Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της εφαρμογής COMBINA  σε Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών (με επαναλήψεις) ενός δεδομένου αριθμού αντικειμένων.

Σύνταξη

COMBINA(αριθμός; επιλεγμένος_αριθμός)

Η σύνταξη της συνάρτησης COMBINA περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Πρέπει να είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με 0 και μεγαλύτερος από ή ίσος με το όρισμα επιλεγμένος_αριθμός. Οι μη ακέραιες τιμές περικόπτονται.

  • Επιλεγμένος_αριθμός    Υποχρεωτικό. Πρέπει να είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με 0. Οι μη ακέραιες τιμές περικόπτονται.

Παρατηρήσεις

  • Εάν η τιμή οποιουδήποτε από τα ορίσματα είναι εκτός των περιορισμών, η συνάρτηση COMBINA επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα είναι μη αριθμητική τιμή, η συνάρτηση COMBINA επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Χρησιμοποιείται η ακόλουθη εξίσωση:
    Εξίσωση COMBINA

  • Στην παραπάνω εξίσωση, Ν είναι το όρισμα αριθμός και M είναι το όρισμα επιλεγμένος_αριθμός.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=COMBINA(4;3)

Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών (με επαναλήψεις) για το 4 και το 3.

20

=COMBINA(10;3)

Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών (με επαναλήψεις) για το 10 και το 3.

220

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×