Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης FTEST στο Microsoft Excel.

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F. Ένας έλεγχος F επιστρέφει τη δίπλευρη πιθανότητα οι διακύμανσης στον πίνακα1 και στον πίνακα2 να μην διαφέρουν σημαντικά. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση αυτή για να καθορίσετε αν δύο δείγματα έχουν διαφορετικές διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, έχοντας ως δεδομένα τις βαθμολογίες διαγωνισμάτων από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, μπορείτε να ελέγξετε αν τα σχολεία αυτά έχουν διαφορετικό επίπεδο διαφοροποίησης στις βαθμολογίες τους.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα συνάρτηση, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση F.TEST.

Σύνταξη

FTEST(πίνακας1;πίνακας2)

Η σύνταξη της συνάρτησης FTEST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας1     Υποχρεωτικό. Ο πρώτος πίνακας ή η περιοχή δεδομένων.

  • Πίνακας2     Υποχρεωτικό. Ο δεύτερος πίνακας ή η περιοχή δεδομένων.

Παρατηρήσεις

  • Τα ορίσματα πρέπει να είναι είτε αριθμοί είτε ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

  • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

  • Εάν ο αριθμός των σημείων δεδομένων στο όρισμα πίνακας1 ή πίνακας2 είναι μικρότερος του 2 ή η διακύμανση του ορίσματος πίνακας1 ή πίνακας2 είναι μηδέν, η συνάρτηση FTEST επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

  • Η τιμή ελέγχου F που επιστρέφει η συνάρτηση LINEST διαφέρει από την τιμή ελέγχου F που επιστρέφει η συνάρτηση FTEST. Η συνάρτηση LINEST επιστρέφει τη στατιστική τιμή F, ενώ η συνάρτηση FTEST επιστρέφει την πιθανότητα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Σύνολο δεδομένων 1

Σύνολο δεδομένων 2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=FTEST(A2:A6;B2:B6)

Έλεγχος F για τα παραπάνω σύνολα δεδομένων

0,64831785

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×