Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της εφαρμογής GROWTH  σε Microsoft Excel.

Περιγραφή

Υπολογίζει την προβλεπόμενη εκθετική αύξηση χρησιμοποιώντας υπάρχοντα δεδομένα. Η συνάρτηση GROWTH επιστρέφει τις τιμές y για μια σειρά νέων τιμών x που καθορίζετε, χρησιμοποιώντας υπάρχουσες τιμές x και y. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση φύλλου εργασίας GROWTH για να προσαρμόσετε μια εκθετική καμπύλη σε υπάρχουσες τιμές των x και y.

Σύνταξη

GROWTH(γνωστά_y; [γνωστά_x]; [νέα_x]; [σταθερά])

Η σύνταξη της συνάρτησης GROWTH περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Γνωστά_y    Υποχρεωτικό. Το σύνολο των τιμών y που είναι ήδη γνωστές στη σχέση y = b*m^x.

  • Εάν ο πίνακας του ορίσματος γνωστά_y έχει μία μόνο στήλη, τότε κάθε στήλη του πίνακα γνωστά_x λαμβάνεται ως ξεχωριστή μεταβλητή.

  • Εάν ο πίνακας γνωστά_y έχει μία μόνο γραμμή, τότε κάθε γραμμή του πίνακα γνωστά_x λαμβάνεται ως ξεχωριστή μεταβλητή.

  • Εάν κάποιος από τους αριθμούς του ορίσματος γνωστά_y είναι 0 ή αρνητικός, η συνάρτηση GROWTH επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Γνωστά_x    Προαιρετικό. Ένα προαιρετικό σύνολο τιμών x που μπορεί να είναι ήδη γνωστές στη σχέση y = b*m^x.

  • Ο πίνακας γνωστά_x μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα σύνολα μεταβλητών. Εάν χρησιμοποιείτε μόνο μία μεταβλητή, τα ορίσματα γνωστά_y και γνωστά_x μπορούν να είναι περιοχές οποιουδήποτε σχήματος, αρκεί να έχουν ίσες διαστάσεις. Εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία μεταβλητές, το όρισμα γνωστά_y πρέπει να είναι άνυσμα (δηλαδή, μια περιοχή με ύψος μίας μόνο γραμμής ή πλάτος μίας μόνο στήλης).

  • Εάν παραλειφθεί το όρισμα γνωστά_x, θεωρείται ίσο με έναν πίνακα {1\2\3\...} με μέγεθος ίδιο με του πίνακα γνωστά_y.

 • Νέα_x    Προαιρετικό. Οι νέες τιμές του x, για τις οποίες θέλετε η συνάρτηση GROWTH να επιστρέψει τις αντίστοιχες τιμές του y.

  • Το όρισμα νέα_x, όπως και το όρισμα γνωστά_x, πρέπει να περιλαμβάνει μια στήλη (ή γραμμή) για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή. Έτσι, εάν το όρισμα γνωστά_y έχει μόνο μία στήλη, τα ορίσματα γνωστά_x και νέα_x πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό στηλών. Εάν το όρισμα γνωστά_y έχει μόνο μία γραμμή, τα ορίσματα γνωστά_x και νέα_x πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό γραμμών.

  • Εάν παραλειφθεί το όρισμα νέα_x, λαμβάνεται ίσο με το όρισμα γνωστά_x.

  • Εάν παραλειφθούν τα ορίσματα γνωστά_x και νέα_x, θεωρούνται ίσα με έναν πίνακα {1\2\3\...} με μέγεθος ίδιο με του ορίσματος γνωστά_y.

 • Σταθερά    Προαιρετικό. Μια λογική τιμή που καθορίζει εάν η σταθερά b θα θεωρηθεί ίση με το 1.

  • Εάν το όρισμα σταθερά είναι TRUE ή παραλείπεται, η σταθερά b υπολογίζεται κανονικά.

  • Εάν το όρισμα σταθερά είναι FALSE, η σταθερά b θεωρείται ίση με 1 και οι τιμές m αναπροσαρμόζονται, ώστε y = m^x.

Παρατηρήσεις

 • Οι τύποι που επιστρέφουν πίνακες πρέπει να εισάγονται ως τύποι πίνακα με την επιλογή του κατάλληλου αριθμού κελιών.

 • Όταν εισάγετε μια σταθερά πίνακα για ένα όρισμα, όπως το γνωστά_x, χρησιμοποιήστε ανάστροφες καθέτους (\) για να διαχωρίσετε τιμές στην ίδια γραμμή και ερωτηματικά για να διαχωρίσετε γραμμές.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Μήνας

Μονάδες

Τύπος (αντίστοιχες μονάδες)

11

33.100

32.618

12

47.300

47.729

13

69.000

69.841

14

102.000

102.197

15

150.000

149.542

16

220.000

218.822

Μήνας

Τύπος (προβλεπόμενες μονάδες)

Τύπος που χρησιμοποιείται στον πίνακα C2:C7 παραπάνω

17

320.197

=GROWTH(B2:B7;A2:A7)

18

468.536

Τύπος που χρησιμοποιείται στον πίνακα B9:B10 παραπάνω

=GROWTH(B2:B7;A2:A7;A9:A10)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×