Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση των συναρτήσεων FIND και FINDB στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Οι συναρτήσεις FIND και FINDB εντοπίζουν μία συμβολοσειρά κειμένου εντός μιας δεύτερης συμβολοσειράς κειμένου και επιστρέφουν τον αριθμό της θέσης έναρξης της πρώτης συμβολοσειράς κειμένου από τον πρώτο χαρακτήρα της δεύτερης συμβολοσειράς κειμένου.

Σημαντικό: 

 • Αυτές οι συναρτήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες.

 • Η συνάρτηση FIND προορίζεται για χρήση με γλώσσες που χρησιμοποιούν σύνολα χαρακτήρων ενός byte (SBCS), ενώ η συνάρτηση FINDB προορίζεται για χρήση με γλώσσες που χρησιμοποιούν σύνολα χαρακτήρων των δύο byte (DBCS). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση γλώσσας στον υπολογιστή επηρεάζει την τιμή επιστροφής ως εξής:

 • Η συνάρτηση FIND μετράει πάντα κάθε χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το αν είναι ενός ή δύο byte, ως 1, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη ρύθμιση γλώσσας.

 • Η συνάρτηση FINDB μετράει κάθε χαρακτήρα των δύο byte ως 2 όταν έχετε ενεργοποιήσει την επεξεργασία γλώσσας που υποστηρίζει DBCS και τη ρυθμίσετε ως την προεπιλεγμένη γλώσσα. Διαφορετικά, η συνάρτηση FINDB μετράει κάθε χαρακτήρα ως 1.

Οι γλώσσες που υποστηρίζουν DBCS είναι οι εξής: Ιαπωνικά, Κινεζικά (Απλοποιημένα), Κινεζικά (Παραδοσιακά) και Κορεατικά.

Σύνταξη

FIND(εύρεση_κειμένου; εντός_κειμένου; [αριθμός_έναρξης])

FINDB(εύρεση_κειμένου; εντός_κειμένου; [αριθμός_έναρξης])

Η σύνταξη των συναρτήσεων FIND και FINDB περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Εύρεση_κειμένου    Υποχρεωτικό. Το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε.

 • Εντός_κειμένου    Υποχρεωτικό. Το κείμενο που περιέχει το κείμενο που θέλετε να εντοπίσετε.

 • Αριθμός_έναρξης    Προαιρετικό. Καθορίζει τη θέση του χαρακτήρα από τον οποίο θα αρχίσει η αναζήτηση. Ο πρώτος χαρακτήρας στο όρισμα εντός_κειμένου είναι ο χαρακτήρας αριθμός 1. Εάν παραλείψετε το όρισμα αριθμός_έναρξης, θεωρείται ίσο με το 1.

Παρατηρήσεις

 • Οι συναρτήσεις FIND και FINDB κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων και δεν επιτρέπουν τη χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ. Εάν δεν θέλετε να πραγματοποιείται αναζήτηση με διάκριση πεζών-κεφαλαίων ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις SEARCH και SEARCHB.

 • Εάν το όρισμα εύρεση_κειμένου είναι "" (κενό κείμενο), η συνάρτηση FIND εντοπίζει μια αντιστοιχία με τον πρώτο χαρακτήρα της συμβολοσειράς αναζήτησης (δηλαδή τον χαρακτήρα στη θέση αριθμός_έναρξης ή 1).

 • Το όρισμα εύρεση_κειμένου δεν μπορεί να περιέχει χαρακτήρες μπαλαντέρ.

 • Εάν το όρισμα εύρεση_κειμένου δεν εμφανίζεται στο όρισμα εντός_κειμένου, η συνάρτηση FIND και η συνάρτηση FINDB επιστρέφουν #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν το όρισμα αριθμός_έναρξης είναι μικρότερο ή ίσο του μηδενός, η συνάρτηση FIND και η συνάρτηση FINDB επιστρέφουν #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν το όρισμα αριθμός_έναρξης είναι μεγαλύτερο από το μήκος του ορίσματος εντός_κειμένου, η συνάρτηση FIND και η συνάρτηση FINDB επιστρέφουν #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Χρησιμοποιήστε το όρισμα αριθμός_έναρξης, για να παραλείψετε έναν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση FIND ως παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε τη συμβολοσειρά κειμένου "AYF0093.YoungMensApparel". Για να βρείτε τον αριθμό του πρώτου "Y" στο περιγραφικό μέρος της συμβολοσειράς κειμένου, ορίστε την τιμή 8 για το όρισμα αριθμός_έναρξης ώστε να μην αναζητηθεί το τμήμα του σειριακού αριθμού του κειμένου. Η συνάρτηση FIND αρχίζει με τον χαρακτήρα 8, βρίσκει το όρισμα εύρεση_κειμένου στον επόμενο χαρακτήρα και επιστρέφει τον αριθμό 9. Η συνάρτηση FIND επιστρέφει πάντα τον αριθμό των χαρακτήρων από την αρχή του ορίσματος εντός_κειμένου, μετρώντας τους χαρακτήρες που παραλείπετε εάν το όρισμα αριθμός_έναρξης είναι μεγαλύτερο από 1.

Παραδείγματα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Πέτρος Παπάς

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=FIND("Π";A2)

Θέση του πρώτου "Π" στο κελί Α2

1

=FIND("ς";A2)

Θέση του πρώτου "ς" στο κελί Α2

6

=FIND("Π";A2;3)

Η θέση του πρώτου "Π" στο κελί A2, αρχίζοντας από τον τρίτο χαρακτήρα

8

Παράδειγμα 2

Δεδομένα

Κεραμικοί μονωτήρες #124-TD45-87

Χάλκινοι δακτύλιοι #12-671-6772

Μεταβλητές αντιστάσεις #116010

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=MID(A2;1;FIND(" #";A2;1)-1)

Εξάγει κείμενο από τη θέση 1 στη θέση του "#" στο κελί Α2 (Κεραμικοί μονωτήρες)

Κεραμικοί μονωτήρες

=MID(A3;1;FIND(" #";A3;1)-1)

Εξάγει κείμενο από τη θέση 1 στη θέση του "#" στο κελί Α3 (Χάλκινοι δακτύλιοι)

Χάλκινοι δακτύλιοι

=MID(A4;1;FIND(" #";A4;1)-1)

Εξάγει κείμενο από τη θέση 1 στη θέση του "#" στο κελί Α4 (Μεταβλητές αντιστάσεις)

Μεταβλητές αντιστάσεις

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×