Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης AMORLINC στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο. Η συνάρτηση αυτή παρέχεται για το γαλλικό λογιστικό σύστημα. Εάν ένα περιουσιακό στοιχείο αγοράζεται στα μέσα της λογιστικής περιόδου, τότε λαμβάνεται υπόψη η αναλογούσα απόσβεση.

Σύνταξη

AMORLINC(κόστος; ημερομηνία_αγοράς; πρώτη_περίοδος; υπολειμματική; περίοδος; συντελεστής; [βάση])

Σημαντικό: Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2008;5;23) για την 23η Μαΐου 2008. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο.

Η σύνταξη της συνάρτησης AMORLINC περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Κόστος    Υποχρεωτικό. Είναι το κόστος του περιουσιακού στοιχείου.

  • Ημερομηνία_αγοράς    Υποχρεωτικό. Είναι η ημερομηνία αγοράς του περιουσιακού στοιχείου.

  • Πρώτη_περίοδος    Υποχρεωτικό. Είναι η ημερομηνία λήξης της πρώτης λογιστικής περιόδου.

  • Υπολειμματική    Υποχρεωτικό. Είναι η υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου, αφού εξαντλήσει το χρόνο ζωής του.

  • Περίοδος    Υποχρεωτικό. Η περίοδος.

  • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Είναι ο συντελεστής απόσβεσης.

  • Βάση    Προαιρετικό. Είναι η ετήσια βάση που χρησιμοποιείται.

Βάση

Σύστημα ημερομηνιών

0 ή παράλειψη της τιμής

360 ημερών (Αμερικανική μέθοδος NASD)

1

Πραγματική

3

365 ημερών ανά έτος

4

360 ημερών ανά έτος (Ευρωπαϊκή μέθοδος)

Παρατηρήσεις

Το Microsoft Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

2400

Κόστος

39679

Ημερομηνία αγοράς

39813

Τέλος πρώτης περιόδου

300

Υπολειμματική αξία

1

Περίοδος

0,15

Συντελεστής απόσβεσης

1

Πραγματική βάση (δείτε παραπάνω)

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=AMORLINC(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A7)

Απόσβεση της πρώτης περιόδου

360

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×