Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει έναν αριθμό που είναι στρογγυλοποιημένος προς τα επάνω στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω. Εάν το όρισμα αριθμός ή το όρισμα σημαντικότητα είναι μηδέν, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή μηδέν.

Σύνταξη

CEILING.PRECISE(αριθμός; [σημαντικότητα])

Η συνάρτηση CEILING.PRECISE έχει τα ακόλουθα ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Η τιμή που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε.

  • Σημαντικότητα    Προαιρετικό. Το πολλαπλάσιο στο οποίο στρογγυλοποιείται ο αριθμός.

    Εάν παραλειφθεί το όρισμα σημαντικότητα, η προεπιλεγμένη τιμή του είναι 1.

Παρατηρήσεις

  • Χρησιμοποιείται η απόλυτη τιμή του πολλαπλασίου έτσι, ώστε η συνάρτηση CEILING.PRECISE να επιστρέφει το μαθηματικό ανώτερο όριο ανεξάρτητα από τα πρόσημα των ορισμάτων αριθμός και σημαντικότητα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=CEILING.PRECISE(4,3)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 1.

5

=CEILING.PRECISE(-4,3)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό -4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 1. Στρογγυλοποιεί προς το 0, επειδή ο αριθμός είναι αρνητικός.

-4

=CEILING.PRECISE(4,3; 2)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 2.

6

=CEILING.PRECISE(4,3; -2)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του -2.

6

=CEILING.PRECISE(-4,3; 2)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό -4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 2. Στρογγυλοποιεί προς το 0, επειδή ο αριθμός είναι αρνητικός.

-4

=CEILING.PRECISE(-4,3; -2)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό -4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του -2.

-4

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×