Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης AVERAGEIFS στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια.

Σύνταξη

AVERAGEIFS(εύρος_μέσου_όρου; εύρος_κριτηρίων1; κριτήρια1; [εύρος_κριτηρίων2; κριτήρια2]; ...)

Η σύνταξη της συνάρτησης AVERAGEIFS περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Περιοχή_μέσου_όρου    Υποχρεωτικό. Είναι ένα ή περισσότερα κελιά για τον υπολογισμό του μέσου όρου, συμπεριλαμβανομένων αριθμών ή ονομάτων, πινάκων ή αναφορών που περιέχουν αριθμούς.

 • Περιοχή_κριτηρίων1, περιοχή_κριτηρίων2, …    Το όρισμα περιοχή_κριτηρίων1 είναι υποχρεωτικό, τα επακόλουθα ορίσματα περιοχή_κριτηρίων είναι προαιρετικά. 1 έως 127 περιοχές στις οποίες υπολογίζονται τα συσχετισμένα κριτήρια.

 • Κριτήρια1, κριτήρια2, ...    Το όρισμα κριτήρια1 είναι υποχρεωτικό, τα επακόλουθα κριτήρια είναι προαιρετικά. 1 έως 127 κριτήρια υπό τη μορφή αριθμού, παράστασης, αναφοράς κελιού ή κειμένου, τα οποία καθορίζουν τα κελιά για τα οποία θα υπολογιστεί ο μέσος όρος. Για παράδειγμα, τα κριτήρια μπορούν να εκφραστούν ως 32, "32", ">32", "μήλα" ή B4.

Παρατηρήσεις

 • Εάν το όρισμα περιοχή_μέσου_όρου είναι κενό ή περιέχει τιμή κειμένου, η συνάρτηση AVERAGEIFS επιστρέφει #ΔΙΑΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν κάποιο κελί σε μια περιοχή κριτηρίων είναι κενό, η συνάρτηση AVERAGEIFS το αντιμετωπίζει ως τιμή 0.

 • Τα κελιά σε μια περιοχή που περιέχουν τιμή TRUE υπολογίζονται ως 1, τα κελιά σε μια περιοχή που περιέχουν τιμή FALSE υπολογίζονται ως 0 (μηδέν).

 • Κάθε κελί στο όρισμα περιοχή_μέσου_όρου χρησιμοποιείται στον υπολογισμό μέσου όρου μόνο εάν ισχύουν όλα τα αντίστοιχα κριτήρια που καθορίζονται για το συγκεκριμένο κελί.

 • Αντίθετα με τα ορίσματα περιοχής και κριτηρίων στη συνάρτηση AVERAGEIF, στη συνάρτηση AVERAGEIFS κάθε όρισμα περιοχή_κριτηρίων πρέπει να έχει το ίδιο μέγεθος και σχήμα με το όρισμα περιοχή_μέσου_όρου.

 • Εάν τα κελιά στο όρισμα περιοχή_μέσου_όρου δεν μπορούν να μετατραπούν σε αριθμούς, η συνάρτηση AVERAGEIFS επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν δεν υπάρχουν κελιά που ικανοποιούν όλα τα κριτήρια, η συνάρτηση AVERAGEIFS επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ, το ερωτηματικό (?) και τον αστερίσκο (*), στο όρισμα κριτήρια. Το ερωτηματικό αντιστοιχεί σε έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα, ενώ ο αστερίσκος αντιστοιχεί σε μία οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων. Εάν θέλετε να εντοπίσετε ένα πραγματικό ερωτηματικό ή αστερίσκο, πληκτρολογήστε το σύμβολο περισπωμένης (~) πριν από το χαρακτήρα.

Σημείωση: Η συνάρτηση AVERAGEIFS μετρά την κεντρική τάση, που είναι η θέση του κέντρου μιας ομάδας αριθμών σε στατιστική κατανομή. Τα τρία πιο κοινά μεγέθη της κεντρικής τάσης είναι:

 • Μέσος όρος     που είναι ο αριθμητικός μέσος και υπολογίζεται προσθέτοντας μια ομάδα αριθμών και, στη συνέχεια, διαιρώντας το άθροισμά τους δια το πλήθος αυτών των αριθμών. Για παράδειγμα, ο μέσος όρος των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 30 δια 6, που ισούται με 5.

