Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης BESSELJ στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel.

Σύνταξη

BESSELJ(X; N)

Η σύνταξη της συνάρτησης BESSELJ περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • X    Υποχρεωτικό. Η τιμή για την οποία υπολογίζεται η συνάρτηση.

 • N    Υποχρεωτικό. Η τάξη της συνάρτησης Bessel. Εάν το όρισμα n δεν είναι ακέραιος, τότε περικόπτεται.

Παρατηρήσεις

 • Εάν το x δεν είναι αριθμητικό όρισμα, η συνάρτηση BESSELJ επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν το n δεν είναι αριθμητικό όρισμα, η συνάρτηση BESSELJ επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν n < 0, η συνάρτηση BESSELJ επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η συνάρτηση Bessel ν-οστής τάξης της μεταβλητής x είναι:

  Εξίσωση

  όπου:

  Εξίσωση

  είναι η συνάρτηση Γάμμα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=BESSELJ(1,9;2)

Η συνάρτηση Bessel της τιμής 1,9 με διάταξη 2.

0,329925829

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×