Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης BITOR στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης OR δύο αριθμών σε επίπεδο bit.

Σύνταξη

BITOR(αριθμός1; αριθμός2)

Η σύνταξη της συνάρτησης BITOR περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

  • Αριθμός1    Υποχρεωτικό. Πρέπει να είναι σε δεκαδική μορφή και μεγαλύτερος ή ίσος του 0.

  • Αριθμός2    Υποχρεωτικό. Πρέπει να είναι σε δεκαδική μορφή και μεγαλύτερος ή ίσος του 0.

Παρατηρήσεις

  • Το αποτέλεσμα είναι η πράξη OR των παραμέτρων της σε επίπεδο bit.

  • Στο αποτέλεσμα, κάθε θέση bit υπολογίζεται ως 1 εάν το bit οποιασδήποτε από τις δύο παραμέτρους είναι 1 σε αυτή τη θέση.

  • Οι τιμές που επιστρέφονται από τις θέσεις bit υπολογίζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά ως δυνάμεις του 2. Το πρώτο δεξιό bit επιστρέφει την τιμή 1 (2^0), το bit στα αριστερά επιστρέφει την τιμή 2 (2^1) και ούτω καθεξής.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα είναι εκτός των ορίων, η συνάρτηση BITOR επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα είναι μεγαλύτερο από (2^48)-1, η συνάρτηση BITOR επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα είναι μη αριθμητική τιμή, η συνάρτηση BITOR επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

Πώς γίνεται

=BITOR(23;10)

Συγκρίνει τις θέσεις bit για τις δυαδικές αναπαραστάσεις των δύο αριθμών και, εάν οποιαδήποτε θέση περιέχει την τιμή 1, επιστρέφει την τιμή 2 υψωμένη σε δύναμη, ανάλογα με τη θέση bit. Στη συνέχεια, αυτοί οι αριθμοί αθροίζονται.

31

Ο αριθμός 23 είναι 10111 σε δυαδική μορφή και ο αριθμός 10 είναι 1010. Η τιμή 1 βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση και στις πέντε θέσεις οποιουδήποτε από τους δύο αριθμούς. Μπορείτε να εκφράσετε το 1010 ως 01010, έτσι ώστε και οι δύο αριθμοί να έχουν το ίδιο πλήθος ψηφίων. Οι αριθμοί 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 και 2^4 αθροίζονται με συνολικό άθροισμα 31.

23 = 10111

10 = 01010

Έλεγχος: Βρέθηκε η τιμή 1 σε οποιαδήποτε από τις 5 θέσεις;

yyyyy

1+2+4+8+16=31

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×