Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της σύνταξης τύπου COMPLEX  σε Microsoft Excel.

Περιγραφή

Μετατρέπει πραγματικά και φανταστικά μέρη σε μιγαδικό αριθμό της μορφής x + yi ή x + yj.

Σύνταξη

COMPLEX(πραγματικός_αριθμός; μιγαδικός_αριθμός; [επίθημα])

Η σύνταξη της συνάρτησης COMPLEX περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πραγματικός_αριθμός    Υποχρεωτικό. Το πραγματικό μέρος του μιγαδικού αριθμού.

  • Φανταστικός_αριθμός    Υποχρεωτικό. Το φανταστικό μέρος του μιγαδικού αριθμού.

  • Επίθημα    Προαιρετικό. Το επίθημα του φανταστικού μέρους του μιγαδικού αριθμού. Εάν παραλειφθεί, το επίθημα λαμβάνεται ότι είναι το "i".

Σημείωση: Όλες οι συναρτήσεις μιγαδικών αριθμών δέχονται ως επίθημα τα γράμματα "i" και "j", αλλά όχι τα γράμματα "I" ή "J". Εάν χρησιμοποιηθούν κεφαλαία επιστρέφεται #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος. Σε όλες τις συναρτήσεις που δέχονται ως ορίσματα δύο ή περισσότερους μιγαδικούς αριθμούς, προϋποτίθεται ότι το επίθημα είναι ίδιο.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα πραγματικός_αριθμός είναι μη αριθμητικό, η συνάρτηση COMPLEX επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα φανταστικός_αριθμός είναι μη αριθμητικό, η συνάρτηση COMPLEX επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα επίθημα δεν είναι "i" ή "j", η συνάρτηση COMPLEX επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=COMPLEX(3;4)

Μιγαδικός αριθμός με πραγματικό μέρος το 3 και φανταστικό μέρος το 4

3+4i

=COMPLEX(3;4;"j")

Μιγαδικός αριθμός με πραγματικό μέρος το 3, φανταστικό μέρος το 4 και επίθημα το j

3+4j

=COMPLEX(0;1)

Μιγαδικός αριθμός με πραγματικό μέρος το 0 και φανταστικό μέρος το 1

i

=COMPLEX(1;0)

Μιγαδικός αριθμός με πραγματικό μέρος το 1 και φανταστικό μέρος το 0

1

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×