Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης MIN στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον μικρότερο αριθμό σε ένα σύνολο τιμών.

Σύνταξη

MIN(αριθμός1; [αριθμός2]; ...)

Η σύνταξη της συνάρτησης MIN περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός1; αριθμός2; ...    Το όρισμα αριθμός1 είναι υποχρεωτικό, οι επακόλουθοι αριθμοί είναι προαιρετικοί. 1 έως 255 αριθμοί για τους οποίους θέλετε να βρείτε την ελάχιστη τιμή.

Παρατηρήσεις

  • Τα ορίσματα μπορεί να είναι αριθμοί, ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

  • Οι λογικές τιμές και οι παραστάσεις αριθμών με κείμενο που πληκτρολογείτε άμεσα σε μια λίστα ορισμάτων καταμετρώνται.

  • Εάν ένα όρισμα είναι πίνακας ή αναφορά, χρησιμοποιούνται μόνο οι αριθμοί αυτού του πίνακα ή της αναφοράς. Τα κενά κελιά, οι λογικές τιμές ή το κείμενο που υπάρχουν στον πίνακα ή την αναφορά παραβλέπονται.

  • Εάν τα ορίσματα δεν περιέχουν αριθμούς, η συνάρτηση MIN επιστρέφει την τιμή 0 (μηδέν).

  • Τα ορίσματα που είναι τιμές σφάλματος ή κείμενο που δεν μετατρέπεται σε αριθμούς προκαλούν σφάλμα.

  • Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε λογικές τιμές και αναπαραστάσεις κειμένου αριθμών σε μια αναφορά ως μέρος του υπολογισμού, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση MINA.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

10

7

9

27

2

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=MIN(A2:A6)

Ο μικρότερος αριθμός στην περιοχή A2:A6.

2

=MIN(A2:A6;0)

Ο μικρότερος αριθμός μεταξύ των αριθμών στην περιοχή A2:A6 και του 0.

0

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×