Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης EFFECT στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο, δεδομένου του ονομαστικού ετήσιου επιτοκίου και του αριθμού των περιόδων ανατοκισμού ανά έτος.

Σύνταξη

EFFECT(ονομαστικό_επιτόκιο; αριθμός_περιόδων_ανά_έτος)

Η σύνταξη της συνάρτησης EFFECT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Ονομαστικό_επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το ονομαστικό επιτόκιο του δανείου.

  • Αριθμός_περιόδων_ανά_έτος    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των περιόδων ανατοκισμού ανά έτος.

Παρατηρήσεις

  • Το όρισμα αριθμός_περιόδων_ανά_έτος περικόπτεται, ώστε να αποτελεί ακέραιο αριθμό.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση EFFECT επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν ονομαστικό_επιτόκιο ≤ 0 ή αριθμός_περιόδων_ανά_έτος < 1, η συνάρτηση EFFECT επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Η συνάρτηση EFFECT υπολογίζεται ως ακολούθως:

    Εξίσωση

  • Το αποτέλεσμα της συνάρτησης EFFECT(ονομαστικό_επιτόκιο;αριθμός_περιόδων_ανά_έτος) σχετίζεται με το αποτέλεσμα της συνάρτησης NOMINAL(πραγματικό_επιτόκιο;αριθμός_περιόδων_ανά_έτος) μέσω της σχέσης πραγματικό_επιτόκιο=(1+(ονομαστικό_επιτόκιο/αριθμός_περιόδων_ανά_έτος))*αριθμός_περιόδων_ανά_έτος -1.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,0525

Ονομαστικό επιτόκιο

4

Αριθμός περιόδων ανατοκισμού ανά έτος

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=EFFECT(A2;A3)

Πραγματικό επιτόκιο σύμφωνα με τους παραπάνω όρους

0,0535427

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×