήσιμων πληροφοριών στη Microsoft σχετικά με την εμπειρία σας με τις Υπηρεσίες προγράμματος.

  • Κατανοείτε ότι η χρήση πειραματικού και λογισμικού πρώιμης προέκδοσης σημαίνει ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσετε περιστασιακά σφάλματα και απώλεια δεδομένων. Συμμετέχοντας, αναγνωρίζετε ότι είναι δική σας ευθύνη να δημιουργείτε συχνά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και να τα επαναφέρετε σε περίπτωση απώλειας δεδομένων.

  • Η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική και δωρεάν. Δεν υπάρχει αποζημίωση για τη συμμετοχή σας. Η συμμετοχή σας δεν δημιουργεί μια νομική σχέση συνεργασίας, οργανισμού ή απασχόλησης ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft.

  • Η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα δεν υποχρεώνει τη Microsoft να σας παρέχει Υπηρεσίες προγράμματος.

  • Συμφωνείτε να μην κάνετε ανακατασκευή, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση του πηγαίου κώδικα ή να προσπαθήσετε να εξάγετε ή να αναπαραγάγετε τον πηγαίο κώδικα οποιουδήποτε λογισμικού προέκδοσης, εκτός και μόνο στο βαθμό που ο προηγούμενος περιορισμός επιτρέπεται (α) από το εφαρμοστέο δίκαιο, (β) επιτρέπεται από τους όρους παραχώρησης αδειών χρήσης που διέπουν τη χρήση στοιχείων ανοιχτού κώδικα που μπορούν να συμπεριληφθούν στο λογισμικό ή (γ) απαιτείται για τον εντοπισμό σφαλμάτων αλλαγών σε αδειοδοτούμενες βιβλιοθήκες με άδεια χρήσης GNU Lesser General Public License, οι οποίες περιλαμβάνονται και συνδέονται με το λογισμικό προέκδοσης.

 2. Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τις εκδόσεις που κυκλοφόρησαν στο εμπόριο. Επειδή το λογισμικό προέκδοσης μπορεί να περιέχει περισσότερα σφάλματα ή ανακρίβειες, θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της συσκευής σας πριν από την εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού.

  • Προεκδόσεις και Πειραματικό λογισμικό και υπηρεσίες. Το Πρόγραμμα ενδέχεται να μην έχει συμπεριλάβει, μειώσει ή διαφοροποιήσει πρότυπα ασφαλείας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, προσβασιμότητας, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας σε σχέση με τις εμπορικά παρεχόμενες υπηρεσίες και λογισμικό. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε το Πρόγραμμα, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

  • Αποκατάσταση Για αποκατάσταση, ίσως χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε τις εφαρμογές σας, το λειτουργικό σύστημα ή να αναβοσβήσετε τη συσκευή σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη έκδοση του λογισμικού σας.

  • Αυτόματη ενημέρωση. Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να γίνεται αυτόματη λήψη ενημερώσεων για τις τεχνολογίες προέκδοσης από τη συσκευή σας και ότι ίσως σας ζητηθεί να ενημερώσετε τις τεχνολογίες προέκδοσης, προκειμένου να συνεχίσετε στο Πρόγραμμα. Συμφωνείτε να αποδέχεστε τις εν λόγω ενημερώσεις που υπόκεινται σε αυτούς τους όρους, εκτός εάν οι ενημερώσεις συνοδεύονται από άλλους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε, διακόψτε τη χρήση και καταργήστε την εγκατάσταση των τεχνολογιών προέκδοσης.

  • Υποστήριξη. Ενδέχεται να παρέχεται περιορισμένη ή καθόλου υποστήριξη για το Πρόγραμμα.

  • Δεδομένα και χρεώσεις Internet. Ορισμένες λειτουργίες του Προγράμματος ενδέχεται να απαιτούν από τη συσκευή σας να έχει πρόσβαση στο Internet. Η πρόσβαση και η χρήση σας (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων) ενδέχεται να υπόκεινται στους όρους της σύμβασης κινητής τηλεφωνίας ή υπηρεσίας παροχής Internet σας. Είστε πάντα υπεύθυνος για (i) την κατανόηση και τη συμμόρφωση με τους όρους των δικών σας προγραμμάτων και συμβάσεων όπως επίσης και (ii) για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση ή την πρόσβαση σε δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων/ανοιχτών δικτύων.

