Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης DAVERAGE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Υπολογίζει το μέσο όρο των τιμών σε ένα πεδίο (στήλη) εγγραφών, σε μια λίστα ή βάση δεδομένων, οι οποίες τιμές ικανοποιούν συνθήκες που καθορίζετε.

Σύνταξη

DAVERAGE(βάση_δεδομένων; πεδίο; κριτήρια)

Η σύνταξη της συνάρτησης DAVERAGE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Βάση_δεδομένων     είναι η περιοχή των κελιών που αποτελούν τη λίστα ή τη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων είναι μια λίστα σχετιζόμενων δεδομένων, όπου οι γραμμές σχετιζόμενων πληροφοριών είναι οι εγγραφές και οι στήλες δεδομένων είναι τα πεδία. Η πρώτη γραμμή της λίστας περιέχει τις ετικέτες κάθε στήλης.

 • Πεδίο     επισημαίνει τη στήλη που χρησιμοποιείται στη συνάρτηση. Πληκτρολογήστε την ετικέτα της στήλης εντός διπλών εισαγωγικών, όπως "Ηλικία" ή "Παραγωγή", ή έναν αριθμό (χωρίς εισαγωγικά) που αντιπροσωπεύει τη θέση της στήλης στη λίστα: 1 για την πρώτη στήλη, 2 για τη δεύτερη στήλη κ.ο.κ.

 • Κριτήρια     είναι η περιοχή κελιών, η οποία περιέχει τις συνθήκες που καθορίζετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε περιοχή για το όρισμα κριτήρια, αρκεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ετικέτα στήλης και τουλάχιστον ένα κελί κάτω από την ετικέτα στήλης, στο οποίο καθορίζετε μια συνθήκη για τη στήλη.

Παρατηρήσεις

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε περιοχή ως όρισμα κριτήρια, αρκεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ετικέτα στήλης και τουλάχιστον ένα κελί κάτω από την ετικέτα στήλης για τον καθορισμό της συνθήκης.

  Για παράδειγμα, αν η περιοχή G1:G2 περιέχει την ετικέτα στήλης "Εισόδημα" στο κελί G1 και το ποσό 10.000 στο κελί G2, θα μπορούσατε να ορίσετε την περιοχή ως "Εντοπισμός_εισοδήματος" και να χρησιμοποιήσετε το όνομα αυτό ως το όρισμα κριτήρια στις συναρτήσεις βάσης δεδομένων.

 • Παρότι η περιοχή κριτηρίων μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στο φύλλο εργασίας, μην τοποθετείτε την περιοχή κριτηρίων κάτω από τη λίστα. Σε περίπτωση που προσθέσετε και άλλες πληροφορίες στη λίστα, οι νέες πληροφορίες προστίθενται στην πρώτη γραμμή κάτω από τη λίστα. Εάν η γραμμή κάτω από τη λίστα δεν είναι κενή, το Excel δεν μπορεί να προσθέσει νέες πληροφορίες.

 • Φροντίστε η περιοχή κριτηρίων να μην επικαλύπτει τη λίστα.

 • Για να εκτελέσετε μια πράξη σε ολόκληρη τη στήλη μιας βάσης δεδομένων, πρέπει να εισαγάγετε μια κενή γραμμή κάτω από τις ετικέτες των στηλών, στην περιοχή κριτηρίων.

Παραδείγματα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δέντρο

Ύψος

Ηλικία

Απόδοση

Κέρδος

Ύψος

=Μηλιά

>10

<16

=Αχλαδιά

Δέντρο

Ύψος

Ηλικία

Απόδοση

Κέρδος

Μηλιά

18

20

14

105

Αχλαδιά

12

12

10

96

Κερασιά

13

14

9

105

Μηλιά

14

15

10

75

Αχλαδιά

9

8

8

76,8

Μηλιά

8

9

6

45

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=DAVERAGE(A4:E10;"Απόδοση";A1:B2)

Η μέση παραγωγή από μηλιές με ύψος πάνω από 10 πόδια.

12

=DAVERAGE(A4:E10;3;A4:E10)

Η μέση ηλικία που έχουν όλες οι μηλιές στη βάση δεδομένων.

