Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα του Office για να αποθηκεύσετε ή να μετατρέψετε τα αρχεία σας σε PDF, ώστε να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των αρχείων ή να τα εκτυπώσετε σε ένα τυπογραφείο. Δεν θα χρειαστείτε κανένα άλλο λογισμικό ή πρόσθετα.

Χρησιμοποιήστε τη μορφή PDF όταν θέλετε ένα αρχείο που:

 • Εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο στους περισσότερους υπολογιστές.

 • Έχει μικρότερο μέγεθος αρχείου.

 • Ακολουθεί μια τυποποιημένη μορφή αρχείων.

Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται βιογραφικά σημειώματα, νομικά έγγραφα, ενημερωτικά δελτία, αρχεία για ανάγνωση (όχι επεξεργασία) και εκτύπωση, καθώς και αρχεία που προορίζονται για επαγγελματική εκτύπωση.

Σημαντικό: Πολλά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Word, έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν και να επεξεργάζονται αρχεία PDF. Η απλή κοινή χρήση ενός αρχείου ως PDF δεν επαρκεί για να εγγυηθεί ότι ο παραλήπτης δεν θα μπορεί να επεξεργαστεί το αρχείο.

Για να εξαγάγετε ή να αποθηκεύσετε ως PDF, στο αρχείο σας του Office, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή ή Αποθήκευση ως. Για να δείτε οδηγίες βήμα προς βήμα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα του Office από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 1. Ανοίξτε τον πίνακα ή την αναφορά που θέλετε να δημοσιεύσετε ως PDF.

 2. Στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εξαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή PDF ή XPS

  Εικονίδιο κορδέλας PDF XPS

 3. Στο πεδίο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε όνομα για το έγγραφο.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF (*.pdf).

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικότερο από την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στις Επιλογές, για να ορίσετε τη σελίδα που θα εκτυπωθεί, να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και να κάνετε επιλογές εξόδου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν επίσης για το Microsoft Excel Starter 2010.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε φύλλα του Power View ως αρχεία PDF.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως σε Excel 2013 ή Excel 2016, πρέπει να επιλέξετε μια θέση και έναν φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF (*.pdf).

  • Εάν θέλετε το αρχείο να ανοίξει στην επιλεγμένη μορφή μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικότερο από την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στις Επιλογές, για να ορίσετε τη σελίδα που θα εκτυπωθεί, να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και να κάνετε επιλογές εξόδου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παράθυρο διαλόγου Επιλογές στο Excel, ανατρέξτε στο θέμα Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές PDF. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν τελειώσετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

OneNote 2013 και OneNote 2016

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή.

 3. Στην ενότητα Εξαγωγή, κάντε κλικ στο τμήμα του σημειωματάριου που θέλετε να αποθηκεύσετε ως PDF.

 4. Στην ενότητα Επιλογή μορφής, επιλέξτε PDF (*.pdf) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, στο πεδίο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε ένα όνομα για το σημειωματάριο.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

OneNote 2010

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που δηλώνει το τμήμα από το σημειωματάριο που θέλετε να αποθηκεύσετε ως PDF.

 3. Στην περιοχή Αποθήκευση ενότητας ως, επιλέξτε PDF (*.pdf) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως.

 4. Στο πεδίο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το σημειωματάριο.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως σε PowerPoint 2013 και PowerPoint 2016, πρέπει να επιλέξετε μια θέση και έναν φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF (*.pdf).

  • Εάν θέλετε το αρχείο να ανοίξει στην επιλεγμένη μορφή μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικότερο από την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στις Επιλογές, για να ορίσετε τη σελίδα που θα εκτυπωθεί, να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και να κάνετε επιλογές εξόδου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν τελειώσετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως σε Project 2013 ή Project 2016, πρέπει να επιλέξετε μια θέση και έναν φάκελο.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε Αρχεία PDF (*.pdf) ή Αρχεία XPS (*.xps) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές εξαγωγής εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε μια Δημοσίευση περιοχής, καθώς και τα στοιχεία Συμπερίληψη μη εκτυπώσιμων πληροφοριών και τη Συμβατότητα ISO 19500-1 (μόνο PDF).

Συμβουλές μορφοποίησης

Το Project δεν υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες μορφοποίησης PDF ή XPS, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες επιλογές εκτύπωσης για να αλλάξετε την εμφάνιση του τελικού εγγράφου.

Επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση και μετά αλλάξτε οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές:

 • Ημερομηνίες

 • Προσανατολισμός

 • Μέγεθος χαρτιού

 • Διαμόρφωση σελίδας

Στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σε αυτές τις καρτέλες:

 • Περιθώρια

 • Υπόμνημα

 • Προβολή

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως σε Publisher 2013 ή Publisher 2016, πρέπει να επιλέξετε μια θέση και έναν φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF (*.pdf).

 5. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο βελτιστοποίησης του εγγράφου, επιλέξτε Αλλαγή. (Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές στον Publisher 2013 ή στον Publisher 2016.)

  • Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στην ανάλυση της εικόνας και στις μη εκτυπώσιμες πληροφορίες.