 3. Σχόλια. Σας παρέχουμε το Πρόγραμμα, ώστε να μπορείτε να μας πείτε περισσότερα σχετικά με το τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει και ποιες αλλαγές θα θέλατε να δείτε στο Πρόγραμμα. Όταν μας παρέχετε σχόλια, προτάσεις ή άλλα σχόλια σχετικά με το Πρόγραμμα ("Σχόλια"), εκχωρείτε στη Microsoft και τους συνεργάτες της δικαιώματα χρήσης των Σχολίων με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό.

  • Αναγνωρίζετε ότι η Microsoft θα συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και αναλύει διαγνωστικά, τεχνικά, αναφορές σφαλμάτων, στοιχεία αποτύπωσης σφαλμάτων, χρήση και άλλα σχετικά δεδομένα από τις συσκευές σας που εκτελούν λογισμικό στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος, για να βοηθηθεί η Microsoft να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Εάν είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες τοποθεσίας, ενδέχεται επίσης να συλλεχθεί η γεωγραφική τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο της συσκευής σας όπως επίσης και τα ερωτήματα αναζήτησης τοποθεσίας.

  • Αναγνωρίζετε επίσης ότι τα σχόλιά σας ενδέχεται να προβληθούν από άλλους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα.

 4. Συλλογή δεδομένων. Το Πρόγραμμα μπορεί να συλλέγει και να παρέχει δεδομένα στη Microsoft αυτόματα, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία σας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε ορισμένα δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με το Πρόγραμμα σε τρίτους. Η Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft και η παρούσα παράγραφος ισχύουν για τα δεδομένα που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και κοινοποιούνται σε σχέση με το Πρόγραμμα.

 5. Επικοινωνία μαζί σας. Η Microsoft μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας (i) για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τη χρήση του Προγράμματος από εσάς και (ii) για να σας παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της Microsoft. Αυτή η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, άμεσου μηνύματος, συνομιλίας web, τηλεφώνου, στο περιβάλλον εργασίας χρήστη ή με άλλα μέσα και μπορεί να περιλαμβάνει προσφορές. Μπορείτε πάντα να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, τηλεφωνικές κλήσεις και αλληλογραφία από τη Microsoft.

 6. Μη μεταβιβάσιμο. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η κοινή χρήση του λογισμικού ή της σχετικής τεκμηρίωσης ή του υλικού που λαμβάνετε από τη Microsoft ως μέρος της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα, εκτός εάν συμφωνείται ή επιτρέπεται διαφορετικά από τη Microsoft ή εάν το επιτρέπουν οι νόμοι εκεί όπου ζείτε (ή εάν πρόκειται για επιχείρηση, όπου βρίσκεται η κύρια έδρα της επιχείρησής σας), ακόμα και αν δεν επιτρέπεται με βάση τη Σύμβασή μας.

 7. Εξαίρεση. Εάν αλλάξετε γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων της εφαρμογής Microsoft Teams.

 8. Τερματισμός. Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε μέρος ή σε ολόκληρο το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο. Ο τερματισμός της χρήσης ή της πρόσβασής σας στο Πρόγραμμα ή ο τερματισμός της παρούσας Σύμβασης τερματίζει το δικαίωμά σας να κατέχετε ή να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Πρόγραμμα και πρέπει να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα του λογισμικού, του περιεχομένου και του άλλου υλικού που παρέχεται ως μέρος του Προγράμματος. Οι ενότητες 8, 9, 10, 11, 12 και 14 συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ μετά τον τερματισμό της παρούσας Σύμβασης.

 9. Πρόσθετοι όροι. Η από μέρους σας χρήση των τεχνολογιών προέκδοσης υπόκειται επίσης στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft που ενσωματώνει τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο βαθμό που υπάρχει διένεξη μεταξύ της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Microsoft (που συμπεριλαμβάνει τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων) και αυτών των όρων, αυτοί οι όροι υπερισχύουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του προγράμματος. Η χρήση του τελικού Microsoft Teams για προσωπική χρήση και για μικρές επιχειρήσεις που διατίθεται ευρέως υπόκειται στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft.

 10. Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Η Microsoft ενδέχεται να διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφαρμογές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που καλύπτουν αντικείμενα που συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά σε οποιαδήποτε έγγραφη άδεια χρήσης από τη Microsoft, η παροχή του Προγράμματος δεν σας παρέχει άδεια χρήσης για αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία. Η Microsoft διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητά στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και δεν εκχωρούνται άλλα δικαιώματα στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης σιωπηρά ή κεκτημένα ή με άλλο τρόπο.