13

Παραδείγματα κριτηρίων

 • Πληκτρολογώντας το σύμβολο της ισότητας σε ένα κελί υποδηλώνετε ότι θέλετε να εισαγάγετε έναν τύπο. Για την εμφάνιση κειμένου που περιλαμβάνει το σύμβολο της ισότητας, περικλείστε το κείμενο και το σύμβολο ισότητας με εισαγωγικά, ως εξής:

  "=Δημητρίου"

  Μπορείτε επίσης να κάνετε το ίδιο όταν καταχωρείτε μια παράσταση (ένα συνδυασμό τύπων, τελεστών και κειμένου) και θέλετε το σύμβολο της ισότητας να εμφανίζεται αντί να χρησιμοποιηθεί από το Excel σε υπολογισμό. Για παράδειγμα:

  =''= καταχώρηση ''

  Όπου καταχώρηση είναι το κείμενο ή η τιμή που θέλετε να βρείτε. Για παράδειγμα:

Τι πληκτρολογείτε στο κελί

Τι υπολογίζει και εμφανίζει το Excel

="=Δημητρίου"

=Δημητρίου

="=3000"

=3000

Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν παραδείγματα περίπλοκων κριτηρίων.

Πολλά κριτήρια σε μια στήλη

Δυαδική λογική:     (Πωλητής = "Δημητρίου" OR Πωλητής = "Παππάς")

Για την εύρεση των γραμμών που πληρούν πολλά κριτήρια για μία στήλη, πληκτρολογήστε τα κριτήρια στη σειρά, το ένα κάτω από το άλλο σε ξεχωριστές γραμμές της περιοχής κριτηρίων.

Στην παρακάτω περιοχή δεδομένων (A6:C10), η περιοχή κριτηρίων (B1:B3) εμφανίζει τις γραμμές που περιέχουν το όνομα "Δημητρίου" ή "Παππάς" στη στήλη "Πωλητής" (A8:C10).

 

A

Β

C

1

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

2

=Δημητρίου

3

=Παππάς

4

5

6

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

7

Ποτά

Χατζή

5122 €

8

Κρέας

Δημητρίου

450 €

9

αγροτικά προϊόντα

Παππάς

6328 €

10

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

6544 €

Πολλά κριτήρια σε πολλές στήλες, όπου όλα τα κριτήρια πρέπει να είναι αληθή

Δυαδική λογική:     (Τύπος = "Αγροτικά προϊόντα" AND Πωλήσεις > 1000)

Για την εύρεση γραμμών που ανταποκρίνονται σε πολλά κριτήρια που βρίσκονται σε πολλές στήλες, πληκτρολογήστε όλα τα κριτήρια στην ίδια γραμμή της περιοχής κριτηρίων.

Στην παρακάτω περιοχή δεδομένων (A6:C10), η περιοχή κριτηρίων (A1:C2) εμφανίζει όλες τις γραμμές που περιέχουν την τιμή "Αγροτικά προϊόντα" στη στήλη "Τύπος" και τιμή μεγαλύτερη από 1.000 € στη στήλη "Πωλήσεις" (A9:C10).

 

A

Β

C

1

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

2

=Αγροτικά προϊόντα

>1000

3

4

5

6

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

7

Ποτά

Χατζή

5122 €

8

Κρέας

Δημητρίου

450 €

9

αγροτικά προϊόντα

Παππάς

6328 €

10

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

6544 €

Πολλά κριτήρια σε πολλές στήλες, όπου οποιαδήποτε κριτήρια μπορεί να είναι αληθή

Δυαδική λογική:     (Τύπος = "Αγροτικά προϊόντα" OR Πωλητής = "Δημητρίου")

Για την εύρεση γραμμών που ανταποκρίνονται σε πολλά κριτήρια, σε πολλές στήλες, όπου οποιαδήποτε κριτήρια μπορεί να είναι αληθή, πληκτρολογήστε τα κριτήρια σε διαφορετικές γραμμές της περιοχής κριτηρίων.

Στην παρακάτω περιοχή δεδομένων (A6:C10), η περιοχή κριτηρίων (A1:B3) εμφανίζει όλες τις γραμμές που περιέχουν το κριτήριο "Αγροτικά προϊόντα" στη στήλη "Τύπος" ή "Δημητρίου" στη στήλη "Πωλητής" (A8:C10).

