Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της βάσης δεδομένων  σε Microsoft Excel.

Περιγραφή

Μετατρέπει έναν αριθμό σε μια αναπαράσταση κειμένου με τη δοθείσα βάση.

Σύνταξη

BASE(αριθμός; βάση; [ελάχιστο_μήκος])

Η σύνταξη της συνάρτησης BASE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός που θέλετε να μετατρέψετε. Πρέπει να είναι ακέραιος μεγαλύτερος ή ίσος του 0 και μικρότερος από 2^53.

  • Βάση    Υποχρεωτικό. Η βάση στην οποία θέλετε να μετατρέψετε τον αριθμό. Πρέπει να είναι ακέραιος, μεγαλύτερος ή ίσος του 2 και μικρότερος ή ίσος του 36.

  • Ελάχιστο_μήκος    Προαιρετικό. Το ελάχιστο μήκος της επιστρεφόμενης συμβολοσειράς. Πρέπει να είναι ένας ακέραιος μεγαλύτερος ή ίσος του 0.

Παρατηρήσεις

  • Εάν τα ορίσματα αριθμός, βάση ή ελάχιστο_μήκος βρίσκονται εκτός του ελάχιστου ή μέγιστου ορίου, η συνάρτηση BASE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα αριθμός είναι μη αριθμητική τιμή, η συνάρτηση BASE επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Οποιοσδήποτε μη ακέραιος αριθμός που καταχωρείται ως όρισμα περικόπτεται, ώστε να αποτελεί ακέραιο αριθμό.

  • Εάν συμπεριλαμβάνεται το όρισμα ελάχιστο_μήκος, στο αποτέλεσμα προστίθενται αρχικά μηδενικά εάν το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικά μικρότερο από το ελάχιστο καθορισμένο μήκος. Για παράδειγμα, ο τύπος BASE(16;2) επιστρέφει 10000, αλλά ο τύπος BASE(16;2;8) επιστρέφει 00010000.

  • Η μέγιστη τιμή του ορίσματος ελάχιστο_μήκος είναι 255.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=BASE(7;2)

Μετατρέπει το δεκαδικό αριθμό 7 σε αριθμό βάσης 2 (δυαδικό). Το αποτέλεσμα είναι 111.

111

=BASE(100;16)

Μετατρέπει το δεκαδικό αριθμό 100 σε αριθμό βάσης 16 (δεκαεξαδικό). Το αποτέλεσμα είναι 64.

64

=BASE(15;2;10)

Μετατρέπει το δεκαδικό αριθμό 15 σε αριθμό βάσης 2 (δυαδικό), με ελάχιστο μήκος 10. Το αποτέλεσμα είναι 0000001111, το οποίο είναι το 1111 με 6 μηδενικά στην αρχή, ώστε η συμβολοσειρά να έχει μήκος 10 χαρακτήρων.

0000001111

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×