 11. Εγγύηση. Η Microsoft και οι συγγενείς εταιρείες, οι μεταπωλητές, οι διανομείς, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες μας δεν παρέχουν εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ή προϋποθέσεις αναφορικά με το λογισμικό ή τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. Κατανοείτε ότι είναι δική σας ευθύνη η χρήση του Προγράμματος και ότι παρέχουμε το Πρόγραμμα σε μια βάση "ως έχει", "με όλα τα σφάλματα" και "ως διαθέσιμα". Φέρετε την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε ρίσκο ενέχει η χρήση του Προγράμματος. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, αποκλείουμε τυχόν σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εμπορευσιμότητας, της ικανοποιητικής ποιότητας, της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, της επαγγελματικής προσπάθειας και της μη παραβίασης. Ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία. Κανένα στοιχείο της παρούσας Σύμβασης δεν έχει σκοπό να επηρεάσει αυτά τα δικαιώματα, εφόσον ισχύουν.

 12. Ζημίες. Εάν έχετε κάποια βάση για την αποκατάσταση ζημιών που σχετίζονται με το Πρόγραμμα, συμφωνείτε ότι ως αποκλειστική αποκατάσταση θεωρείται η ανάκτηση, από τη Microsoft ή από συγγενείς εταιρείες, μεταπωλητές, διανομείς, τρίτους παρόχους εφαρμογών και υπηρεσιών, συνεργάτες και προμηθευτές, άμεσων ζημιών έως το ποσό που πληρώσατε για το Πρόγραμμα (ή έως 10,00 $ USD, αν αποκτήσατε το Πρόγραμμα χωρίς χρέωση). Δεν μπορείτε να ανακτήσετε άλλες ζημίες ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων άμεσων, επακόλουθων, απολεσθέντων κερδών, ειδικών, έμμεσων, συμπτωματικών ή κυρωτικών αποζημιώσεων. Αυτοί οι περιορισμοί και εξαιρέσεις ισχύουν ακόμα και αν αυτή η αποκατάσταση δεν σας αποζημιώνει πλήρως για τυχόν απώλειες ή αποτυχίες του βασικού σκοπού της ή αν γνωρίζαμε ή θα έπρεπε να γνωρίζουμε για την πιθανότητα των ζημιών. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, αυτοί οι περιορισμοί και εξαιρέσεις ισχύουν για οτιδήποτε ή οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετίζονται με το Πρόγραμμα ή τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

 13. Ενημερώσεις της Σύμβασης. Κατά καιρούς, ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα Σύμβαση. Θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση σχετικά με την τροποποίηση στην τοποθεσία web της υποστήριξης του Προγράμματος. Η από μέρους σας χρήση του Προγράμματος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης θα θεωρηθεί η συγκατάθεσή σας για τους τροποποιημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, πρέπει να διακόψετε τη χρήση του Προγράμματος. Συνιστούμε να επισκέπτεστε την τοποθεσία web του προγράμματος τουλάχιστον μία φορά κάθε 30 ημέρες για να ελέγξετε για πιθανές ειδοποιήσεις σχετικά με τροποποιήσεις.

 14. Εφαρμοστέο δίκαιο. Οι νόμοι της πολιτείας ή της χώρας όπου ζείτε (ή, εάν πρόκειται για επιχείρηση, όπου βρίσκεται η κύρια έδρα της επιχείρησής σας) διέπουν όλες τις αξιώσεις και τις διαφορές που σχετίζονται με το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, της συμμετοχής σας στο παρόν Πρόγραμμα και την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που σχετίζονται με την παραβίαση της σύμβασης και αξιώσεων βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού, της νομοθεσίας περί σιωπηρών εγγυήσεων, για παράνομο πλουτισμό και αδικοπραξιών, ανεξάρτητα από τις διενέξεις στις αρχές των νόμων. Στο Ηνωμένες Πολιτείες, ο "Ομοσπονδιακός νόμος περί διαιτησίας" (Federal Arbitration Act) διέπει όλες τις διατάξεις που σχετίζονται με τη διαιτησία.

