Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης SYD στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την απόσβεση περιουσιακού στοιχείου σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, βάσει του αθροίσματος των ετών απόσβεσης.

Σύνταξη

SYD(κόστος; υπολειμματική; ζωή; περίοδος)

Η σύνταξη της συνάρτησης SYD περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Κόστος    Υποχρεωτικό. Το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου.

  • Υπολειμματική    Υποχρεωτικό. Η τελική αξία του περιουσιακού στοιχείου αφού ολοκληρωθεί η απόσβεσή του (μερικές φορές αναφέρεται ως υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου).

  • Ζωή    Υποχρεωτικό. Ο συνολικός χρόνος απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείου (μερικές φορές αναφέρεται ως ωφέλιμος χρόνος ζωής του περιουσιακού στοιχείου).

  • Περίοδος    Υποχρεωτικό. Η χρονική περίοδος απόσβεσης, στην οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ίδιες μονάδες με το όρισμα ζωή.

Παρατηρήσεις

Η συνάρτηση SYD υπολογίζεται ως εξής:

Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

30.000,00 €

Αρχικό κόστος

7.500,00 €

Υπολειμματική αξία

10

Έτη ωφέλιμης ζωής

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=SYD(A2;A3;A4;1)

Ετήσια απόσβεση για το πρώτο έτος (4.090,91)

4.090,91 €

=SYD(A2;A3;A4;10)

Ετήσια απόσβεση για το δέκατο έτος (409,09)

409,09 €

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×