Η συνάρτηση CORREL επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης δύο περιοχές κελιών. Χρησιμοποιήστε το συντελεστή συσχέτισης, για να προσδιορίσετε τη σχέση ανάμεσα σε δύο ιδιότητες. Για παράδειγμα, μπορείτε να εξετάσετε τη σχέση ανάμεσα στις μέσες θερμοκρασίες μιας τοποθεσίας και στη χρήση συσκευών κλιματισμού.

Σύνταξη

CORREL(πίνακας1; πίνακας2)

Η σύνταξη της συνάρτησης CORREL περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • πίνακας1    Υποχρεωτικό. Μια περιοχή τιμών κελιών.

 • πίνακας2    Υποχρεωτικό. Μια δεύτερη περιοχή τιμών κελιών.

Παρατηρήσεις

 • Εάν ένα όρισμα πίνακας ή αναφορά περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, αυτές οι τιμές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται κελιά με μηδενικές τιμές.

 • Εάν οι πίνακες1 και πίνακας2 έχουν διαφορετικό αριθμό σημείων δεδομένων, η συνάρτηση CORREL επιστρέφει ένα #N/A.

 • Εάν ένας από τους δύο πίνακες1 ή πίνακας2 είναι κενός ή εάν το όρισμα s (η τυπική απόκλιση) των τιμών τους ισούται με μηδέν, η συνάρτηση CORREL επιστρέφει #DIV/0! .

 • Όσο ο συντελεστής συσχέτισης είναι πιο κοντά στο +1 ή -1, υποδεικνύει θετική (+1) ή αρνητική (-1) συσχέτιση μεταξύ των πινάκων. Η θετική συσχέτιση σημαίνει ότι εάν οι τιμές σε έναν πίνακα αυξάνονται, οι τιμές στον άλλο πίνακα αυξάνονται επίσης. Ένας συντελεστής συσχέτισης που είναι πιο κοντά στο 0, υποδεικνύει καμία ή ασθενή συσχέτιση.

 • Η εξίσωση για το συντελεστή συσχέτισης είναι:

  Εξίσωση

  όπου 

  x και y

  είναι οι μέσες τιμές δείγματος AVERAGE(πίνακας1) και AVERAGE(πίνακας2).

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης των δύο συνόλων δεδομένων στις στήλες A και B.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση CORREL για να επιστρέψετε το συντελεστή συσχέτισης δύο συνόλων δεδομένων στη στήλη A & B με =CORREL(A1:A6;B2:B6). Το αποτέλεσμα είναι 0,997054486.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×