Επιστρέφει την κατανομή γάμμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση αυτή για να μελετήσετε μεταβλητές που μπορεί να έχουν ασύμμετρη κατανομή. Η κατανομή γάμμα χρησιμοποιείται συνήθως σε ανάλυση ουράς.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα συνάρτηση, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση GAMMA.DIST.

Σύνταξη

GAMMADIST(x;άλφα;βήτα;αθροιστική)

Η σύνταξη της συνάρτησης GAMMADIST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • X     Υποχρεωτικό. Η τιμή της μεταβλητής, για την οποία θέλετε να υπολογίσετε την κατανομή.

 • Άλφα     Υποχρεωτικό. Μια παράμετρος της κατανομής.

 • Βήτα     Υποχρεωτικό. Μια παράμετρος της κατανομής. Αν βήτα = 1, η συνάρτηση GAMMADIST επιστρέφει την τυπική κατανομή γάμμα.

 • Αθροιστική     Υποχρεωτικό. Μια λογική τιμή που καθορίζει το είδος της συνάρτησης. Εάν το όρισμα αθροιστική είναι TRUE, η συνάρτηση GAMMADIST επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής, ενώ εάν είναι FALSE, τότε επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας.

Παρατηρήσεις

 • Εάν κάποιο από τα ορίσματα x, άλφα ή βήτα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση GAMMADIST επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν x < 0, η συνάρτηση GAMMADIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν άλφα ≤ 0 ή βήτα ≤ 0, η συνάρτηση GAMMADIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η εξίσωση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας γάμμα είναι:

  Η τυπική συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας γάμμα είναι:

  Εξίσωση

 • Όταν άλφα = 1, η συνάρτηση GAMMADIST επιστρέφει την εκθετική κατανομή με τη σχέση:

  Εξίσωση

 • Για ένα θετικό ακέραιο n, με άλφα = n/2, βήτα = 2 και αθροιστική = TRUE, η συνάρτηση GAMMADIST επιστρέφει (1 - CHIDIST(x)) με n βαθμούς ελευθερίας.

 • Όταν το όρισμα άλφα είναι θετικός ακέραιος, η συνάρτηση GAMMADIST είναι επίσης γνωστή ως κατανομή Erlang.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

10,00001131

Τιμή για την οποία θέλετε να υπολογιστεί η κατανομή

9

Παράμετρος άλφα της κατανομής

2

Παράμετρος βήτα της κατανομής

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=GAMMADIST(A2;A3;A4;FALSE)

Πυκνότητα πιθανότητας με χρήση των τιμών x, άλφα, βήτα στα κελιά A2, A3, A4, με αθροιστικό όρισμα FALSE.

0,032639

=GAMMADIST(A2;A3;A4;TRUE)

Αθροιστική κατανομή με χρήση των τιμών x, άλφα, βήτα στα κελιά A2, A3, A4, με αθροιστικό όρισμα TRUE.

0,068094

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×