Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης DEC2HEX στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό.

Σύνταξη

DEC2HEX(αριθμός; [θέσεις])

Η σύνταξη της συνάρτησης DEC2HEX περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο δεκαδικός ακέραιος αριθμός που θέλετε να μετατρέψετε. Εάν το όρισμα αριθμός είναι αρνητικός αριθμός, το όρισμα θέσεις παραβλέπεται και η DEC2HEX επιστρέφει έναν δεκαεξαδικό αριθμό με 10 χαρακτήρες (40 bit), όπου το σημαντικότερο bit είναι το bit του πρoσήμου. Τα υπόλοιπα 39 bit είναι bit μεγέθους. Οι αρνητικοί αριθμοί αναπαριστώνται με σήμανση συμπληρώματος του δύο.

  • Θέσεις    Προαιρετικό. Ο αριθμός των χαρακτήρων που θα χρησιμοποιηθούν. Εάν παραλειφθεί το όρισμα θέσεις, τότε η συνάρτηση DEC2HEX χρησιμοποιεί τον ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων που είναι απαραίτητος. Το όρισμα θέσεις είναι χρήσιμο για την προσθήκη μηδενικών στην αρχή της επιστρεφόμενης τιμής.

Παρατηρήσεις

  • Εάν αριθμός < -549.755.813.888 ή αριθμός > 549.755.813.887, η συνάρτηση DEC2HEX επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα αριθμός δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση DEC2HEX επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το αποτέλεσμα της συνάρτησης DEC2HEX απαιτεί περισσότερους χαρακτήρες από όσους καθορίζει το όρισμα θέσεις, η συνάρτηση επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.
    Για παράδειγμα, η συνάρτηση DEC2HEX(64;1) επιστρέφει τιμή σφάλματος επειδή το αποτέλεσμα (40) απαιτεί δύο χαρακτήρες.

  • Εάν το όρισμα θέσεις δεν είναι ακέραιος, περικόπτονται τα δεκαδικά ψηφία.

  • Εάν το όρισμα θέσεις δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση DEC2HEX επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα θέσεις είναι αρνητικός αριθμός, η συνάρτηση DEC2HEX επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=DEC2HEX(100; 4)

Μετατρέπει τη δεκαεξαδική τιμή 100 σε δεκαεξαδική με 4 χαρακτήρες (με επιπλέον δύο αρχικά μηδενικά).

0064

=DEC2HEX(-54)

Μετατρέπει το δεκαδικό αριθμό -54 σε δεκαεξαδικό αριθμό

FFFFFFFFCA

=DEC2HEX(28)

Μετατρέπει το δεκαδικό αριθμό -28 σε δεκαεξαδικό αριθμό.

1C

=DEC2HEX(64;1)

Επιστρέφει την τιμή σφάλματος #ΑΡΙΘ! επειδή το αποτέλεσμα (40) απαιτεί 2 θέσεις χαρακτήρων.

#ΑΡΙΘ!

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×