Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης GAMMALN στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμμα, Γ(x).

Σύνταξη

GAMMALN(x)

Η σύνταξη της συνάρτησης GAMMALN περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • X    Υποχρεωτικό. Η τιμή για την οποία θέλετε να υπολογίσετε τη συνάρτηση GAMMALN.

Παρατηρήσεις

 • Εάν το όρισμα x δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση GAMMALN επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν x ≤ 0, η συνάρτηση GAMMALN επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Ο αριθμός e υψωμένος στη δύναμη GAMMALN(i), όπου i είναι ένας ακέραιος, επιστρέφει το ίδιο αποτέλεσμα με το (i - 1)!.

 • Η συνάρτηση GAMMALN υπολογίζεται ως ακολούθως:

  Εξίσωση

  όπου:

  Gammaln Precise

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=GAMMALN(4)

Ο φυσικός λογάριθμος της συνάρτησης γάμα για την τιμή 4.

1,7917595

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×