Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης GAMMA.INV στο Microsoft Excel.

Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα. Εάν p = GAMMA.DIST(x;...), τότε GAMMA.INV(p;...) = x. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συνάρτηση, για να μελετήσετε μια μεταβλητή, της οποίας η κατανομή μπορεί να είναι ασύμμετρη.

Σύνταξη

GAMMA.INV(πιθανότητα;άλφα;βήτα)

Η συνάρτηση της σύνταξης GAMMA.INV έχει τα εξής ορίσματα:

  • Πιθανότητα     Υποχρεωτικό. Η πιθανότητα που αντιστοιχεί στην κατανομή γάμμα.

  • Άλφα     Υποχρεωτικό. Μια παράμετρος της κατανομής.

  • Βήτα     Υποχρεωτικό. Μια παράμετρος της κατανομής. Εάν βήτα = 1, η συνάρτηση GAMMA.INV επιστρέφει την τυπική κατανομή γάμμα.

Παρατηρήσεις

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα είναι κείμενο, η συνάρτηση GAMMA.INV επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν πιθανότητα < 0 ή πιθανότητα > 1, η συνάρτηση GAMMA.INV επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν άλφα ≤ 0 ή βήτα ≤ 0, η συνάρτηση GAMMA.INV επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Με δεδομένο μια τιμή πιθανότητας, η συνάρτηση GAMMA.INV αναζητά μια τιμή x ώστε GAMMA.DIST(x; άλφα; βήτα; TRUE) = πιθανότητα. Επομένως, η ακρίβεια της συνάρτησης GAMMA.INV εξαρτάται από την ακρίβεια της συνάρτησης GAMMA.DIST. Η συνάρτηση GAMMA.INV χρησιμοποιεί τεχνική επαναληπτικής αναζήτησης. Σε περίπτωση που η αναζήτηση δεν συγκλίνει μετά από 64 επαναλήψεις, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,068094

Πιθανότητα που αντιστοιχεί στην κατανομή γάμμα

9

Παράμετρος άλφα της κατανομής

2

Παράμετρος βήτα της κατανομής

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=GAMMA.INV(A2;A3;A4)

Το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα για την πιθανότητα με ορίσματα άλφα και βήτα στα κελιά A2, A3 και A4.

10,0000112

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×