Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης TIMEVALUE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το δεκαδικό αριθμό της ώρας που αναπαριστάται με μια συμβολοσειρά κειμένου. Ο δεκαδικός αριθμός είναι μια τιμή μεταξύ του 0 (μηδέν) και του 0,99988426, που αντιπροσωπεύει την ώρα από 0:00:00 (12:00:00 πμ) έως 23:59:59 (11:59:59 μμ).

Σύνταξη

TIMEVALUE(κείμενο_ώρας)

Η σύνταξη της συνάρτησης TIMEVALUE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Κείμενο_ώρας    Υποχρεωτικό. Μια συμβολοσειρά κειμένου που αντιπροσωπεύει την ώρα σε οποιαδήποτε μορφή ώρας του Microsoft Excel. Για παράδειγμα, οι συμβολοσειρές "6:45 μμ" και "18:45" μέσα σε εισαγωγικά αντιπροσωπεύουν μια ώρα.

Παρατηρήσεις

  • Το μέρος του ορίσματος κείμενο_ώρας που αφορά την ημερομηνία παραβλέπεται.

  • Οι τιμές ώρας είναι μέρος της τιμής ημερομηνίας και αναπαριστώνται από έναν δεκαδικό αριθμό (για παράδειγμα, η ώρα 12:00 μμ αποδίδεται με τον αριθμό 0,5, γιατί είναι το ήμισυ μιας ημέρας).

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=TIMEVALUE("2:24 ΠΜ")

Δεκαδικό μέρος μιας ημέρας, με καθορισμένη μόνο την ώρα.

0,10

=TIMEVALUE("22-Αυγ-2011 6:35 ΠΜ")

Δεκαδικό μέρος μιας ημέρας, με καθορισμένη και την ημερομηνία και την ώρα.

0,2743

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×