Όροι χρήσης

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο, καθώς και η διεύθυνση URL και άλλες παραπομπές της τοποθεσίας Web του Internet, υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Εκτός εάν έχει σημειωθεί διαφορετικά, οι εταιρείες, οι οργανισμοί, τα προϊόντα, τα ονόματα τομέα, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα λογότυπα, τα άτομα, οι θέσεις και τα συμβάντα που περιγράφονται σε παραδείγματα είναι φανταστικά. Δεν είναι σκόπιμη ή δεν πρέπει να συνάγεται καμία συσχέτιση με οποιαδήποτε πραγματική εταιρεία, οργανισμό, προϊόν, όνομα τομέα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογότυπο, άτομο, θέση ή συμβάν. Η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων σύμφωνα με την πνευματική ιδιοκτησία, κανένα μέρος του παρόντος εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευθεί ή να εισαχθεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με κάθε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, εγγραφής ή διαφορετικό) ή για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Microsoft Corporation.

Η Microsoft ενδέχεται να έχει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφαρμογές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτουν το αντικείμενο του παρόντος εγγράφου. Με εξαίρεση όπως προβλέπεται ρητά σε κάθε γραπτή άδεια χρήσης από τη Microsoft, η παροχή του παρόντος εγγράφου δεν σας παρέχει οποιαδήποτε άδεια για αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία.

Πνευματικά δικαιώματα © 2007 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Οι επωνυμίες Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Active Directory, ActiveSync, ActiveX, Authenticode, AutoSum, BizTalk, ClearType, Developer Studio, Dexterity, DirectShow, DirectX, Encarta, Entourage, Excel, Expression, FrontPage, Georgia, Hotmail, InfoPath, IntelliMouse, IntelliSense, Internet Explorer, JScript, MSDN, MSN, Natural, NetMeeting, OneNote, Outlook, PhotoDraw, Picture it!, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Segoe, ShapeSheet, SharePoint, SmartArt, SQL Server, Tahoma, Verdana, Visio, Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Visual Web Developer, Webdings, Win32, Windows Live, Windows Media, Windows Mobile και Wingdings είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες/περιοχές.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×