Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μεγαλύτερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου.

Σύνταξη

BINOM.INV(δοκιμές;πιθανότητα;άλφα)

Η σύνταξη της συνάρτησης BINOM.INV περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Δοκιμές     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των δοκιμών Bernoulli.

  • Πιθανότητα_ε     Υποχρεωτικό. Η πιθανότητα επιτυχίας κάθε δοκιμής.

  • Άλφα     Υποχρεωτικό. Η τιμή του κριτηρίου.

Παρατηρήσεις

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση BINOM.INV επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα δοκιμές δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

  • Εάν δοκιμές < 0, η συνάρτηση BINOM.INV επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν probability_s είναι <= 0 ή probability_s => 1, BINOM. Η συνάρτηση INV επιστρέφει #NUM! τιμή σφάλματος.

  • Εάν άλφα <= 0 ή άλφα => 1, BINOM. Η συνάρτηση INV επιστρέφει #NUM! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

6

Αριθμός δοκιμών Bernoulli

0,5

Πιθανότητα επιτυχίας σε κάθε δοκιμή

0,75

Τιμή κριτηρίου

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=BINOM.INV(A2;A3;A4)

Η μικρότερη τιμή για την οποία η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μεγαλύτερη ή ίση της τιμής του κριτηρίου.

4

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×