Επιστρέφει την κατανομή βήτα.

Η κατανομή βήτα χρησιμοποιείται συνήθως για τη μελέτη της μεταβολής ενός ποσοστού μέσα σε δείγματα, όπως οι ώρες της ημέρας που διαθέτουν οι άνθρωποι για να παρακολουθούν τηλεόραση.

Σύνταξη

BETA.DIST(x;άλφα;βήτα;αθροιστική;[Α];[Β])

Η σύνταξη της συνάρτησης BETA.DIST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • X     Υποχρεωτικό. Η τιμή μεταξύ Α και Β για την οποία θα υπολογιστεί η συνάρτηση.

  • Άλφα     Υποχρεωτικό. Μια παράμετρος της κατανομής.

  • Βήτα     Υποχρεωτικό. Μια παράμετρος της κατανομής.

  • Αθροιστική      Υποχρεωτικό. Mια λογική τιμή που καθορίζει το είδος της συνάρτησης. Εάν το όρισμα αθροιστική είναι TRUE, η συνάρτηση BETA.DIST επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής, ενώ εάν είναι FALSE, τότε επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας.

  • A     Προαιρετικό. Ένα κάτω φράγμα για το διάστημα του x.

  • B     Προαιρετικό. Ένα άνω φράγμα για το διάστημα του x.

Παρατηρήσεις

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση BETA.DIST επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν άλφα ≤ 0 ή βήτα ≤ 0, η συνάρτηση BETA.DIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν x < A, x > B ή A = B, η συνάρτηση BETA.DIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν παραλείψετε τις τιμές των A και B, τότε η συνάρτηση BETA.DIST χρησιμοποιεί την κανονική αθροιστική κατανομή βήτα, ώστε A = 0 και B = 1.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

2

Η τιμή για την οποία θα υπολογιστεί η συνάρτηση

8

Παράμετρος της κατανομής

10

Παράμετρος της κατανομής

1

Κατώτατο όριο

3

Ανώτατο όριο

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=BETA.DIST(A2;A3;A4;TRUE;A5;A6)

Η συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα για τις παραπάνω παραμέτρους

0,6854706

=BETA.DIST(A2;A3;A4;FALSE;A5;A6)

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας βήτα για τις παραπάνω παραμέτρους

1,4837646

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×