Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης CEILING στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει έναν αριθμό που είναι στρογγυλοποιημένος προς τα επάνω, μακριά από το μηδέν, στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Για παράδειγμα, αν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε κέρματα του ενός λεπτού στις συναλλαγές σας, και η τιμή ενός προϊόντος σας είναι 4,42 €, χρησιμοποιήστε τον τύπο =CEILING(4,42;0,05) για να στρογγυλοποιήσετε τις τιμές στο επόμενο πολλαπλάσια των πέντε λεπτών.

Σύνταξη

CEILING(αριθμός; σημαντικότητα)

Η σύνταξη της συνάρτησης CEILING περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Η τιμή που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε.

  • Σημαντικότητα    Υποχρεωτικό. Το πολλαπλάσιο με βάση το οποίο θέλετε να γίνει η στρογγυλοποίηση.

Παρατηρήσεις

  • Εάν ένα από τα ορίσματα δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση CEILING επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Ανεξάρτητα από το πρόσημο του ορίσματος αριθμός, μια τιμή στρογγυλοποιείται προς τα επάνω όταν μετατοπίζεται μακριά από το μηδέν. Εάν το όρισμα αριθμός είναι ακριβές πολλαπλάσιο του ορίσματος σημαντικότητα, τότε δεν γίνεται στρογγυλοποίηση.

  • Εάν το όρισμα αριθμός είναι αρνητικό και το όρισμα σημαντικότητα είναι αρνητικό, η τιμή στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, μακριά από το μηδέν.

  • Εάν το όρισμα αριθμός είναι αρνητικό και το όρισμα σημαντικότητα είναι θετικό, η τιμή στρογγυλοποιείται προς τα πάνω, προς το μηδέν.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=CEILING(2,5; 1)

Στρογγυλοποιεί το 2,5 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 1

3

=CEILING(-2,5; -2)

Στρογγυλοποιεί το -2,5 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του -2

-4

=CEILING(-2,5; 2)

Στρογγυλοποιεί το -2,5 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 2

-2

=CEILING(1,5; 0,1)

Στρογγυλοποιεί το 1,5 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 0,1

1,5

=CEILING(0,234; 0,01)

Στρογγυλοποιεί το 0,234 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 0,01

0,24

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×