  • Πατήστε Επιλογές εκτύπωσης, για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις επιλογές εκτύπωσης του εγγράφου.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν τελειώσετε.

 6. Εάν θέλετε το αρχείο να ανοίξει στην επιλεγμένη μορφή μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως στο Visio 2013 ή Visio 2016, πρέπει να επιλέξετε μια θέση και έναν φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF (*.pdf).

  • Εάν θέλετε το αρχείο να ανοίξει στην επιλεγμένη μορφή μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προβολή του αρχείου μετά την αποθήκευση.

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικότερο από την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στις Επιλογές, για να ορίσετε τη σελίδα που θα εκτυπωθεί, να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και να κάνετε επιλογές εξόδου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Word 2013 και νεότερες δυνατότητες

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή > Δημιουργία PDF/XPS.

  Κουμπί "Δημιουργία PDF/XPS" στην καρτέλα "Εξαγωγή" στο Word 2016.
 2. Εάν οι ιδιότητες του εγγράφου του Word περιέχουν πληροφορίες που δεν θέλετε να περιλαμβάνονται στο PDF, στο παράθυρο Δημοσίευση ως PDF ή XPS, επιλέξτε Επιλογές. Στη συνέχεια, επιλέξτε Έγγραφο και καταργήστε την επιλογή Ιδιότητες εγγράφου. Ορίστε οποιεσδήποτε άλλες επιλογές θέλετε και επιλέξτε OK.

  Καταργήστε την επιλογή "Ιδιότητες εγγράφου", για να αποφύγετε την κοινή χρήση αυτών των πληροφοριών στο αρχείο PDF.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες εγγράφου, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή ή αλλαγή των ιδιοτήτων για ένα αρχείο του Office 2016.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση ως PDF ή XPS, μεταβείτε στο σημείο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Επίσης, μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα του αρχείου εάν θέλετε διαφορετικό όνομα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές PDF

 • Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF μόνο από ορισμένες από τις σελίδες του εγγράφου σας, ενεργοποιήστε μια επιλογή στην ενότητα Περιοχή σελίδων.

 • Για να συμπεριλάβετε τις εντοπισμένες αλλαγές στο PDF, στην περιοχή Αντικείμενο δημοσίευσης, επιλέξτε Έγγραφο με σήμανση. Διαφορετικά, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Έγγραφο.

 • Για να δημιουργήσετε ένα σύνολο σελιδοδεικτών στο αρχείο PDF, επιλέξτε Δημιουργία σελιδοδεικτών με χρήση. Στη συνέχεια, επιλέξτε Επικεφαλίδες ή, εάν έχετε προσθέσει σελιδοδείκτες στο έγγραφό σας, Σελιδοδείκτες του Word.

 • Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε ιδιότητες εγγράφου στο PDF, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ιδιότητες εγγράφου.

 • Για να διευκολύνετε την ανάγνωση του εγγράφου από λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, επιλέξτε Ετικέτες δομής εγγράφου για άτομα με ειδικές ανάγκες.

 • Συμβατό με ISO 19005-1 (PDF/A) Η επιλογή αυτή δημιουργεί έγγραφα PDF έκδοσης 1.7, που είναι ένα πρότυπο αρχειοθέτησης. Το PDF/A σάς βοηθά να εξασφαλίσετε ότι ένα έγγραφο θα έχει την ίδια εμφάνιση όταν ανοιχτεί αργότερα σε διαφορετικό υπολογιστή.

 • Κείμενο bitmap όταν δεν είναι ενσωματωμένες οι γραμματοσειρές Εάν οι γραμματοσειρές δεν είναι δυνατό να ενσωματωθούν στο έγγραφο, το PDF χρησιμοποιεί εικόνες bitmap του κειμένου, έτσι ώστε το PDF να έχει την ίδια εμφάνιση με το αρχικό έγγραφο. Εάν δεν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή και το αρχείο χρησιμοποιεί μια γραμματοσειρά που δεν είναι δυνατό να ενσωματωθεί, το πρόγραμμα ανάγνωσης PDF ενδέχεται να την αντικαταστήσει με μια άλλη γραμματοσειρά.

 • Κρυπτογράφηση του εγγράφου με κωδικό πρόσβασης Για να περιορίσετε την πρόσβαση ώστε μόνο οι χρήστες με κωδικό πρόσβασης να μπορούν να ανοίξουν το αρχείο PDF, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK, το Word ανοίγει το πλαίσιο Κρυπτογράφηση εγγράφου PDF, όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να επαναπληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Άνοιγμα και αντιγραφή περιεχομένου από ένα PDF με το Word

Μπορείτε να αντιγράψετε οποιοδήποτε περιεχόμενο θέλετε από ένα PDF ανοίγοντάς το στο Word.

Επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Άνοιγμα και μεταβείτε στο αρχείο PDF. Το Word ανοίγει το περιεχόμενο του PDF σε ένα νέο αρχείο. Μπορείτε να αντιγράψετε οποιοδήποτε περιεχόμενο θέλετε από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και των διαγραμμάτων.

