Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης HOUR στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την ώρα μιας τιμής χρόνου. Οι ώρες εκφράζονται με έναν ακέραιο, μεταξύ 0 (12:00 πμ) και 23 (11:00 μμ).

Σύνταξη

HOUR(σειριακός_αριθμός)

Η σύνταξη της συνάρτησης HOUR περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Σειριακός_αριθμός    Υποχρεωτικό. Η τιμή χρόνου που περιέχει την ώρα που θέλετε να εντοπίσετε. Οι τιμές ώρας μπορούν να εισαχθούν ως συμβολοσειρές μέσα σε εισαγωγικά (για παράδειγμα, "6:45 μμ"), ως δεκαδικοί αριθμοί (για παράδειγμα, 0,78125, τιμή που αντιπροσωπεύει την ώρα 6:45 μμ) ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων (για παράδειγμα, TIMEVALUE("6:45 μμ")).

Παρατήρηση

Οι τιμές ώρας είναι μέρος της τιμής ημερομηνίας και αναπαριστώνται από έναν δεκαδικό αριθμό (για παράδειγμα, η ώρα 12:00 μμ αποδίδεται με τον αριθμό 0,5, γιατί είναι το ήμισυ μιας ημέρας).

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Ώρα

0,75

18/7/2011 7:45

21/4/2012

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=HOUR(A2)

Επιστρέφει το 75% των 24 ωρών

18

=HOUR(A3)

Επιστρέφει το τμήμα ώρας της τιμής ημερομηνίας/ώρας.

7

=HOUR(A4)

Για ημερομηνία στην οποία δεν έχει καθοριστεί τμήμα ώρας, η ώρα λαμβάνεται ως 12:00 πμ ή 0 ώρες.

0

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×