Επιστρέφει το αντίστροφο της πιθανότητας δεξιάς πλευράς της κατανομής Χ-τετράγωνο.

Εάν το όρισμα πιθανότητα = CHISQ.DIST.RT(x;...), τότε CHISQ.INV.RT(πιθανότητα;...) = x. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση για να συγκρίνετε τα παρατηρούμενα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ώστε να αποφασίσετε αν η αρχική σας υπόθεση είναι σωστή.

Σύνταξη

CHISQ.INV.RT(πιθανότητα;βαθμοί_ελευθερίας)

Η σύνταξη της συνάρτησης CHISQ.INV.RT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πιθανότητα     Υποχρεωτικό. Μια πιθανότητα που συνδέεται με την κατανομή Χ-τετράγωνο.

  • Βαθμοί_ελευθερίας     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός βαθμών ελευθερίας.

Παρατηρήσεις

  • Εάν ένα από τα ορίσματα δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση CHISQ.INV.RT επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν πιθανότητα < 0 ή πιθανότητα > 1, η συνάρτηση CHISQ.INV.RT επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα βαθμοί_ελευθερίας δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

  • Εάν βαθμοί_ελευθερίας < 1, η συνάρτηση CHISQ.INV.RT επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Με δεδομένη μια τιμή πιθανότητας, η συνάρτηση CHISQ.INV.RT αναζητά την τιμή x ώστε CHISQ.DIST.RT (x; βαθμοί_ελευθερίας) = πιθανότητα. Επομένως, η ακρίβεια της συνάρτησης CHISQ.INV.RT εξαρτάται από την ακρίβεια της συνάρτησης CHISQ.DIST.RT. Η συνάρτηση CHISQ.INV.RT χρησιμοποιεί τεχνική επαναληπτικής αναζήτησης. Σε περίπτωση που η αναζήτηση δεν συγκλίνει μετά από 64 επαναλήψεις, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,050001

Πιθανότητα που αναφέρεται στην κατανομή Χ-τετράγωνο

10

Βαθμοί ελευθερίας

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=CHISQ.INV.RT(A2;A3)

Το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο

18,306973

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×