Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης LARGE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την k-οστή μεγαλύτερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συνάρτηση για να επιλέξετε μια τιμή βάσει της σχετικής της θέσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση LARGE για να επιστραφεί η μεγαλύτερη, η δεύτερη και η τρίτη κατά σειρά βαθμολογία.

Σύνταξη

LARGE(πίνακας; k)

Η σύνταξη της συνάρτησης LARGE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας    Υποχρεωτικό. Ο πίνακας ή η περιοχή δεδομένων των οποίων θέλετε να καθορίσετε τη μεγαλύτερη τιμή στη θέση που ορίζεται από το όρισμα k.

  • K    Υποχρεωτικό. Η θέση κατάταξης που θα επιστραφεί (από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη τιμή) στον πίνακα ή την περιοχή δεδομένων.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα πίνακας είναι κενό, η συνάρτηση LARGE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν k ≤ 0 ή αν το k είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των σημείων δεδομένων, η συνάρτηση LARGE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Εάν n είναι ο αριθμός των σημείων δεδομένων σε μια περιοχή, τότε η συνάρτηση LARGE(πίνακας;1) επιστρέφει τη μέγιστη τιμή και η συνάρτηση LARGE(πίνακας;n) επιστρέφει την ελάχιστη τιμή.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Δεδομένα

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=LARGE(A2:B6;3)

Ο τρίτος μεγαλύτερος από τους παραπάνω αριθμούς

5

=LARGE(A2:B6;7)

Ο έβδομος μεγαλύτερος από τους παραπάνω αριθμούς

4

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×