Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης EXACT στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Συγκρίνει δύο συμβολοσειρές κειμένου και επιστρέφει την τιμή TRUE, εάν είναι ακριβώς ίδιες, ή την τιμή FALSE σε αντίθετη περίπτωση. Στη συνάρτηση EXACT γίνεται διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων, παραβλέπονται όμως διαφορές στη μορφοποίηση. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση EXACT για να ελέγξετε το κείμενο που έχετε εισαγάγει σε κάποιο έγγραφο.

Σύνταξη

EXACT(κείμενο1; κείμενο2)

Η σύνταξη της συνάρτησης EXACT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Κείμενο1    Υποχρεωτικό. Η πρώτη συμβολοσειρά κειμένου.

  • Κείμενο2    Υποχρεωτικό. Η δεύτερη συμβολοσειρά κειμένου.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Πρώτη συμβολοσειρά

Δεύτερη συμβολοσειρά

λέξη

λέξη

Λέξη

λέξη

λ έξη

λέξη

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=EXACT(A2;B2)

Ελέγχει εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συμβολοσειρών της πρώτης γραμμής

TRUE

=EXACT(A3;B3)

Ελέγχει εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συμβολοσειρών της δεύτερης γραμμής (το "Λ" είναι κεφαλαίο στο κελί A3)

FALSE

=EXACT(A4;B4)

Ελέγχει εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συμβολοσειρών της τρίτης γραμμής (το κελί A4 περιέχει ένα διάστημα μεταξύ των "λ" και "έξη)

FALSE

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×