 • Διάμεσος     που είναι ο μεσαίος αριθμός σε μια ομάδα αριθμών. Δηλαδή, οι μισοί αριθμοί έχουν μεγαλύτερη τιμή από το διάμεσο και οι άλλοι μισοί αριθμοί έχουν τιμές που είναι μικρότερες από το διάμεσο. Για παράδειγμα, ο διάμεσος των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι το 4.

 • Επικρατούσα τιμή     που είναι ο αριθμός που προκύπτει πιο συχνά σε μια ομάδα αριθμών. Για παράδειγμα, η επικρατούσα τιμή των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 3.

Για συμμετρική κατανομή μιας ομάδας αριθμών, αυτά τα τρία μεγέθη κεντρικής τάσης είναι ίδια. Για μια ασύμμετρη κατανομή σε μια ομάδα αριθμών τα μεγέθη μπορεί να διαφέρουν.

Παραδείγματα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Φοιτητής

Πρώτο

Δεύτερο

Τελικό

Κουίζ

Κουίζ

Εξέταση

Βαθμός

Βαθμός

Βαθμός

Ιωάννης

75

85

87

Στέλλα

94

80

88

Γιώργος

86

93

Δεν ολοκληρώθηκε

Λεωνίδας

Δεν ολοκληρώθηκε

75

75

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=AVERAGEIFS(B2:B5; B2:B5; ">70"; B2:B5; "<90")

Ο μέσος όρος βαθμολογίας του πρώτου κουίζ που είναι μεταξύ 70 και 90 για όλους τους φοιτητές (80,5). Η βαθμολογία που επισημαίνεται ως "Ημιτελής" δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό, επειδή δεν είναι αριθμητική τιμή.

75

=AVERAGEIFS(C2:C5; C2:C5; ">95")

Ο μέσος όρος βαθμολογίας του δεύτερου κουίζ που είναι μεγαλύτερος από 95 για όλους τους φοιτητές. Επειδή δεν υπάρχουν βαθμοί μεγαλύτεροι από 95, επιστρέφεται #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

#ΔΙΑΙΡ./0!

=AVERAGEIFS(D2:D5; D2:D5; "<>Ημιτελής"; D2:D5; ">80")

Ο μέσος όρος βαθμολογίας του τελικού διαγωνίσματος που είναι μεγαλύτερος από 80 για όλους τους φοιτητές (87,5). Η βαθμολογία που επισημαίνεται ως "Ημιτελής" δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό, επειδή δεν είναι αριθμητική τιμή.

87,5

Παράδειγμα 2

Τύπος

Τιμή

Πόλη

Αριθμός υπνοδωματίων

Γκαράζ;

Άνετο εξοχικό

230000

Ισάκουα

3

Όχι

Αναπαυτικό μπανγκαλόου

197000

Μπέλβιου

2

Ναι

Κουλ Κέιπ Κόντερ

345678

Μπέλβιου

4

Ναι

Υπέροχη μεζονέτα

321900

Ισάκουα

2

Ναι

Μονοκατοικία με ξύλινο σκελετό

450000

Μπέλβιου

5

Ναι

Κλασικό αποικιακό στυλ

395000

Μπέλβιου

4

Όχι

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=AVERAGEIFS(B2:B7;C2:C7;"Μπέλβιου";D2:D7;">2";E2:E7;"Ναι")

Μέσος όρος τιμής μιας οικίας στο Μπέλβιου που διαθέτει τουλάχιστον 3 υπνοδωμάτια και γκαράζ

397839

=AVERAGEIFS(B2:B7;C2:C7;"Ισάκουα";D2:D7;"<=3";E2:E7;"Όχι")

Μέσος όρος τιμής μιας οικίας στην Ισάκουα που διαθέτει μέχρι 3 υπνοδωμάτια, χωρίς γκαράζ

230000

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×