Word 2010

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν επίσης για το Microsoft Word Starter 2010.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως σε Word 2013 και Word 2016, πρέπει να επιλέξετε μια θέση και έναν φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF (*.pdf).

  • Εάν θέλετε το αρχείο να ανοίξει στην επιλεγμένη μορφή μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικότερο από την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στις Επιλογές, για να ορίσετε τη σελίδα που θα εκτυπωθεί, να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και να κάνετε επιλογές εξόδου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν τελειώσετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Για να αποθηκεύσετε το αρχείο σας ως PDF στο Office για Mac, ακολουθήστε αυτά τα εύκολα βήματα:

 1. Επιλέξτε "Αρχείο"

 2. Επιλέξτε "Αποθήκευση ως"

 3. Επιλέξτε Μορφή αρχείου στο κάτω μέρος του παραθύρου

  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μορφής αρχείου στην επιλογή "Αποθήκευση ως" του Word για να επιλέξετε άλλες μορφές αποθήκευσης, όπως PDF
 4. Επιλέξτε PDF από τη λίστα των διαθέσιμων μορφών αρχείου

 5. Δώστε ένα όνομα στο αρχείο, εάν δεν έχει ήδη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εξαγωγή

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Βέλτιστη για εκτύπωση,οι υπερ-συνδέσεις ενδέχεται να μην μετατραπούν σωστά. Αυτό είναι ένα γνωστό θέμα στο Word για Mac. 

Σημαντικό: 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Word, το PowerPoint και το OneNote για το Web για να μετατρέψετε το έγγραφο σε PDF.

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση > Εκτύπωση (στο PowerPoint θα επιλέξετε μία από τις τρεις μορφές).

 2. Στο αναπτυσσόμενο μενού στην περιοχή Εκτυπωτής, επιλέξτε Αποθήκευση ως PDF και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

  Επιλογή αποθήκευσης ως PDF για εκτύπωση.

 3. Στη συνέχεια, στο μενού της Εξερεύνησης που ανοίγει, μπορείτε να ονομάσετε το PDF και να επιλέξετε πού θα το αποθηκεύσετε και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Αποθήκευση.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βασικό αρχείο PDF που θα διατηρεί τη διάταξη και τη μορφοποίηση του αρχικού εγγράφου.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες επιλογές για τη δημιουργία του PDF, όπως τη δυνατότητα προσθήκης σελιδοδεικτών, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υπολογιστή για να μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή PDF. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στην εφαρμογή υπολογιστή στη γραμμή εργαλείων του PowerPoint και OneNote να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή υπολογιστή και στο Word επιλέξτε πρώτα την αναπτυσσόμενη λίστα Επεξεργασία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα σε εφαρμογή υπολογιστή.

Εικόνα της εντολής "Άνοιγμα στην εφαρμογή υπολογιστή"

Εάν δεν διαθέτετε την εφαρμογή υπολογιστή, μπορείτε να δοκιμάσετε ή να αγοράσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office τώρα.

Έχετε μια πρόταση για αυτή τη δυνατότητα;

Ψηφίστε μια ιδέα ή μοιραστείτε μια νέα στο πλαίσιο προτάσεων στη διεύθυνση word.uservoice.com.

Για να εξαγάγετε το έγγραφο του Word ή το βιβλίο εργασίας του Excel σε μορφή PDF στο iOS, πατήστε το κουμπί Αρχείο επάνω αριστερά, επιλέξτε Εξαγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε PDF.

Πατήστε Αρχείο > Εξαγωγή για να εξαγάγετε το έγγραφό σας σε μορφή PDF

Η μορφή Portable Document Format (PDF)    διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων. Όταν το αρχείο μορφής PDF προβάλλεται ηλεκτρονικά ή εκτυπώνεται, διατηρεί τη μορφοποίηση που θέλετε. Η μορφή PDF είναι επίσης χρήσιμη για έγγραφα που θα αναπαραχθούν με τη χρήση εμπορικών μεθόδων εκτύπωσης. Το PDF γίνεται αποδεκτό ως έγκυρη μορφή από πολλούς οργανισμούς και τα προγράμματα προβολής είναι διαθέσιμα σε μια ευρύτερη ποικιλία πλατφορμών σε σχέση με την XPS.

Η μορφή XML Paper Specification (XPS)    είναι μια μορφή ηλεκτρονικού αρχείου που διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων. Η μορφή XPS εξασφαλίζει ότι όταν το αρχείο XPS προβάλλεται ηλεκτρονικά ή εκτυπώνεται, διατηρεί ακριβώς τη μορφοποίηση που θέλετε και τα δεδομένα στο αρχείο δεν μπορούν να αλλαχθούν εύκολα.

Σημαντικό: Τα πιο σύγχρονα προγράμματα περιήγησης web μπορούν να ανοίξουν και να εμφανίσουν ένα αρχείο PDF. Ωστόσο, εάν έχετε ένα παλαιότερο λειτουργικό σύστημα, ενδέχεται να πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF στη συσκευή σας, όπως το Acrobat Reader,το οποίο είναι διαθέσιμο από την Adobe Systems.

Δείτε επίσης

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×