 

A

Β

C

1

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

2

=Αγροτικά προϊόντα

3

=Δημητρίου

4

5

6

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

7

Ποτά

Χατζή

5122 €

8

Κρέας

Δημητρίου

450 €

9

αγροτικά προϊόντα

Παππάς

6328 €

10

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

6544 €

Πολλά σύνολα κριτηρίων, όπου κάθε σύνολο περιλαμβάνει κριτήρια για πολλές στήλες

Δυαδική λογική:     ( (Πωλητής = "Δημητρίου" AND Πωλήσεις >3000) OR (Πωλητής = "Παππάς" AND Πωλήσεις > 1500) )

Για την εύρεση γραμμών που ανταποκρίνονται σε πολλά σύνολα κριτηρίων, όπου κάθε σύνολο περιλαμβάνει κριτήρια για πολλές στήλες, πληκτρολογήστε κάθε σύνολο κριτηρίων σε ξεχωριστή γραμμή.

Στην παρακάτω περιοχή δεδομένων (A6:C10), η περιοχή κριτηρίων (B1:C3) εμφανίζει τις γραμμές που περιέχουν το όνομα "Δημητρίου" στη στήλη "Πωλητής" και μια τιμή μεγαλύτερη από 3.000 € στη στήλη "Πωλήσεις" ή εμφανίζει τις γραμμές που περιέχουν το όνομα "Παππάς" στη στήλη "Πωλητής" και μια τιμή μεγαλύτερη από 1.500 € στη στήλη "Πωλήσεις" (A9:C10).

 

A

Β

C

1

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

2

=Δημητρίου

>3000

3

=Παππάς

>1500

4

5

6

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

7

Ποτά

Χατζή

5122 €

8

Κρέας

Δημητρίου

450 €

9

αγροτικά προϊόντα

Παππάς

6328 €

10

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

6544 €

Πολλά σύνολα κριτηρίων, όπου κάθε σύνολο περιλαμβάνει κριτήρια για μία στήλη

Δυαδική λογική:     ( (Πωλήσεις > 6000 AND Πωλήσεις < 6500 ) OR (Πωλήσεις < 500) )

Για την εύρεση γραμμών που ανταποκρίνονται σε πολλά σύνολα κριτηρίων, όπου κάθε σύνολο περιλαμβάνει κριτήρια για μια στήλη, συμπεριλάβετε πολλές στήλες με την ίδια επικεφαλίδα στήλης.

Στην παρακάτω περιοχή δεδομένων (A6:C10), η περιοχή κριτηρίων (C1:D3) εμφανίζει γραμμές που περιέχουν τιμές μεταξύ 6.000 και 6.500 και τιμές μικρότερες από 500 στη στήλη "Πωλήσεις" (A8:C10).

 

A

Β

C

D

1

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

Πωλήσεις

2

>6000

<6500

3

<500

4

5

6

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

7

Ποτά

Χατζή

5122 €

8

Κρέας

Δημητρίου

450 €

9

αγροτικά προϊόντα

Παππάς

6328 €

10

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

6544 €

Κριτήρια για την εύρεση τιμών κειμένου, στις οποίες υπάρχουν κάποιοι κοινοί χαρακτήρες και κάποιοι διαφορετικοί

Για να βρείτε τιμές κειμένου με κάποιους κοινούς χαρακτήρες και κάποιους διαφορετικούς, κάντε ένα από τα εξής:

 • Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους χαρακτήρες χωρίς το σύμβολο της ισότητας (=) για να βρείτε τις γραμμές σε μια στήλη με τιμή κειμένου που ξεκινά με αυτούς τους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε το κείμενο Δημ ως κριτήριο, το Excel εντοπίζει τα ονόματα "Δημητρίου", "Δημήτρης" και "Δημοσθένης"

 • Χρησιμοποιήστε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ.

  Οι παρακάτω χαρακτήρες μπαλαντέρ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια σύγκρισης.

Χρησιμοποιήστε

Για να βρείτε

? (λατινικό ερωτηματικό)

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα
Για παράδειγμα, το όρισμα "κο?τα" εντοπίζει τις λέξεις "κοίτα" και "κούτα"

* (αστερίσκος)

Οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων
Για παράδειγμα, το όρισμα *ανατολικά εντοπίζει τις λέξεις "Βορειοανατολικά" και "Νοτιοανατολικά"

~ (περισπωμένη) ακολουθούμενη από τα σύμβολα ?, * ή ~

Λατινικό ερωτηματικό, αστερίσκο ή περισπωμένη
Για παράδειγμα, το όρισμα ΟΕ91~? εντοπίζει το "ΟΕ91?"

Στην παρακάτω περιοχή δεδομένων (A6:C10), η περιοχή κριτηρίων (A1:B3) εμφανίζει γραμμές με πρώτους τους χαρακτήρες "Κρ" στη στήλη "Τύπος" ή γραμμές όπου ο δεύτερος χαρακτήρας ισούται με "α" στη στήλη "Πωλητής" (A7:C9).

