Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης AVERAGEIF  στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιούν ένα δεδομένο κριτήριο.

Σύνταξη

AVERAGEIF(εύρος; κριτήρια; [εύρος_μέσου_όρου])

Η σύνταξη της συνάρτησης AVERAGEIF περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Περιοχή    Υποχρεωτικό. Ένα ή περισσότερα κελιά για τον υπολογισμό του μέσου όρου, συμπεριλαμβανομένων αριθμών ή ονομάτων, πινάκων ή αναφορών που περιέχουν αριθμούς.

 • Κριτήρια    Υποχρεωτικό. Τα κριτήρια με τη μορφή αριθμού, παράστασης, αναφοράς κελιού ή κειμένου, που καθορίζουν ποια κελιά χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μέσου όρου. Για παράδειγμα, τα κριτήρια μπορούν να εκφραστούν ως 32, "32", ">32", "μήλα" ή B4.

 • Περιοχή_μέσου_όρου    Προαιρετικό. Το σύνολο των κελιών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μέσου όρου. Εάν παραλειφθεί, χρησιμοποιείται το όρισμα περιοχή.

Παρατηρήσεις

 • Τα κελιά στο όρισμα περιοχή που περιέχουν τις τιμές TRUE ή FALSE παραλείπονται.

 • Στην περίπτωση που κάποιο κελί στο όρισμα περιοχή_μέσου_όρου είναι κενό, η συνάρτηση AVERAGEIF το παραβλέπει.

 • Εάν το όρισμα περιοχή είναι κενό ή περιέχει τιμή κειμένου, η συνάρτηση AVERAGEIF επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν κάποιο κελί στο όρισμα κριτήρια είναι κενό, η συνάρτηση AVERAGEIF το αντιμετωπίζει ως τιμή 0.

 • Εάν κανένα από τα κελιά στο όρισμα περιοχή δεν ικανοποιεί τα κριτήρια, η συνάρτηση AVERAGEIF επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ, το ερωτηματικό (?) και τον αστερίσκο (*), στο όρισμα κριτήρια. Το ερωτηματικό αντιστοιχεί σε έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα, ενώ ο αστερίσκος αντιστοιχεί σε μία οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων. Εάν θέλετε να εντοπίσετε ένα πραγματικό ερωτηματικό ή αστερίσκο, πληκτρολογήστε το σύμβολο περισπωμένης (~) πριν από το χαρακτήρα.

 • Το όρισμα περιοχή_μέσου_όρου δεν είναι απαραίτητο να έχει το ίδιο μέγεθος και σχήμα με το όρισμα περιοχή. Τα κελιά που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μέσου όρου καθορίζονται χρησιμοποιώντας το επάνω, αριστερό κελί του ορίσματος περιοχή_μέσου_όρου ως το αρχικό κελί και, στη συνέχεια, συμπεριλαμβάνοντας τα κελιά που αντιστοιχούν στο μέγεθος και το σχήμα του ορίσματος περιοχή. Για παράδειγμα:

Εάν το όρισμα περιοχή είναι

Και το όρισμα περιοχή_μέσου_όρου είναι

Τότε, τα κελιά που υπολογίζονται είναι τα

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Σημείωση: Η συνάρτηση AVERAGEIF μετρά την κεντρική τάση, που είναι η θέση του κέντρου μιας ομάδας αριθμών σε στατιστική κατανομή. Τα τρία πιο κοινά μεγέθη της κεντρικής τάσης είναι:

 • Μέσος όρος     που είναι ο αριθμητικός μέσος και υπολογίζεται προσθέτοντας μια ομάδα αριθμών και, στη συνέχεια, διαιρώντας το άθροισμά τους δια το πλήθος αυτών των αριθμών. Για παράδειγμα, ο μέσος όρος των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 30 δια 6, που ισούται με 5.

 • Διάμεσος     που είναι ο μεσαίος αριθμός σε μια ομάδα αριθμών. Δηλαδή, οι μισοί αριθμοί έχουν μεγαλύτερη τιμή από το διάμεσο και οι άλλοι μισοί αριθμοί έχουν τιμές που είναι μικρότερες από το διάμεσο. Για παράδειγμα, ο διάμεσος των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι το 4.

 • Επικρατούσα τιμή     που είναι ο αριθμός που προκύπτει πιο συχνά σε μια ομάδα αριθμών. Για παράδειγμα, η επικρατούσα τιμή των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 3.

Για συμμετρική κατανομή μιας ομάδας αριθμών, αυτά τα τρία μεγέθη κεντρικής τάσης είναι ίδια. Για μια ασύμμετρη κατανομή σε μια ομάδα αριθμών τα μεγέθη μπορεί να διαφέρουν.

Παραδείγματα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Αξία ακινήτου

Προμήθεια

100000

7000

200000

14000

300000

21000

400000

28000

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=AVERAGEIF(B2:B5; "<23000")

Μέσος όρος όλων των προμηθειών που είναι μικρότερες από 23000. Οι τρεις από τις τέσσερις προμήθειες ικανοποιούν αυτήν τη συνθήκη και το σύνολό τους είναι 42000.

14000

=AVERAGEIF(A2:A5; "<250000")

Μέσος όρος όλων των αξιών ακινήτων που είναι μικρότερες από 250000. Οι δύο από τις τρεις αξίες ακινήτων ικανοποιούν αυτήν τη συνθήκη και το σύνολό τους είναι 300000.

150000

=AVERAGEIF(A2:A5; "<95000")

Μέσος όρος όλων των αξιών ακινήτων που είναι μικρότερες από 95000. Επειδή υπάρχουν 0 αξίες ακινήτων που να ικανοποιούν αυτήν τη συνθήκη, η συνάρτηση AVERAGEIF επιστρέφει την τιμή σφάλματος #ΔΙΑΙΡ/0! επειδή προσπαθεί να διαιρέσει με το 0.

#ΔΙΑΙΡ/0!

=AVERAGEIF(A2:A5;">250000";B2:B5)

Μέσος όρος όλων των προμηθειών με αξία ακινήτου μεγαλύτερη από 250000. Δύο προμήθειες ικανοποιούν αυτήν τη συνθήκη και το σύνολό τους είναι 49000.

24500

Παράδειγμα 2

Περιοχή

Κέρδη (Σε χιλιάδες)

Ανατολικά

45678

Δύση

23789

Βορράς

-4789

Νότια (Νέο γραφείο)

0

Μεσοδυτικά

9678

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=AVERAGEIF(A2:A6;"=*Δύση";B2:B6)

Μέσος όρος όλων των κερδών για τις δυτικές και μεσοδυτικές περιοχές.

16733,5

=AVERAGEIF(A2:A6;"<>*(Νέο γραφείο)";B2:B6)

Μέσος όρος όλων των κερδών για όλες τις περιοχές, εκτός από τα νέα γραφεία.

18589

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×