Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης SECOND στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τα δευτερόλεπτα μιας τιμής ώρας. Τα δευτερόλεπτα αποδίδονται ως ακέραιος αριθμός μεταξύ 0 (μηδέν) και 59.

Σύνταξη

SECOND(σειριακός_αριθμός)

Η σύνταξη της συνάρτησης SECOND περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Σειριακός_αριθμός    Υποχρεωτικό. Η τιμή ώρας που περιέχει τα δευτερόλεπτα που θέλετε να βρείτε. Οι τιμές ώρας μπορούν να εισαχθούν ως συμβολοσειρές μέσα σε εισαγωγικά (για παράδειγμα, "6:45 μμ"), ως δεκαδικοί αριθμοί (για παράδειγμα, 0,78125, τιμή που αντιπροσωπεύει την ώρα 6:45 μμ) ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων (για παράδειγμα, TIMEVALUE("6:45 μμ")).

Παρατήρηση

Οι τιμές ώρας είναι μέρος της τιμής ημερομηνίας και αναπαριστώνται από έναν δεκαδικό αριθμό (για παράδειγμα, η ώρα 12:00 μμ αποδίδεται με τον αριθμό 0,5, γιατί είναι το ήμισυ μιας ημέρας).

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Ώρα

4:48:18 μ.μ.

4:48 μ.μ.

Τύπος

Περιγραφή

Α ποτέλεσμα

=SECOND(A3)

Δευτερόλεπτα της πρώτης χρονικής τιμής (18)

18

=SECOND(A4)

Δευτερόλεπτα της δεύτερης χρονικής τιμής (0)

0

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×