Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης GEOMEAN στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το γεωμετρικό μέσο ενός πίνακα ή περιοχής θετικών δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση GEOMEAN για να υπολογίσετε το μέσο ποσοστό αύξησης ενός ποσού με ανατοκισμό και μεταβλητό επιτόκιο.

Σύνταξη

GEOMEAN(αριθμός1; [αριθμός2]; ...)

Η σύνταξη της συνάρτησης GEOMEAN περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός1; αριθμός2; ...    Το όρισμα αριθμός1 είναι υποχρεωτικό, οι επακόλουθοι αριθμοί είναι προαιρετικοί. 1 έως 255 ορίσματα, για τα οποία θέλετε να υπολογίσετε το μέσο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα ή αναφορά σε έναν πίνακα αντί για ορίσματα διαχωρισμένα με κόμματα.

Παρατηρήσεις

  • Τα ορίσματα μπορεί να είναι αριθμοί, ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

  • Οι λογικές τιμές και οι παραστάσεις αριθμών με κείμενο που πληκτρολογείτε άμεσα σε μια λίστα ορισμάτων καταμετρώνται.

  • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

  • Τα ορίσματα που είναι τιμές σφάλματος ή κείμενο που δεν μετατρέπεται σε αριθμούς προκαλούν σφάλμα.

  • Εάν κάποιο σημείο δεδομένων ≤ 0, η συνάρτηση GEOMEAN επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Η εξίσωση του γεωμετρικού μέσου είναι:

    Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

4

5

8

7

11

4

3

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=GEOMEAN(A2:A8)

Γεωμετρικός μέσος του συνόλου δεδομένων που περιέχεται στην περιοχή A2:A8.

5,476987

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×