 15. Διενέξεις. "Δεσμευτική ρήτρα διαιτησίας" και "Αποποίηση συλλογικής αγωγής" εάν ζείτε (ή εάν είστε επιχείρηση με κύρια έδρα της επιχείρησης) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί, αλλά αν πρέπει να διευθετήσουμε μια αμφισβήτηση, εσείς και εμείς συμφωνούμε να προσπαθήσουμε να την επιλύσουμε ανεπίσημα σε 60 ημέρες. Εάν δεν μπορέσουμε, εσείς και εμείς συμφωνούμε στη δεσμευτική ατομική διαιτησία ενώπιον του American Arbitration Association ("AAA") στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού νόμου περί διαιτησίας Federal Arbitration Act ("FAA") και να μην προχωρήσουμε σε μήνυση δικαστηρίου ενώπιον δικαστή ή ενόρκων. Αντ ' αυτού, θα αποφασίσει ένας ουδέτερος διαιτητής και η απόφαση του διαιτητή θα είναι τελεσίδικη, εκτός από ένα περιορισμένο δικαίωμα αναθεώρησης στο πλαίσιο του FAA. Οι συλλογικές αγωγές, οι συλλογικές διαιτησίες, οι προσωπικές ενέργειες εισαγγελέα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία κατά την οποία κάποιος ενεργεί με αντιπροσωπευτική ιδιότητα δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται επίσης ο συνδυασμός μεμονωμένων διαδικασιών χωρίς τη συγκατάθεση όλων των μερών. Οι όροι "εμείς", "μας", και "εμάς" περιλαμβάνουν τη Microsoft και τις συγγενείς εταιρείες της.

  1. Καλυπτόμενες διενέξεις — Όλες εκτός του IP. Ο όρος "διένεξη" είναι όσο ευρύς μπορεί να είναι. Περιλαμβάνει οποιαδήποτε αξίωση ή αντιπαράθεση ανάμεσα σε εσάς και εμάς σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, το λογισμικό, τυχόν διαφημίσεις, μάρκετινγκ ή επικοινωνίες, οποιεσδήποτε υπηρεσίες προσφέρονται ή πωλούνται ή τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, στο πλαίσιο οποιασδήποτε νομικής θεωρίας, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης, της εγγύησης, της αδικοπραξίας, του νόμου ή του κανονισμού, εκτός από τις διενέξεις που σχετίζονται με την επιβολή ή την εγκυρότητα των δικών σας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιοπαρόχων σας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιοπαρόχων μας.

   1. Αρχικά, Γνωστοποίηση διένεξης μέσω αλληλογραφίας. Εάν έχετε κάποια διένεξη και οι αντιπρόσωποι της εξυπηρέτησης πελατών μας δεν μπορούν να την επιλύσουν, στείλτε μια ειδοποίηση μέσω αλληλογραφίας ΗΠΑ στη διεύθυνση ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. Πείτε μας το όνομα, τη διεύθυνση, τον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας, ποιο είναι το πρόβλημα και τι θέλετε. Υπάρχει διαθέσιμη μια φόρμα εδώ. Θα κάνουμε το ίδιο αν έχουμε μια διένεξη μαζί σας. Μετά από 60 ημέρες, εσείς ή εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε σε διαιτησία αν η διαφωνία παραμένει άλυτη.

   2. Επιλογή δικαστηρίου για μικροδιαφορές. Αντί να ταχυδρομήσετε μια Γνωστοποίηση διένεξης, μπορείτε να μας μηνύσετε στο πρωτοδικείο για μικροδιαφορά, εάν πληροίτε τις απαιτήσεις του Δικαστηρίου, στη χώρα/περιοχή διαμονής σας (ή, αν πρόκειται για επιχείρηση, στην κύρια έδρα της επιχείρησής σας) ή στην κομητεία King, στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ.

  2. Διαδικασία διαιτησίας. Το ΑΑΑ θα διεξάγει οποιαδήποτε διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες εμπορικής διαιτησίας τους (ή εάν είστε ιδιώτης και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου τυχόν λογισμικού) για προσωπική ή οικιακή χρήση ή αν η αξία της διένεξης είναι 75.000 $ USD ή λιγότερο είτε είστε ιδιώτης είτε όχι και ανεξάρτητα με τον τρόπο χρήσης του λογισμικού, τους κανόνες διαιτησίας καταναλωτή). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία adr.org ή καλέστε στο 1-800-778-7879. Για να ξεκινήσετε μια διαιτησία, υποβάλετε τη φόρμα, που είναι διαθέσιμη εδώ, στην AAA και στείλτε μας ένα αντίγραφο. Για διαφορές που αφορούν 25.000 $ USD ή λιγότερα, κάθε ακρόαση θα είναι τηλεφωνική, εκτός εάν ο διαιτητής διαπιστώσει ότι υπάρχει βάσιμος λόγος για τη διεξαγωγή αυτοπρόσωπης ακρόασης αντ' αυτού. Οποιαδήποτε αυτοπρόσωπη ακρόαση θα διεξαχθεί στην περιοχή διαμονής σας (ή, αν πρόκειται για επιχείρηση, στην κύρια έδρα της επιχείρησης) ή στην κομητεία King, στην Ουάσινγκτον. Εσείς επιλέγετε. Ο διαιτητής μπορεί να σας χορηγήσει τις ίδιες ζημίες με το δικαστήριο. Ο διαιτητής μπορεί να αναθέσει διακριτική ή δικαστική αγωγή μόνο σε εσάς μεμονωμένα για να ικανοποιήσει την ατομική σας απαίτηση. Σύμφωνα με τους κανόνες ΑΑΑ, ο διαιτητής κυβερνά τη δικαιοδοσία του, συμπεριλαμβανομένης της διαιτησίας οποιασδήποτε αξίωσης. Ωστόσο, το δικαστήριο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την επιβολή της απαγορεύσεως διαιτησίας σε συλλογικό ή αντιπροσωπευτικής ικανότητας επίπεδο.

