Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης GAMMA.DIST στο Microsoft Excel.

Επιστρέφει την κατανομή γάμμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση αυτή για να μελετήσετε μεταβλητές που μπορεί να έχουν ασύμμετρη κατανομή. Η κατανομή γάμμα χρησιμοποιείται συνήθως σε ανάλυση ουράς.

Σύνταξη

GAMMA.DIST(x;άλφα;βήτα;αθροιστική)

Η σύνταξη της συνάρτησης GAMMA.DIST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • X     Υποχρεωτικό. Η τιμή της μεταβλητής, για την οποία θέλετε να υπολογίσετε την κατανομή.

 • Άλφα     Υποχρεωτικό. Μια παράμετρος της κατανομής.

 • Βήτα     Υποχρεωτικό. Μια παράμετρος της κατανομής. Αν βήτα = 1, η συνάρτηση GAMMA.DIST επιστρέφει την τυπική κατανομή γάμμα.

 • Αθροιστική     Υποχρεωτικό. Μια λογική τιμή που καθορίζει το είδος της συνάρτησης. Εάν το όρισμα αθροιστική είναι TRUE, η συνάρτηση GAMMA. Η συνάρτηση DIST επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής. εάν FALSE, επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας.

Παρατηρήσεις

 • Εάν κάποιο από τα ορίσματα x, άλφα ή βήτα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση GAMMA.DIST επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν x < 0, η συνάρτηση GAMMA.DIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν άλφα ≤ 0 ή βήτα ≤ 0, η συνάρτηση GAMMA.DIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η εξίσωση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας γάμμα είναι:

  Εξίσωση

  Η τυπική συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας γάμμα είναι:

  Εξίσωση

 • Όταν άλφα = 1, η συνάρτηση GAMMA.DIST επιστρέφει την εκθετική κατανομή με τη σχέση:

  Εξίσωση

 • Για ένα θετικό ακέραιο n, με άλφα = n/2, βήτα = 2 και αθροιστική= TRUE, η συνάρτηση GAMMA.DIST επιστρέφει (1 - CHISQ.DIST.RT(x)) με n βαθμούς ελευθερίας.

 • Όταν το όρισμα άλφα είναι θετικός ακέραιος, η συνάρτηση GAMMA.DIST είναι επίσης γνωστή ως κατανομή Erlang.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

10,00001131

Τιμή για την οποία θέλετε να υπολογιστεί η κατανομή

9

Παράμετρος άλφα της κατανομής

2

Παράμετρος βήτα της κατανομής

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=GAMMA.DIST(A2;A3;A4;FALSE)

Πυκνότητα πιθανότητας με χρήση των τιμών x, άλφα, βήτα στα κελιά A2, A3, A4, με αθροιστικό όρισμα FALSE.

0,032639

=GAMMA.DIST(A2;A3;A4;TRUE)

Αθροιστική κατανομή με χρήση των τιμών x, άλφα, βήτα στα κελιά A2, A3, A4, με αθροιστικό όρισμα TRUE.

0,068094

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×