Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης GAMMAINV στο Microsoft Excel.

Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα. Εάν p = GAMMADIST(x;...), τότε GAMMAINV(p;...) = x. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συνάρτηση, για να μελετήσετε μια μεταβλητή, της οποίας η κατανομή μπορεί να είναι ασύμμετρη.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα συνάρτηση, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση GAMMA.INV.

Σύνταξη

GAMMAINV(πιθανότητα;άλφα;βήτα)

Η σύνταξη της συνάρτησης GAMMAINV περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πιθανότητα     Υποχρεωτικό. Η πιθανότητα που αντιστοιχεί στην κατανομή γάμμα.

  • Άλφα     Υποχρεωτικό. Μια παράμετρος της κατανομής.

  • Βήτα     Υποχρεωτικό. Μια παράμετρος της κατανομής. Εάν βήτα = 1, η συνάρτηση GAMMAINV επιστρέφει την τυπική κατανομή γάμμα.

Παρατηρήσεις

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα είναι κείμενο, η συνάρτηση GAMMAINV επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν πιθανότητα < 0 ή πιθανότητα > 1, η συνάρτηση GAMMAINV επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν άλφα ≤ 0 ή βήτα ≤ 0, η συνάρτηση GAMMAINV επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Με δεδομένη μια τιμή πιθανότητας, η συνάρτηση GAMMAINV αναζητά μια τιμή x ώστε GAMMADIST(x; άλφα; βήτα; TRUE) = πιθανότητα. Επομένως, η ακρίβεια της συνάρτησης GAMMAINV εξαρτάται από την ακρίβεια της συνάρτησης GAMMADIST. Η συνάρτηση GAMMAINV χρησιμοποιεί τεχνική επαναληπτικής αναζήτησης. Σε περίπτωση που η αναζήτηση δεν συγκλίνει μετά από 100 επαναλήψεις, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,068094

Πιθανότητα που αντιστοιχεί στην κατανομή γάμμα

9

Παράμετρος άλφα της κατανομής

2

Παράμετρος βήτα της κατανομής

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=GAMMAINV(A2;A3;A4)

Το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα για την πιθανότητα με ορίσματα άλφα και βήτα στα κελιά A2, A3 και A4.

10,0000112

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×