Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης BESSELK στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel, η οποία είναι ισοδύναμη με τη συνάρτηση Bessel υπολογιζόμενη για καθαρά φανταστικά ορίσματα.

Σύνταξη

BESSELK(X; N)

Η σύνταξη της συνάρτησης BESSELK περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • X    Υποχρεωτικό. Η τιμή για την οποία υπολογίζεται η συνάρτηση.

  • N    Υποχρεωτικό. Η τάξη της συνάρτησης. Εάν το όρισμα n δεν είναι ακέραιος, τότε περικόπτεται.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το x δεν είναι αριθμητικό όρισμα, η συνάρτηση BESSELK επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το n δεν είναι αριθμητικό όρισμα, η συνάρτηση BESSELK επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν n < 0, η συνάρτηση BESSELK επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Η τροποποιημένη συνάρτηση Bessel ν-οστής τάξης της μεταβλητής x είναι:

    Εξίσωση

    όπου Jn και Yn είναι οι συναρτήσεις Bessel J και Y αντίστοιχα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=BESSELK(1,5;1)

Η τροποποιημένη συνάρτηση Bessel της τιμής 1,5 με διάταξη 1.

0,277387804

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×