Επιστρέφει την πιθανότητα δεξιάς πλευράς της κατανομής Χ-τετράγωνο.

Η κατανομή Χ2 είναι συνυφασμένη με έναν έλεγχο Χ2. Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο Χ2 για να συγκρίνετε παρατηρούμενες και αναμενόμενες τιμές. Για παράδειγμα, ένα πείραμα γενετικής μπορεί να βασίζεται στην υπόθεση ότι η επόμενη γενεά φυτών θα εμφανίσει συγκεκριμένα χρώματα. Συγκρίνοντας τα παρατηρούμενα αποτελέσματα με τα αναμενόμενα, μπορείτε να αποφασίσετε κατά πόσο η αρχική υπόθεση ήταν σωστή.

Σύνταξη

CHISQ.DIST.RT(x;βαθμοί_ελευθερίας)

Η σύνταξη της συνάρτησης CHISQ.DIST.RT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • X     Υποχρεωτικό. Η τιμή της μεταβλητής, για την οποία θέλετε να υπολογίσετε την κατανομή.

  • Βαθμοί_ελευθερίας     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός βαθμών ελευθερίας.

Παρατηρήσεις

  • Εάν ένα από τα ορίσματα δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση CHISQ.DIST.RT επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν οποιοδήποτε από τα ορίσματα δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση CHISQ.DIST.RT επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα βαθμοί_ελευθερίας δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

  • Εάν βαθμοί_ελευθερίας < 1 ή βαθμοί_ελευθερίας > 10^10, η συνάρτηση CHISQ.DIST.RT επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

18,307

Τιμή για την οποία θα υπολογιστεί η κατανομή

10

Βαθμοί ελευθερίας

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=CHISQ.DIST.RT(A2;A3)

Μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο για τα ορίσματα που καθορίζονται στα κελιά Α2 και Α3.

0,0500006

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×