Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει το άθροισμα σε μια λίστα ή βάση δεδομένων. H συνάρτηση AGGREGATE μπορεί να εφαρμόζει διαφορετικές συναρτήσεις συγκεντρωτικών αθροισμάτων σε μια λίστα ή βάση δεδομένων με την επιλογή παράβλεψης κρυφών γραμμών και τιμών σφαλμάτων.

Σύνταξη

Μορφή αναφοράς

AGGREGATE(αριθμός_συνάρτησης; επιλογές; αναφορά1; [αναφορά2]; …)

Μορφή πίνακα

AGGREGATE(αριθμός_συνάρτησης; επιλογές; πίνακας; [k])

Η σύνταξη της συνάρτησης AGGREGATE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Αριθμός_συνάρτησης     Υποχρεωτικό. Είναι ένας αριθμός από το 1 έως το 19 που προσδιορίζει ποιες συναρτήσεις θα χρησιμοποιηθούν.

Αριθμός_συνάρτησης

Συνάρτηση

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MIN

6

PRODUCT

7

STDEV.S

8

STDEV.P

9

SUM

10

VAR.S

11

VAR.P

12

MEDIAN

13

MODE.SNGL

14

LARGE

15

SMALL

16

PERCENTILE.INC

17

QUARTILE.INC

18

PERCENTILE.EXC

19

QUARTILE.EXC

 • Επιλογές     Υποχρεωτικό. Είναι μια αριθμητική τιμή που καθορίζει ποιες τιμές θα παραβλέπονται στην περιοχή υπολογισμού για τη συνάρτηση.

  Σημείωση: Η συνάρτηση δεν θα παραβλέψει τις κρυφές γραμμές, τα ένθετα μερικά αθροίσματα ή τις ένθετες συναθροίσεις εάν το όρισμα πίνακα περιλαμβάνει έναν υπολογισμό, για παράδειγμα: =AGGREGATE(14;3;A1:A100*(A1:A100>0);1)

Επιλογή

Συμπεριφορά

0 ή παράλειψη της τιμής

Παράβλεψη των ένθετων συναρτήσεων SUBTOTAL και AGGREGATE

1

Παράβλεψη των κρυφών γραμμών, ένθετων συναρτήσεων SUBTOTAL και AGGREGATE

2

Παράβλεψη των τιμών σφάλματος, ένθετων συναρτήσεων SUBTOTAL και AGGREGATE

3

Παράβλεψη των κρυφών γραμμών, των τιμών σφάλματος, ένθετων συναρτήσεων SUBTOTAL και AGGREGATE

4

Καμία παράβλεψη

5

Παράβλεψη κρυφών γραμμών

6

Παράβλεψη τιμών σφάλματος

7

Παράβλεψη κρυφών γραμμών και τιμών σφάλματος

 • Αναφορά1     Υποχρεωτικό. Το πρώτο αριθμητικό όρισμα για τις συναρτήσεις που δέχονται πολλά αριθμητικά ορίσματα για τα οποία θέλετε να υπολογίσετε το συγκεντρωτικό άθροισμα.

 • Αναφορά2,..     Προαιρετικό. Τα αριθμητικά ορίσματα από 2 έως 253 για τα οποία θέλετε να υπολογίσετε το συγκεντρωτικό άθροισμα.

  Για συναρτήσεις που δέχονται πίνακα, το όρισμα αναφορά1 είναι ένας πίνακας, τύπος πίνακα ή αναφορά σε μια περιοχή κελιών για τα οποία θέλετε να υπολογίσετε το συγκεντρωτικό άθροισμα. Το όρισμα αναφορά2 είναι ένα δεύτερο όρισμα που απαιτείται για ορισμένες συναρτήσεις. Οι παρακάτω συναρτήσεις απαιτούν ένα όρισμα αναφορά2:

Συνάρτηση

LARGE(πίνακας;k)

SMALL(πίνακας;k)

PERCENTILE.INC(πίνακας;k)

QUARTILE.INC(πίνακας;τεταρτημόριο)

PERCENTILE.EXC(πίνακας;k)

QUARTILE.EXC(πίνακας,τεταρτημόριο)

Παρατηρήσεις

Αριθμός_συνάρτησης :

 • Μόλις πληκτρολογήσετε το όρισμα αριθμός_συνάρτησης όταν καταχωρείτε τη συνάρτηση AGGREGATE σε ένα κελί στο φύλλο εργασίας, θα δείτε μια λίστα με όλες τις συναρτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως ορίσματα.

Σφάλματα:

 • Εάν απαιτείται δεύτερο όρισμα αναφοράς, αλλά αυτό δεν παρέχεται, η συνάρτηση AGGREGATE επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν μία ή περισσότερες από τις αναφορές είναι τρισδιάστατες αναφορές (3-Δ), η συνάρτηση AGGREGATE επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

Τύπος περιοχής:

 • Η συνάρτηση AGGREGATE είναι σχεδιασμένη για στήλες δεδομένων ή κατακόρυφες περιοχές. Δεν είναι σχεδιασμένη για γραμμές δεδομένων ή για οριζόντιες περιοχές. Για παράδειγμα, όταν υπολογίζετε το μερικό άθροισμα μιας οριζόντιας περιοχής χρησιμοποιώντας την επιλογή 1, όπως AGGREGATE(1; 1; αναφορά1), η απόκρυψη μιας στήλης δεν επηρεάζει την τιμή συγκεντρωτικού αθροίσματος. Όμως, η απόκρυψη μιας γραμμής στην κατακόρυφη περιοχή επηρεάζει την τιμή συγκεντρωτικού αθροίσματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

#ΔΙΑΙΡ./0!

82

72

65

30

95

#ΑΡΙΘ!

63

31

53

96

71

32

55

81

83

33

100

53

91

34

89

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=AGGREGATE(4; 6; A1:A11)

Υπολογίζει τη μέγιστη τιμή αγνοώντας τις τιμές σφάλματος στην περιοχή

96

=AGGREGATE(14; 6; A1:A11; 3)

Υπολογίζει την τρίτη μεγαλύτερη τιμή αγνοώντας τις τιμές σφάλματος στην περιοχή

72

=AGGREGATE(15; 6; A1:A11)

Θα επιστρέψει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος. Αυτό συμβαίνει διότι στη συνάρτηση AGGREGATE αναμένεται ένα δεύτερο όρισμα αναφοράς, καθώς στη συνάρτηση (SMALL) απαιτείται ένα.

#ΤΙΜΗ!

=AGGREGATE(12; 6; A1:A11; B1:B11)

Υπολογίζει τη διάμεση τιμή αγνοώντας τις τιμές σφάλματος στην περιοχή

68

=MAX(A1:A2)

Θα επιστρέψει τιμή σφάλματος, καθώς υπάρχουν τιμές σφάλματος στην περιοχή υπολογισμού.

#ΔΙΑΙΡ./0!

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×