Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης CEILING.MATH στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο.

Σύνταξη

CEILING.MATH(αριθμός; [σημαντικότητα]; [λειτουργία])

Η σύνταξη της συνάρτησης CEILING.MATH περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Το όρισμα αριθμός πρέπει να είναι μικρότερο από 9,99E+307 και μεγαλύτερο από -2,229E-308.

  • Σημαντικότητα    Προαιρετικό. Το πολλαπλάσιο στο οποίο στρογγυλοποιείται το όρισμα αριθμός.

  • Επικρατούσα τιμή    Προαιρετικό. Για τους αρνητικούς αριθμούς, ελέγχει εάν το όρισμα αριθμός στρογγυλοποιείται προς το μηδέν ή μακριά από το μηδέν.

Παρατηρήσεις

  • Από προεπιλογή, η σημαντικότητα είναι +1 για τους θετικούς αριθμούς και -1 για τους αρνητικούς αριθμούς.

  • Από προεπιλογή, οι θετικοί αριθμοί με δεκαδικό μέρος στρογγυλοποιούνται προς τα επάνω στον πλησιέστερο ακέραιο. Για παράδειγμα, το 6,3 στρογγυλοποιείται στο 7.

  • Από προεπιλογή, οι αρνητικοί αριθμοί με δεκαδικά μέρη στρογγυλοποιούνται προς τα επάνω (προς το 0) στον πλησιέστερο ακέραιο. Για παράδειγμα, το -6,7 στρογγυλοποιείται προς τα επάνω στο -6.

  • Καθορίζοντας τα ορίσματα σημαντικότητα και λειτουργία, μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση της στρογγυλοποίησης για τους αρνητικούς αριθμούς. Για παράδειγμα, κατά την στρογγυλοποίηση του -6,3 με σημαντικότητα 1 και λειτουργία 1 ο αριθμός στρογγυλοποιείται μακριά από το 0, στο -7. Υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί τιμών των ορισμάτων σημαντικότητα και λειτουργία που επηρεάζουν τη στρογγυλοποίηση των αρνητικών αριθμών με διαφορετικούς τρόπους.

  • Το όρισμα λειτουργία δεν επηρεάζει τους θετικούς αριθμούς.

  • Το όρισμα σημαντικότητα στρογγυλοποιεί τον αριθμό προς τα επάνω στον πλησιέστερο ακέραιο που αποτελεί πολλαπλάσιο της σημαντικότητας που καθορίζεται. Η εξαίρεση είναι όταν ο αριθμός που στρογγυλοποιείται είναι ακέραιος. Για παράδειγμα, για τιμή του ορίσματος σημαντικότητα 3, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω στον επόμενο ακέραιο αριθμό που είναι πολλαπλάσιο του 3.

  • Εάν το όρισμα αριθμός διαιρεμένο από τιμή 2 ή μεγαλύτερη για το όρισμα σημαντικότητα έχει ως αποτέλεσμα υπόλοιπο, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται προς τα επάνω.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=CEILING.MATH(24,3;5)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 24,3 προς τα επάνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που είναι πολλαπλάσιο του 5 (25).

25

=CEILING.MATH(6,7)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 6,7 προς τα επάνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό (7).

7

=CEILING.MATH(-8,1;2)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό -8,1 προς τα επάνω (προς το 0) στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που είναι πολλαπλάσιο του 2 (-8).

-8

=CEILING.MATH(-5,5;2;-1)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό -5,5 προς τα κάτω (απομάκρυνση από το 0) προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που είναι πολλαπλάσιο του 2 σε βήματα του -1, το οποίο αντιστρέφει την κατεύθυνση στρογγυλοποίησης (-6).

-6

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×