Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης EOMONTH στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τελευταίας ημέρας του μήνα που έπεται ή προηγείται της ημερομηνίας στο όρισμα ημερομηνία_έναρξης, κατά το δεδομένο αριθμό μηνών. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση EOMONTH, για να υπολογίσετε ημερομηνίες λήξης ή καταβολής που συμπίπτουν με την τελευταία ημέρα του μήνα.

Σύνταξη

EOMONTH(ημερομηνία_έναρξης; μήνες)

Η σύνταξη της συνάρτησης EOMONTH περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Ημερομηνία_έναρξης    Υποχρεωτικό. Μια ημερομηνία που αντιπροσωπεύει την ημερομηνία έναρξης. Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2008;5;23) για την 23η Μαΐου 2008. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο.

  • Μήνες    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των μηνών πριν ή μετά την ημερομηνία στο όρισμα ημερομηνία_έναρξης. Η θετική τιμή του ορίσματος μήνες αποδίδει μελλοντική ημερομηνία, ενώ η αρνητική τιμή αποδίδει προηγούμενη ημερομηνία.

    Σημείωση: Εάν το όρισμα μήνες δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

Παρατηρήσεις

  • Το Microsoft Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

  • Εάν το όρισμα ημερομηνία_έναρξης δεν είναι έγκυρη ημερομηνία, η συνάρτηση EOMONTH επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν η ημερομηνία που προκύπτει από την προσθήκη του αριθμού του ορίσματος μήνες στο όρισμα ημερομηνία_έναρξης δεν είναι έγκυρη ημερομηνία, η συνάρτηση EOMONTH επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Ημερομηνία

1-Ιαν-11

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=EOMONTH(A2;1)

Η ημερομηνία της τελευταίας ημέρας του μήνα, ένα μήνα μετά την ημερομηνία στο κελί Α2.

28/2/2011

=EOMONTH(A2;-3)

Η ημερομηνία της τελευταίας ημέρας του μήνα, τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία στο κελί Α2.

31/10/2010

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×