Επιστρέφει το αποτέλεσμα ελέγχου F. Ένας έλεγχος F επιστρέφει τη δίπλευρη πιθανότητα να μην διαφέρουν σημαντικά οι διακυμάνσεις των ορισμάτων πίνακας1 και πίνακας2.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση αυτή για να καθορίσετε αν δύο δείγματα έχουν διαφορετικές διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, έχοντας ως δεδομένα τις βαθμολογίες διαγωνισμάτων από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, μπορείτε να ελέγξετε αν τα σχολεία αυτά έχουν διαφορετικό επίπεδο διαφοροποίησης στις βαθμολογίες τους.

Σύνταξη

F.TEST(πίνακας1;πίνακας2)

Η σύνταξη της συνάρτησης F.TEST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας1     Υποχρεωτικό. Ο πρώτος πίνακας ή η περιοχή δεδομένων.

  • Πίνακας2     Υποχρεωτικό. Ο δεύτερος πίνακας ή η περιοχή δεδομένων.

Παρατηρήσεις

  • Τα ορίσματα πρέπει να είναι είτε αριθμοί είτε ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

  • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

  • Εάν ο αριθμός των σημείων δεδομένων στο όρισμα πίνακας1 ή πίνακας2 είναι μικρότερος του 2 ή η διακύμανση του ορίσματος πίνακας1 ή πίνακας2 είναι μηδέν, η συνάρτηση F.TEST επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Σύνολο δεδομένων 1

Σύνολο δεδομένων 2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=F.TEST(A2:A6;B2:B6)

Έλεγχος F για τα σύνολα δεδομένων στις περιοχές A2:A6 και B2:B6.

0,64831785

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×