  3. Αμοιβές και πληρωμές διαιτησίας.

   1. Διενέξεις που αφορούν 75.000 $ USD ή λιγότερα. Η Microsoft θα αποζημιώσει έγκαιρα τα τέλη κατάθεσης και θα καταβάλλει τις αμοιβές και τα έξοδα του ΑΑΑ και του διαιτητή. Εάν απορρίψετε την τελευταία γραπτή προσφορά μας σχετικά με υποβαλλόμενο διακανονισμό πριν διοριστεί ο διαιτητής, η διένεξή σας εναπόκειται στην απόφαση του διαιτητή (ονομάζεται "βραβείο") και ο διαιτητής σας απονείμει περισσότερα από αυτήν την τελευταία γραπτή προσφορά, εμείς θα: (1) πληρώσουμε το μεγαλύτερο βραβείο ή εκείνο των 1.000 $ USD, (2) θα πληρώσουμε τις εύλογες αμοιβές του δικηγόρου σας, εάν υπάρχουν, και (3) θα επιστρέψουμε τυχόν έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των εξόδων εμπειρογνωμόνων) που ο δικηγόρος σας εύλογα συγκεντρώνει για τη διερεύνηση, προετοιμασία και διεκδίκηση της αξίωσής σας σε διαιτησία.

   2. Διενέξεις που αφορούν περισσότερα από 75.000 $ USD. Οι κανόνες AAA θα διέπουν την πληρωμή των τελών κατάθεσης και των αμοιβών και εξόδων του ΑΑΑ και του διαιτητή.

  4. Πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός έτους. Εσείς και εμείς πρέπει να υποβάλουμε σε πρωτοδικείο για μικροδιαφορές ή στη διαιτησία οποιαδήποτε αξίωση ή διένεξη (εκτός από διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας - βλ. Ενότητα 14.1) εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία θα μπορούσε να υποβληθεί για πρώτη φορά. Διαφορετικά, διαγράφεται οριστικά.

  5. Απόρριψη μελλοντικών αλλαγών διαιτησίας. Μπορείτε να απορρίψετε οποιαδήποτε τροποποίηση κάνουμε στην ενότητα 14 (εκτός από τις αλλαγές διεύθυνσης), στέλνοντας μας μια γνωστοποίηση εντός 30 ημερών από την τροποποίηση μέσω αλληλογραφίας ΗΠΑ στη διεύθυνση της ενότητας 14.1. Εάν το κάνετε, θα εφαρμοστεί η πιο πρόσφατη έκδοση της ενότητας 14 πριν από την τροποποίηση που απορρίψατε.

  6. Μερική ακυρότητα. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της ενότητας 15 (Διενέξεις. Δεσμευτική ρήτρα διαιτησίας και Αποποίηση συλλογικής αγωγής) κριθεί παράνομο ή μη εφαρμοστέο, το υπόλοιπο θα παραμείνει σε ισχύ (με την έκδοση διαιτητικής απόφασης που εκδίδεται πριν από την έναρξη οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας), εκτός αν η διαπίστωση μερικής παρανομίας ή μη εφαρμογής μπορεί να επιτρέψει τη διαιτησία σε συλλογικό ή αντιπροσωπευτικής ικανότητας επίπεδο, η Ενότητα 15 δεν θα ισχύει στο σύνολό της.

  7. Διένεξη με τους κανόνες AAA. Η παρούσα Σύμβαση διέπει σε βαθμό που έρχεται σε σύγκρουση με τους κανόνες εμπορικής διαιτησίας ή τους κανόνες διαιτησίας καταναλωτών της ΑΑΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήσετε με την υποστήριξη ή υποβάλετε μια ερώτηση στο Microsoft Teams Community

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×