Σχετικά θέματα
×
Τύποι και συναρτήσεις
Τύποι και συναρτήσεις

Συνάρτηση IF

Η συνάρτηση IF είναι μία από τις πιο δημοφιλείς συναρτήσεις στο Excel και σας επιτρέπει να κάνετε λογικές συγκρίσεις μεταξύ μιας τιμής και της τιμής που αναμένετε.

Επομένως, μια πρόταση IF μπορεί να έχει δύο αποτελέσματα. Το πρώτο αποτέλεσμα προκύπτει εάν η σύγκριση είναι αληθής (TRUE), το δεύτερο εάν η σύγκριση είναι ψευδής (FALSE).

Για παράδειγμα, ο τύπος =IF(C2="Ναι";1;2) υποδεικνύει ότι IF(C2= Ναι, τότε να επιστραφεί η τιμή 1, διαφορετικά να επιστραφεί η τιμή 2).

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IF, μία από τις λογικές συναρτήσεις, για την επιστροφή μίας τιμής εάν μια συνθήκη είναι αληθής και μια άλλη, εάν η συνθήκη είναι ψευδής.

IF(λογικός_έλεγχος; τιμή_αν_true; [τιμή_αν_false])

Για παράδειγμα:

  • =IF(A2>B2;"Εκτός προϋπολογισμού";"OK")

  • =IF(A2=B2;B4-A4;"")

Όνομα ορίσματος

Περιγραφή

λογικός_έλεγχος    (απαιτείται)

Η συνθήκη που θέλετε να ελέγξετε.

τιμή_αν_true    (απαιτείται)

Η τιμή που θέλετε να επιστραφεί εάν το αποτέλεσμα λογικός_έλεγχος είναι TRUE.

τιμή_αν_false    (απαιτείται)

Η τιμή που θέλετε να επιστραφεί εάν το αποτέλεσμα λογικός_έλεγχος είναι FALSE.

Απλά παραδείγματα της συνάρτησης IF

Το κελί D2 περιέχει τον τύπο =IF(C2="Ναι";1;2)
  • =IF(C2="Ναι";1;2)

Στο παραπάνω παράδειγμα, το κελί D2 αναφέρει ότι: IF(εάν το κελί C2 = Ναι, τότε να επιστραφεί η τιμή 1, διαφορετικά να επιστραφεί η τιμή 2)

Το κελί D2 περιέχει τον τύπο =IF(C2=1;"ΝΑΙ";"ΟΧΙ")
  • =IF(C2=1;”Ναι”;”Όχι”)

Σε αυτό το παράδειγμα, ο τύπος στο κελί D2 υποδεικνύει ότι: IF(C2 = 1, τότε να επιστραφεί η τιμή "Ναι", διαφορετικά να επιστραφεί η τιμή "Όχι")Όπως βλέπετε, η συνάρτηση IF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση τόσο κειμένου όσο και τιμών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση σφαλμάτων. Δεν περιορίζεστε μόνο στον έλεγχο εάν κάτι είναι ίσο με κάτι άλλο και την επιστροφή ενός μόνο αποτελέσματος, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε μαθηματικούς τελεστές και να πραγματοποιείτε πρόσθετους υπολογισμούς ανάλογα με τα κριτήριά σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε ένθεση πολλών συναρτήσεων IF για την εκτέλεση πολλών συγκρίσεων.

Ο τύπος στο κελί D2 είναι =IF(C2>B2;"Εκτός προϋπολογισμού";"Εντός προϋπολογισμού")
  • = IF(C2>B2;"Εκτός προϋπολογισμού";"Εντός προϋπολογισμού")

Στο παραπάνω παράδειγμα, η συνάρτηση IF στο κελί D2 αναφέρει ότι IF (εάν το κελί C2 είναι μεγαλύτερο από το B2, τότε να επιστραφεί η φράση "Εκτός προϋπολογισμού", διαφορετικά να επιστραφεί η φράση "Εντός προϋπολογισμού")

Ο τύπος στο κελί E2 είναι =IF(C2>B2;C2-Β2;"")
  • =IF(C2>B2;C2-B2;0)

Στην παραπάνω εικόνα, αντί για την επιστροφή ενός αποτελέσματος κειμένου, επιστρέφεται το αποτέλεσμα ενός μαθηματικού υπολογισμού. Επομένως, ο τύπος στο κελί E2 αναφέρει ότι IF(εάν το πραγματικό ποσό είναι μεγαλύτερο από το προϋπολογισμένο, τότε να αφαιρεθεί το προϋπολογισμένο ποσό από το πραγματικό, διαφορετικά να μην επιστραφεί τίποτε).

Ο τύπος στο κελί F7 είναι IF(E7="Ναι";F5*0,0825;0)
  • =IF(E7="Ναι";F5*0,0825;0)

Σε αυτό το παράδειγμα, ο τύπος στο κελί F7 αναφέρει ότι IF(εάν E7 = "Ναι", τότε να υπολογιστεί το συνολικό ποσό ως F5 * 8,25%, διαφορετικά δεν οφείλεται φόρος πωλήσεων, οπότε να επιστραφεί η τιμή 0)

Σημείωση: Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κείμενο σε τύπους, το κείμενο πρέπει να περικλείεται σε εισαγωγικά (π.χ. "Κείμενο"). Η μοναδική εξαίρεση σε αυτό είναι όταν χρησιμοποιείτε τις τιμές TRUE ή FALSE, τις οποίες καταλαβαίνει αυτόματα το Excel.

Συνηθισμένα προβλήματα

Πρόβλημα

Τι δεν πήγε καλά

0 (μηδέν) στο κελί

Δεν υπήρχε όρισμα για τα ορίσματα τιμή_αν_true ή τιμή_αν_false. Για να δείτε να επιστρέφεται η σωστή τιμή, προσθέστε κείμενο ορίσματος στα δύο ορίσματα ή προσθέστε την τιμή TRUE ή FALSE στο όρισμα.

Σφάλμα #ΟΝΟΜΑ? σε κελί

Αυτό συνήθως σημαίνει ότι η σύνταξη του τύπου είναι λανθασμένη.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Λάβετε ζωντανές και δωρεάν απαντήσεις στο Excel

Δείτε επίσης

Τελεστές υπολογισμού και προτεραιότητα στο Excel

Χρήση ένθετων συναρτήσεων σε τύπο

Χρήση της συνάρτησης IF για να ελέγξετε αν ένα κελί είναι κενό

Βίντεο: Συναρτήσεις IF για προχωρημένους

Συνάρτηση IFS (Microsoft 365, Excel 2016 και νεότερες εκδόσεις)

Σύνθετες συναρτήσεις IF - Εργασία με ένθετους τύπους και αποφυγή παγίδων

Εκπαιδευτικά βίντεο: Συναρτήσεις IF για προχωρημένους

Η συνάρτηση COUNTIF υπολογίζει τιμές με βάση ένα μόνο κριτήριο

Η συνάρτηση COUNTIFS υπολογίζει τιμές με βάση πολλαπλά κριτήρια

Η συνάρτηση SUMIF αθροίζει τιμές με βάση ένα μόνο κριτήριο

Η συνάρτηση SUMIFS αθροίζει τιμές με βάση πολλαπλά κριτήρια

Συνάρτηση AND

Συνάρτηση OR

Συνάρτηση VLOOKUP

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους

Λογικές συναρτήσεις

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×