Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης GESTEP στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει 1, αν αριθμός ≥ βήμα, και 0 στην αντίθετη περίπτωση. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση για να φιλτράρετε μια ομάδα τιμών. Για παράδειγμα, αθροίζοντας αρκετές συναρτήσεις GESTEP μπορείτε να υπολογίσετε τον αριθμό των τιμών που υπερβαίνουν μια οριακή τιμή.

Σύνταξη

GESTEP(αριθμός; [βήμα])

Η σύνταξη της συνάρτησης GESTEP περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Η τιμή που θέλετε να ελέγξετε σε σχέση με την τιμή στο όρισμα βήμα.

  • Βήμα    Προαιρετικό. Η τιμή του ορίου. Εάν παραλειφθεί το όρισμα βήμα, η συνάρτηση GESTEP χρησιμοποιεί το μηδέν.

Παρατήρηση

Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση GESTEP επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=GESTEP(5; 4)

Ελέγχει αν το 5 είναι μεγαλύτερο ή ίσο της τιμής βήματος 4.

1

=GESTEP(5; 5)

Ελέγχει εάν το 5 είναι μεγαλύτερο ή ίσο της τιμής βήματος 5.

1

=GESTEP(-4; -5)

Ελέγχει εάν το -4 είναι μεγαλύτερο ή ίσο της τιμής βήματος -5.

1

=GESTEP(-1)

Ελέγχει εάν το -1 είναι μεγαλύτερο από την προεπιλεγμένη τιμή βήματος 0.

0

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×