Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης DEC2OCT στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε οκταδικό.

Σύνταξη

DEC2OCT(αριθμός; [θέσεις])

Η σύνταξη της συνάρτησης DEC2OCT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο δεκαδικός ακέραιος αριθμός που θέλετε να μετατρέψετε. Εάν το όρισμα αριθμός είναι αρνητικός αριθμός, το όρισμα θέσεις παραβλέπεται και η DEC2OCT επιστρέφει έναν οκταδικό αριθμό με 10 χαρακτήρες (30 bit), όπου το σημαντικότερο bit είναι το bit του προσήμου. Τα υπόλοιπα 29 bit είναι bit μεγέθους. Οι αρνητικοί αριθμοί αναπαριστώνται με σήμανση συμπληρώματος του δύο.

  • Θέσεις    Προαιρετικό. Ο αριθμός των χαρακτήρων που θα χρησιμοποιηθούν. Εάν παραλειφθεί το όρισμα θέσεις, τότε η συνάρτηση DEC2OCT χρησιμοποιεί τον ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων που είναι απαραίτητος. Το όρισμα θέσεις είναι χρήσιμο για την προσθήκη μηδενικών στην αρχή της επιστρεφόμενης τιμής.

Παρατηρήσεις

  • Εάν αριθμός < -536.870.912 ή αριθμός > 536.870.911, η συνάρτηση DEC2OCT επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα αριθμός δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση DEC2OCT επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το αποτέλεσμα της συνάρτησης DEC2OCT απαιτεί περισσότερους χαρακτήρες από αυτούς του ορίσματος θέσεις, η συνάρτηση επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα θέσεις δεν είναι ακέραιος αριθμός, τότε περικόπτεται.

  • Εάν το όρισμα θέσεις δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση DEC2OCT επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα θέσεις είναι αρνητικός αριθμός, η συνάρτηση DEC2OCT επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=DEC2OCT(58; 3)

Μετατρέπει το δεκαδικό αριθμό 58 σε οκταδικό

072

=DEC2OCT(-100)

Μετατρέπει δεκαδικό αριθμό σε οκταδικό.

7777777634

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×