Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης FVSCHEDULE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τη μελλοντική αξία του αρχικού κεφαλαίου μετά την επένδυσή του, εφαρμόζοντας μια σειρά ανατοκισμών. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση FVSCHEDULE για να υπολογίσετε την μελλοντική αξία μιας επένδυσης με μεταβλητό ή αναπροσαρμοζόμενο επιτόκιο.

Σύνταξη

FVSCHEDULE(κεφάλαιο; χρονοδιάγραμμα)

Η σύνταξη της συνάρτησης FVSCHEDULE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Κεφάλαιο    Υποχρεωτικό. Η παρούσα αξία.

  • Χρονοδιάγραμμα    Υποχρεωτικό. Ένας πίνακας των επιτοκίων που θα εφαρμοστούν.

Παρατηρήσεις

Οι τιμές στο χρονοδιάγραμμα είναι αριθμοί ή κενά κελιά, ενώ για οποιαδήποτε άλλη τιμή αποδίδει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος για FVSCHEDULE. Τα κενά κελιά λαμβάνονται ως μηδενικά (χωρίς τόκο).

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=FVSCHEDULE(1;{0,09;0,11;0,1})

Η μελλοντική αξία του 1 με ετήσια επιτόκια ανατοκισμού 9%, 11% και 10%.

1,3309

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×