 

A

Β

C

1

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

2

Κρ

3

=?α*

4

5

6

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

7

Ποτά

Χατζή

5122 €

8

Κρέας

Δημητρίου

450 €

9

αγροτικά προϊόντα

Παππάς

6328 €

10

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

6544 €

Κριτήρια που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα ενός τύπου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπολογισμένη τιμή η οποία είναι το αποτέλεσμα ενός τύπος ως κριτήριο. Να θυμάστε τα παρακάτω σημαντικά σημεία:

 • Το αποτέλεσμα υπολογισμού του τύπου πρέπει να είναι TRUE (αληθές) ή FALSE (ψευδές).

 • Επειδή χρησιμοποιείτε τύπο, καταχωρήστε τον τύπο όπως θα κάνατε συνήθως και μην πληκτρολογείτε την έκφραση με τον ακόλουθο τρόπο:

  =''= καταχώρηση ''

 • Μην χρησιμοποιείτε μια ετικέτα στήλης για τις ετικέτες κριτηρίων. Θα πρέπει είτε να διατηρήσετε τις ετικέτες κριτηρίων κενές είτε να χρησιμοποιήσετε μια ετικέτα που δεν είναι ετικέτα στήλης στην περιοχή (στα παρακάτω παραδείγματα, "Υπολογισμένος μέσος όρος" και "Ακριβής αντιστοιχία").

  Εάν χρησιμοποιήσετε μια ετικέτα στήλης στον τύπο αντί για μια σχετική αναφορά κελιού ή ενός ονόματος περιοχής, το Excel εμφανίζει τιμή σφάλματος όπως #ΟΝΟΜΑ? ή #ΤΙΜΗ! στο κελί που περιέχει το κριτήριο. Μπορείτε να μην λάβετε υπόψη αυτό το σφάλμα επειδή δεν επηρεάζει το τρόπο που φιλτράρεται η περιοχή.

 • Ο τύπος που χρησιμοποιείτε για κριτήριο πρέπει να χρησιμοποιεί μια σχετική αναφορά που παραπέμπει στο αντίστοιχο κελί στην πρώτη γραμμή (στα παρακάτω παραδείγματα, C7 και A7).

 • Όλες οι άλλες αναφορές στον τύπο πρέπει να είναι απόλυτες αναφορές.

Οι παρακάτω υποενότητες παρέχουν συγκεκριμένα παραδείγματα κριτηρίων που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα ενός τύπου.

Φιλτράρισμα για τιμές μεγαλύτερες από το μέσο όρο όλων των τιμών στην περιοχή δεδομένων

Στην παρακάτω περιοχή δεδομένων (A6:D10), η περιοχή κριτηρίων (D1:D2) εμφανίζει γραμμές που έχουν στη στήλη "Πωλήσεις" μια τιμή μεγαλύτερη από τον μέσο όρο όλων των τιμών "Πωλήσεις" (C7:C10). Στον τύπο, η τιμή "C7" παραπέμπει στη φιλτραρισμένη στήλη (C) της πρώτης γραμμής της περιοχής δεδομένων (7).

 

A

Β

C

D

1

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

Υπολογισμένος μέσος όρος

2

=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

7

Ποτά

Χατζή

5122 €

8

Κρέας

Δημητρίου

450 €

9

αγροτικά προϊόντα

Παππάς

6328 €

10

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

6544 €

Φιλτράρισμα κειμένου με χρήση αναζήτησης με διάκριση πεζών-κεφαλαίων

Στην περιοχή δεδομένων (A6:D10), η περιοχή κριτηρίων (D1:D2) εμφανίζει γραμμές που περιέχουν το όρισμα "Αγροτικά προϊόντα" στη στήλη "Τύπος", χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση EXACT για την πραγματοποίηση αναζήτησης με διάκριση πεζών-κεφαλαίων (A10:C10). Στο τύπο, η τιμή "A7" αναφέρεται στη φιλτραρισμένη στήλη (A) της πρώτης γραμμής της περιοχής δεδομένων (7).

 

A

Β

C

D

1

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

Ακριβής αντιστοιχία

2

=EXACT(A7; "Αγροτικά προϊόντα")

3

4

5

6

Τύπος

Πωλητής

Πωλήσεις

7

Ποτά

Χατζή

5122 €

8

Κρέας

Δημητρίου

450 €

9

αγροτικά προϊόντα

Παππάς

6328 €

10

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

6544 €

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×