Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης AVERAGE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) των ορισμάτων. Για παράδειγμα, εάν η περιοχή A1:A20 περιέχει αριθμούς, ο τύπος =AVERAGE(A1:A20) επιστρέφει το μέσο όρο αυτών των αριθμών.

Σύνταξη

AVERAGE(αριθμός1; [αριθμός2];...)

Η σύνταξη της συνάρτησης AVERAGE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Αριθμός1    Υποχρεωτικό. Ο πρώτος αριθμός, η αναφορά κελιού ή η περιοχή για τα οποία θέλετε το μέσο όρο.

 • Αριθμός2; ...    Προαιρετικό. Πρόσθετοι αριθμοί, αναφορές κελιών ή περιοχές για τα οποία θέλετε το μέσο όρο, μέχρι 255 το πολύ.

Παρατηρήσεις

 • Τα ορίσματα μπορεί να είναι αριθμοί ή ονόματα, περιοχές ή αναφορές κελιών που περιέχουν αριθμούς.

 • Οι λογικές τιμές και οι παραστάσεις αριθμών με κείμενο που πληκτρολογείτε απευθείας στη λίστα ορισμάτων δεν υπολογίζονται.

 • Εάν μια περιοχή ή αναφορά κελιών περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

 • Τα ορίσματα που είναι τιμές σφάλματος ή κείμενο που δεν μετατρέπεται σε αριθμούς προκαλούν σφάλμα.

 • Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε λογικές τιμές και παραστάσεις αριθμών με κείμενο σε μια αναφορά ως μέρος του υπολογισμού, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση AVERAGEA.

 • Εάν θέλετε να υπολογίσετε τον μέσο όρο μόνο των τιμών που ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση AVERAGEIF ή τη συνάρτηση AVERAGEIFS.

Σημείωση: Η συνάρτηση AVERAGE μετρά την κεντρική τάση, που είναι η θέση του κέντρου μιας ομάδας αριθμών σε στατιστική κατανομή. Τα τρία πιο κοινά μεγέθη της κεντρικής τάσης είναι:

 • Μέσος όρος που είναι ο αριθμητικός μέσος και υπολογίζεται προσθέτοντας μια ομάδα αριθμών και, στη συνέχεια, διαιρώντας το άθροισμά τους δια το πλήθος αυτών των αριθμών. Για παράδειγμα, ο μέσος όρος των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 30 δια 6, που ισούται με 5.

 • Η διάμεσος είναι ο μεσαίος αριθμός σε μια ομάδα αριθμών. Αυτό σημαίνει ότι μισοί αριθμοί έχουν τιμές μεγαλύτερες από τη διάμεσο και άλλοι μισοί αριθμοί έχουν τιμές που είναι μικρότερες από τη διάμεσο. Για παράδειγμα, η διάμεσος των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι το 4.

 • Επικρατούσα τιμή, που είναι ο αριθμός που προκύπτει πιο συχνά σε μια ομάδα αριθμών. Για παράδειγμα, η επικρατούσα τιμή των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 3.

Για συμμετρική κατανομή μιας ομάδας αριθμών, αυτά τα τρία μεγέθη κεντρικής τάσης είναι ίδια. Για μια ασύμμετρη κατανομή σε μια ομάδα αριθμών τα μεγέθη μπορεί να διαφέρουν.

Συμβουλή: Όταν υπολογίζετε το μέσο όρο κελιών, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας τη διαφορά μεταξύ των κενών κελιών και των κελιών που περιέχουν την τιμή μηδέν, ειδικά εάν έχετε καταργήσει την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μηδενικού σε κελιά με μηδενική τιμή, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Excel στην εφαρμογή του Excel για υπολογιστές. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τα κενά κελιά δεν καταμετρούνται, αλλά καταμετρούνται οι μηδενικές τιμές.

Για να εντοπίσετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μηδενικού σε κελιά με μηδενική τιμή:

 • Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές και, στη συνέχεια, στην κατηγορία Για προχωρημένους, και θα τη βρείτε στην περιοχή Εμφάνιση επιλογών για αυτό το φύλλο εργασίας.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

10

15

32

7

9

27

2

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=AVERAGE(A2:A6)

Ο μέσος όρος των αριθμών στα κελιά A2 έως A6.

11

=AVERAGE(A2:A6; 5)

Ο μέσος όρος των αριθμών στα κελιά A2 έως A6 και του αριθμού 5.

10

=AVERAGE(A2:C2)

Ο μέσος όρος των αριθμών στα κελιά A2 έως C2.

19

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×